Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus?


Micke-89

Recommended Posts

Hej jag fick ett virus som jag till slut fick bort tror jag. hetet så här vt antispyware osäker på dom två första bokstäverna. kom upp massa falska meddelande. men de är borta nu.
obs, jag anvnder sällan Explorer bara till hotmailen. Finns de några virus i min dator nu?

Här är en logg efter borttagnigen:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:14:05, on 2009-04-27
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program\QuickTime\QTTask.exe
C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program\Mozilla Firefox 3.1 Beta 3\firefox.exe
C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\12427.exe
C:\Documents and Settings\Ägaren\Skrivbord\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar1.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: XML module - {500BCA15-57A7-4eaf-8143-8C619470B13D} - C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Cognac] C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\12427.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International
O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\msgrapp.14.0.8064.0206.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\msgrapp.14.0.8064.0206.dll
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O20 - AppInit_DLLs:  
O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: ASKService - Unknown owner - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\AskService.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98620bfd4016c) (gupdate1c98620bfd4016c) - Unknown owner - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Link to comment
Share on other sites

Det finns fortfarande en del kvar.

O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar1.dll
Avinstallera ovanstående

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware (MBAM) från en av dessa länkar:
http://www.download.com/Malwarebytes-Anti-Malware/3000-8022_4-10804572.html
http://projects.securitywonks.net/projects/details.php?file=158
Dubbelklicka på mbam-setup för att installera programmet.

Se till i slutet av installationen att det är bockar för:
Uppdatera Malwarebytes' Anti-Malware
Starta Malwarebytes' Anti-Malware
Tryck på Slutför
Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj "Utför snabb skanning" och tryck på Skanna.
Skanningen tar ett tag.
När den är klar så tryck på OK och sedan "Visa resultat".
Bocka för allt och tryck sedan Ta bort markerade.
När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.
Om det blir ett felmeddelande Error loading... efter omstarten så starta om datorn än en gång.
Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på fliken Loggar i MBAM.
Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Misstänkte de. nod varnade mej med att en trojan kör i minnet. 2009-04-28 18:38:18    Startup scanner    file    C:\DOCUME~1\GAREN~1\LOKALA~1\Temp\12427.exe    Win32/TrojanDownloader.FakeAlert.ZI trojan    cleaned by deleting - quarantined nod32 är version 3.0.0.669.0.

De här trojanen segade inte ner datorn.

kom ett meddelande från nod32 som varnade för en trojan sen hamnade fyra filer i karantän efter de så stängdes  nod32 ner,den ikonen i hörnet, men jag startade om de men de hittade inget. De är en skum trojan de där. stängde av datorn när jag startade den igen så brackade helvete lös :-).


 Jag fick massa medelande från den en falsk version av säkerhetscentret kom upp och det kom också
upp varnig för intrång hella tiden. blev väldigt irriterad på de.
Jag skickar en logg snarast.


O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar1.dll
Avinsta llera ovanstående.


Det finns fortfarande en del kvar.

Och föresten dom här två filerna har funnis länge på min dator, är de också virus?

Här har ni en  en bild jag har tagit. ha roligt

Print.jpgHär är loggen:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Databasversion: 2055
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-04-28 20:13:22
mbam-log-2009-04-28 (20-13-16).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 70066
Förfluten tid: 2 minute(s), 4 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 9
Infekterade registervärden: 1
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 2
Infekterade filer: 1

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{500bca15-57a7-4eaf-8143-8c619470b13d} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\xml.xml.1 (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CLASSES_ROOT\Typelib\{a44b024a-ce32-4bda-0075-c799a4bff141} (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Cognac (Rogue.Multiple) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\XML (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\LastSun Ltd (Rogue.AVAntiSpyware) -> No action taken.

Infekterade registervärden:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\Cognac (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LastSun Ltd (Rogue.AVAntiSpyware) -> No action taken.
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\LastSun Ltd\AV AntiSpyware (Rogue.AVAntiSpyware) -> No action taken.

Infekterade filer:
C:\WINDOWS\system32\msxml71.dll (Trojan.FakeAlert) -> No action taken.


Och efter: Malwarebytes' Anti-Malware 1.36
Databasversion: 2055
Windows 5.1.2600 Service Pack 3

2009-04-28 20:22:19
mbam-log-2009-04-28 (20-22-19).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 69946
Förfluten tid: 43 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 0
Infekterade registervärden: 0
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 0

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registervärden:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
(Inga illasinnade poster hittades)


Är datorn fri från virus nu?


Link to comment
Share on other sites

dfd
"Och föresten dom här två filerna har funnis länge på min dator, är de också virus?"
Vilka två filer syftar du på?

Hur fungerar datorn nu?

Klistra in en ny HijackThis-logg, gärna uppdelad i flera bitar för det här forumet fungerar inte bra med långa inlägg.
Link to comment
Share on other sites

jAG SER DE, STREK TVÄRS ÖVER TEXTEN :-).

"Och föresten dom här två filerna har funnis länge på min dator, är de också virus?"

Vilka två filer syftar du på?


De här: O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program\AskBarDis\bar\bin\askBar1.dll

Avinsta llera ovanstående.

Hur fungerar datorn nu?
Funkar bra inget varnings fönster men de var inga
igår heller. men jag har inte märkt så mycket av borttagningen förutom att den går lite snabbare.

och loggen är här

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:03:20, on 2009-04-29
Platform: Windows XP SP3 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18372)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe
C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\SeaPort\SeaPort.exe
C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe
C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe
C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe
C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe
C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe
C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program\QuickTime\QTTask.exe
C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe
C:\Program\Mozilla Firefox 3.1 Beta 3\firefox.exe
C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Ägaren\Skrivbord\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
...
Link to comment
Share on other sites


Föresten hur ser du vilka som är virus?

Här är resten:


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.google.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - URLSearchHook: Winamp Search Class - {57BCA5FA-5DBB-45a2-B558-1755C3F6253B} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
R3 - URLSearchHook: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)
R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar Loader - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: SpywareGuard Download Protection - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll
O2 - BHO: Search Helper - {6EBF7485-159F-4bff-A14F-B9E3AAC4465B} - C:\Program\Microsoft\Search Enhancement Pack\Search Helper\SearchHelper.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {E15A8DC0-8516-42A1-81EA-DC94EC1ACF10} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll
O3 - Toolbar: (no name) - {6638A9DE-0745-4292-8A2E-AE530E7B9B3F} - (no file)
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O3 - Toolbar: &Windows Live Toolbar - {21FA44EF-376D-4D53-9B0F-8A89D3229068} - C:\Program\Windows Live\Toolbar\wltcore.dll
O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [egui] "C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice
O4 - HKLM\..\Run: [soundMAX] "C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\Smax4.exe" /tray
O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre6\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O8 - Extra context menu item: &Winamp Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O9 - Extra button: Blogga detta - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blogga detta i Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International
O16 - DPF: CabBuilder - http://kiw.imgag.com/imgag/kiw/toolbar/download/InstallerControl.cab
O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w3/resources/MSNPUpld.cab
O16 - DPF: {7530BFB8-7293-4D34-9923-61A11451AFC5} - http://download.eset.com/special/eos-beta/OnlineScanner.cab
O16 - DPF: {B9F79165-A264-4C4A-A211-133A5E8D647F} (F-Secure Health Check 1.1) - http://support.f-secure.com/enu/home/onlineservices/fshc/fscax.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\msgrapp.14.0.8064.0206.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WI1F86~1\MESSEN~1\msgrapp.14.0.8064.0206.dll
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O20 - AppInit_DLLs:   
O20 - Winlogon Notify: dimsntfy - %SystemRoot%\System32\dimsntfy.dll (file missing)
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe
O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program\Delade filer\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)
O23 - Service: Google Update Service (gupdate1c98620bfd4016c) (gupdate1c98620bfd4016c) - Unknown owner - C:\Program\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Unknown owner - C:\Program\Java\jre6\bin\jqs.exe" -service -config "C:\Program\Java\jre6\lib\deploy\jqs\jqs.conf (file missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Check Point Software Technologies LTD - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe


Datorn kraskade precis nu. när jag kollade hotmailen. första gången de har hänt var när jag satte i en repig cd. och datorn är inte för varm eller att fläktarna slutat att funka.
Link to comment
Share on other sites

Jag ser i alla fall inget skadligt i loggen.

1. Ta bort samtliga systemåterställningspunkter eftersom dessa kan vara infekterade. Du gör det genom att stänga av systemåterställningsfunktionen, starta om datorn och så slå på funktionen igen. Skapa sedan en ny punkt.
Systemåterställningsfunktionen slår man av och på här:
Högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Systemåterställning

2. Ta bort alla tillfälliga filer genom att ladda ner ATF-Cleaner på Skrivbordet:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1
Stäng av alla andra program, särskilt webbläsare.
Dubbelklicka på ATF-Cleaner.exe för att starta programmet.
Bocka i Select All. Tryck på Empty Selected.
Om du använder Firefox: Tryck på Firefox och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.
Om du använder Opera: Tryck på Opera och välj Select All. Tryck på Empty Selected. Om du vill ha kvar dina lösenord så tryck No vid frågan.
Tryck på Exit i Main-menyn för att stänga programmet.
Obs! Detta kommer att ta bort alla cookies, om du har cookies som du vill ha kvar så får du antingen spara undan dem innan eller låta bli att välja Select All och i stället markera allt annat.

3. Byt alla lösenord som du använder i datorn och på internet eftersom dessa kan ha kommit i orätta händer.
http://mnin.blogspot.com/2009/02/why-i-enjoyed-tiggersyzor.html beskriver ett skadligt program som spionerar genom att ta skärmbilder, logga tangentbordsnedtryckningar och läsa lösenord som är lagrade i webbläsare, epostprogram etc.

4. Förbättra skyddet i datorn, se mina Råd för en säkrare dator. http://ceblstockholm.googlepages.com/home

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår att det är jobbigt att byta alla lösenord så var rädd om datorn i fortsättningen Blinkning

Jag såg att jag missade ett par frågor du ställde:
"Föresten hur ser du vilka som är virus?"
Jag blir misstänksam mot sådant som jag inte känner igen (eller känner igen som skadligt från andra datorer) och då googlar jag på det eller ber dig undersöka vidare om det inte går att hitta någon bra information.

Spyblocker/Ask Toolbar se
http://www.systemlookup.com/CLSID/27159-askBar_dll_askBar5_dll_askBar_dll.html.

Link to comment
Share on other sites

okej!!! Får tacka så mycket för hjälpen.

De är mycke otyg ute på nätet, så jag försöker vara så försiktig jag kan. ladar jag hem en fil jag är osäker på, så söker jag igenom den med nod32.iväntuellt gogglar på filen. Men jag ska vara försiktigare.

Link to comment
Share on other sites

I stället för att bara kolla filen med Nod32 så kolla den på http://www.virustotal.com och med MBAM så minskar risken även om den fortfarande finns. Med WOT så ser man ju om webbplatsen är känd för skadliga filer också.

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...