Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Ser den här loggen okej ut, eller är jag kapad?


robbie

Recommended Posts

Hej när jag loggar in på msn får jag helt plätsligt upp ett meddelande om att jag är inloggad på 2 ställen, hur är det möjligt, jag har alltid loggat in enbart på min hemdator. Så jag byter lösenord på mitt hotmail-konto, loggar in igen, men efter nån halvtimma kommer samma meddelande upp igen, är det någon som kapat min dator och kan se när jag bytt lösenord tänker jag, samma person som kanske kapat min dator/ min msn tidigare?
För att ta reda på det så kan ni väl hjälpa mig hur jag ska göra, vad det kan tänkas vara osv!
skulle uppskattas enormt!
Här är en logg jag körde me hijackthis iaf!


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 00:20:58, on 2009-07-20
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program\Winamp\winampa.exe
C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\OEAddOn.exe
C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\ZangoSA.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgnsx.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\Weather.exe
C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe
C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgcsrvx.exe
C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\Srv.exe
C:\Program\Windows Live\Contacts\wlcomm.exe
C:\Program\Winamp\winamp.exe
C:\Program\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://10.10.10.10/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - URLSearchHook: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - *{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: ShoppingReport - {100EB1FD-D03E-47FD-81F3-EE91287F9465} - C:\Program\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SEPsearchhelperie.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Zango - {90B8B761-DF2B-48AC-BBE0-BCC03A819B3B} - C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\HostIE.dll
O2 - BHO: AVG Security Toolbar BHO - {A3BC75A2-1F87-4686-AA43-5347D756017C} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: AVG Security Toolbar - {CCC7A320-B3CA-4199-B1A6-9F516DD69829} - C:\Program\AVG\AVG8\Toolbar\IEToolbar.dll
O3 - Toolbar: Zango - {90B8B761-DF2B-48AC-BBE0-BCC03A819B3B} - C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\HostIE.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [MBBalloon] C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MBBalloon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ZangoOE] C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\OEAddOn.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZangoSA] "C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\ZangoSA.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program\Delade filer\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WeatherDPA] "C:\Program\Zango\bin\10.3.85.0\Weather.exe" -auto
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: MediaChecker.lnk = C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe
O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: ShopperReports - Compare product prices - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B2} - C:\Program\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll
O9 - Extra button: ShopperReports - Compare travel rates - {C5428486-50A0-4a02-9D20-520B59A9F9B3} - C:\Program\ShoppingReport\Bin\2.5.0\ShoppingReport.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1192571793703
O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ADE37BC2-F08B-4552-B666-0DBC7EAE9F19}: NameServer = 93.182.182.85 93.182.182.85
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG Free8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG Free8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Inc. - C:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Tjänsten Google Update (gupdate1c9c33c8ce82d10) (gupdate1c9c33c8ce82d10) - Google Inc. - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

--
End of file - 10528 bytes

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:
http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html
http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158
Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:
Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware
Starta Malwarebytes' Anti-Malware
Tryck på Slutför
Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.
Skanningen tar ett tag.
När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".
Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.
När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.
Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.
Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.
Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny HijackThis-logg.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...