Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Benna

Flummigt beteende. Bifogar logg.

Rekommendera Poster

Benna

Hej spöke nr1: När jag startar windows startas alltid skrivbordet med en mapp (alltså skrivbordet kommer fram som vanligt, men också startas med en mapp... ) Hur kommer det sig?

Och datorn börjar frysa och ens latency kan bli skyhögg mitt i allt utan att jag tankar .. kanske spelar ett spel eller bara surfar på internet

nr3 Firefox tar nästan 2 minuter för att öppnas... (kan va något annat men lite skumt är det)

Skickar en HJT logg samtidigt... Tack för svar.Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 03:35:18, on 2009-08-06
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [smartRAM] "C:\Program\IObit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe" /m
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program\bonjour\mdnsnsp.dll
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_07) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7AB1FAE-71FC-4B0F-986E-D0C49E3E4927}: NameServer = 213.212.20.30,213.212.34.30
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll  C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O20 - Winlogon Notify: WB - C:\WINDOWS\
O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\xampp\apache\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
O23 - Service: mysql - Unknown owner - c:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Kladdkaka
Kan ej hjälpa dig med något men kan ändå ge dig ett råd att uppdatera från SP2 till SP3.

Sen finns det också en nyare version av hijackthis som e 2.0.2 som du kan ladda ner från CNET Download


Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Stäng av eller avinstallera
C:\Program\I Obit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe
för sådant kan ge upphov till konstiga beteenden.

Avinstallera Bonjour om du inte använder det. Avinstallera helst WindowBlinds utifall att det är det som spökar.

Automatisk start av SUPERAntiSpyware stänger du av genom att avbocka rutan "Start SUPERAntiSpyware when Windows starts" under "Startup options" som nås genom att klicka på knappen "Preferences".

Här är en länk till senaste HijackThis:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Klistra in en ny HijackThis-logg när ovanstående är klart.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Benna
Stäng av eller avinstallera
C:\Program\I Obit\Advanced SystemCare 3\Sup_SmartRAM.exe
för sådant kan ge upphov till konstiga beteenden.

Avinstallera Bonjour om du inte använder det. Avinstallera helst WindowBlinds utifall att det är det som spökar.

Automatisk start av SUPERAntiSpyware stänger du av genom att avbocka rutan "Start SUPERAntiSpyware when Windows starts" under "Startup options" som nås genom att klicka på knappen "Preferences".

Här är en länk till senaste HijackThis:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Klistra in en ny HijackThis-logg när ovanstående är klart.
Här är HJT loggen
SUPER~ Gick inte att ta bort direkt från programmet.. Något lurt?
Och vad är 017 för något? eftersom den hänvisar till 2 ip addresser..
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 23:28:56, on 2009-08-06
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program\Asprate\Tibia Multi IP Changerrr\Tibia MULTI-ip changer.exe
C:\Program\VS Revo Group\Revo Uninstaller\revouninstaller.exe
C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Hijack\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_07) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7AB1FAE-71FC-4B0F-986E-D0C49E3E4927}: NameServer = 213.212.20.30,213.212.34.30
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll  C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O20 - Winlogon Notify: WB - C:\WINDOWS\
O23 - Service: Apache2.2 - Unknown owner - C:\xampp\apache\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
O23 - Service: mysql - Unknown owner - c:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Det är fortfarande den gamla versionen av HijackThis.

Hittade du inte rätt val i SUPERAntiSpyware eller vad menade du?

O17-raderna anger vilka DNS-servrar som datorn använder. Det ser normalt ut.

Du lät väl bli att installera Comodos antivirusprogram eftersom du använder Nod32?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Benna
Det är fortfarande den gamla versionen av HijackThis.

Hittade du inte rätt val i SUPERAntiSpyware eller vad menade du?

O17-raderna anger vilka DNS-servrar som datorn använder. Det ser normalt ut.

Du lät väl bli att installera Comodos antivirusprogram eftersom du använder Nod32?

Här har du ny HJT logg.
Jag hittade valet och hade den redan avbokad, men tydligen syns det ändå..

017~ Ok.

Comodo~ Ja, har bara ett antivirus program.Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 00:05:34, on 2009-08-07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\explorer.exe
C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program\Asprate\Tibia Multi IP Changerrr\Tibia MULTI-ip changer.exe
C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\VentriloMIX\Ventrilo 2.1.4.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_07) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7AB1FAE-71FC-4B0F-986E-D0C49E3E4927}: NameServer = 213.212.20.30,213.212.34.30
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll  C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\xampp\apache\bin\apache.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: mysql - Unknown owner - c:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 6130 bytes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = ?
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_07) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.

Starta om datorn.
Kommer det fortfarande upp en mapp? Vilken mapp i så fall?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Benna
Skanna med HijackThis och bocka för:

O4 - Startup: No-IP DUC.lnk = ?
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_07) -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} (Java Plug-in 1.6.0_11) -
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

Avsluta alla andra program.
Tryck Fix checked.

Starta om datorn.
Kommer det fortfarande upp en mapp? Vilken mapp i så fall?


Ingen mapp kommer upp längre! :)


Här är HJT loggen.. medan vi är på G så kan du förklara värför MSN inte går att ta bort från startup list?

Har försökt göra det genom programmet och HJT.Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 12:53:13, on 2009-08-07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Benna\Skrivbord\Nytto grejer\TeaTimer.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre6\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [COMODO Internet Security] "C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cfp.exe" -h
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Add to AMV Convert Tool... - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\AMVConverter\grab.html
O8 - Extra context menu item: MediaManager tool grab multimedia file - C:\Program\MP3 Player Utilities 4.00\MediaManager\grab.html
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2iexp.dll (file missing)
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} -
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A7AB1FAE-71FC-4B0F-986E-D0C49E3E4927}: NameServer = 213.212.20.30,213.212.34.30
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\Skype4COM.dll
O20 - AppInit_DLLs: wbsys.dll  C:\WINDOWS\system32\guard32.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\WINDOWS\
O23 - Service: Apache2.2 - Apache Software Foundation - C:\xampp\apache\bin\apache.exe
O23 - Service: COMODO Internet Security Helper Service (cmdAgent) - COMODO - C:\Program\COMODO\COMODO Internet Security\cmdagent.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
O23 - Service: mysql - Unknown owner - c:\xampp\mysql\bin\mysqld-nt.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 5961 bytes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
Cecilia

Du har något program igång som förhindrar de ändringar i registret som HijackThis vill göra. Jag vet inte, men det kanske är Comodo. Jag gissar att det är samma sak när du vill stänga av den automatiska uppstarten av MSN (vilket måste göras inifrån programmet och inte med HijackThis). Dessa rader borde fixas med HijackThis (inte skadliga men är skräp):
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA} -
O16 - DPF: {CAFEEFAC-0016-0000-0011-ABCDEFFEDCBA} -
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\WINDOWS\
men för att det ska gå så måste ändringarna tillåtas i Comodo.

Hur är det med den sega uppstarten av Firefox och andra problem?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...