Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Snällt virus


Acke Finne

Recommended Posts

Har någon fått ett virus som lägger upp en ruta på skärmen när man startar datorn Det står "Oh Noes?"  i v. överkant och sen är texten "Whoops"  "Fel Användarnamn eller Lösenord!"  "OK". Har kört flera olika virussökprogram men ingen hittar något farligt virus.
Acke

Link to comment
Share on other sites

Vi kan se vad HijackThis visar till att börja med. Ladda ner från en av länkarna:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe
http://www.download.com/Trend-Micro-HijackThis/3000-8022_4-10227353.html
Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat) och klistra in i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:11:18, on 2009-09-21
Platform: Windows Vista SP2 (WinNT 6.00.1906)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18813)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe
C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files (x86)\Daphne\Daphne.exe
C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\DMXLauncher.exe
C:\ProgramData\U3\U3Launcher\LaunchU3.exe
C:\Program Files (x86)\PrintKey2000\Printkey2000.exe
C:\Program Files (x86)\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe
C:\Program Files (x86)\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files (x86)\Sms och mms i datorn Desktop\mw.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Logishrd\LQCVFX\COCIManager.exe
C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Logitech\SetPoint\x86\SetPoint32.exe
E:\Works\msworks.exe
C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office12\EXCEL.EXE
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/ig?hl=sv&source=iglk
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - (no file)
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: Ipswitch.WsftpBrowserHelper - {601ED020-FB6C-11D3-87D8-0050DA59922B} - C:\Program Files (x86)\WS_FTP Pro\wsbho2K0.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.3.4431.1036\swg.dll
O2 - BHO: Google Dictionary Compression sdch - {C84D72FE-E17D-4195-BB24-76C02E2E7C4E} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\fastsearch_B7C5AC242193BB3E.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: TBHelper Class - {E46A2169-E328-471A-9788-F2B52BB9C681} - C:\Program Files (x86)\Sms och mms i datorn Desktop\miebho1.dll
O3 - Toolbar: Sms och mms i datorn - {6B49F76B-190A-4FC6-83EA-BAAD234BAFF8} - C:\Program Files (x86)\Sms och mms i datorn Desktop\mie1.dll
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [DMXLauncher] "C:\Program Files (x86)\Roxio\CinePlayer\DMXLauncher.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files (x86)\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s
O4 - HKLM\..\Run: [QGetIEMenuExt] "C:\Program Files (x86)\QNAP\QGet\QGetIEMenuExt.exe" /standard
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files (x86)\Logitech\QuickCam\Quickcam.exe" /hide
O4 - HKLM\..\Run: [AppleSyncNotifier] C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleSyncNotifier.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Ad-Watch] "C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sms och mms i datorn Desktop] "C:\Program Files (x86)\Sms och mms i datorn Desktop\mw.exe" /AutoStart
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files (x86)\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files (x86)\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [AnyDVD] C:\Program Files (x86)\SlySoft\AnyDVD\AnyDVDtray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ehTray.exe] C:\Windows\ehome\ehTray.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Administratör.AckeFinne-dator\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c
O4 - HKCU\..\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe" ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [LHFDaphne] C:\Program Files (x86)\Daphne\Daphne.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NÄTVERKSTJÄNST')
O4 - Startup: MailWasherPro.lnk = C:\Program Files (x86)\FireTrust\MailWasher Pro\MailWasher.exe
O4 - Global Startup: BankID säkerhetsprogram.lnk = C:\Program Files (x86)\Personal\bin\Personal.exe
O4 - Global Startup: LaunchU3.exe.lnk = ?
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?
O4 - Global Startup: Printkey2000.lnk = C:\Program Files (x86)\PrintKey2000\Printkey2000.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Skicka som mms... - file://C:\Program Files (x86)\Sms och mms i datorn Desktop\sendmms.htm
O8 - Extra context menu item: Skicka som sms... - file://C:\Program Files (x86)\Sms och mms i datorn Desktop\sendsms.htm
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O13 - Gopher Prefix:
O16 - DPF: Garmin Communicator Plug-In - https://my.garmin.com/static/m/cab/2.7.1/GarminAxControl.CAB
O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
O16 - DPF: {0CCA191D-13A6-4E29-B746-314DEE697D83} (Facebook Photo Uploader 5 Control) - http://upload.facebook.com/controls/2008.10.10_v5.5.8/FacebookPhotoUploader5.cab
O16 - DPF: {1E54D648-B804-468d-BC78-4AFFED8E262F} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/3.0.0.4/srl_bin/sysreqlab_nvd.cab
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {4871A87A-BFDD-4106-8153-FFDE2BAC2967} (DLM Control) - http://dlm.tools.akamai.com/dlmanager/versions/activex/dlm-activex-2.2.5.0.cab
O16 - DPF: {56393399-041A-4650-94C7-13DFCB1F4665} (PSFormX Control) - http://ca.com/se/securityadvisor/pestscan/pestscan.cab
O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) - http://ca.com/se/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {E1E73B44-2D20-47A9-9CA2-B534CEBBF856} (F-Secure Health Check 1.0) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab
O16 - DPF: {E8F628B5-259A-4734-97EE-BA914D7BE941} (Driver Agent ActiveX Control) - http://driveragent.com/files/driveragent.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati External Event Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe (file missing)
O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: @dfsrres.dll,-101 (DFSR) - Unknown owner - C:\Windows\system32\DFSR.exe (file missing)
O23 - Service: ExtraFilm upload service (EFUploadSrv) - Textalk AB - C:\Program Files (x86)\ExtraFilm Designer SE\EFUploadSrv.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: GEARSecurity - Unknown owner - C:\Windows\System32\GEARSec.exe (file missing)
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program Files (x86)\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files (x86)\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe
O23 - Service: Process Monitor (LVPrcS64) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\LVMVFM\LVPrcSrv.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files (x86)\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe (file missing)
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\Windows\SysWOW64\IoctlSvc.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Easy Media Creator 9 Suite\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe
O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Roxio Easy Media Creator 9 Suite\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server 10 (RoxLiveShare10) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxLiveShare10.exe
O23 - Service: LiveShare P2P Server 9 (RoxLiveShare9) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\9.0\SharedCOM\RoxLiveShare9.exe (file missing)
O23 - Service: RoxMediaDB10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxMediaDB10.exe
O23 - Service: Roxio Hard Drive Watcher 10 (RoxWatch10) - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Common Files\Roxio Shared\10.0\SharedCOM\RoxWatch10.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files (x86)\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe
O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files (x86)\Spyware Doctor\pctsSvc.exe
O23 - Service: SessionLauncher - Unknown owner - C:\Users\ACKEFI~1\AppData\Local\Temp\DX9\SessionLauncher.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\SLsvc.exe,-101 (slsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\SLsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: stllssvr - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Common Files\SureThing Shared\stllssvr.exe (file missing)
O23 - Service: TeamViewer 3 (TeamViewer) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\TeamViewer3\TeamViewer_Host.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%ProgramFiles%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 15604 bytes
Var det så du menade?
Acke

Link to comment
Share on other sites

Ja, det var så jag menade.

Jag ser inget uppenbart i loggen. Men raderna som börjar med O4 listar de program som startar automatiskt. Om du kollar på Or-raderna är det då något program du inte känner till eller något program som du installerade ungefär samtidigt med att meddelandet började dyka upp?
Troligen är "Daphne" bland de sista du installerade. Vad gör det?

Link to comment
Share on other sites

  • 3 years later...

Hade samma problem.

 

Insåg att jag hade en Windows gadget för gmail, och den lyckades inte visa mina mail.

 

Tog bort den och testade att starta om, nu kom inte denna konstiga dialogruta upp längre. Jag hade glömt att jag bytt lösenord på mitt gmail-konto, så det skulle säkert också löst problemet om man bytt lösenordet i gmail gadgeten.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...