Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
Ami222

Popups virus?

Rekommendera Poster

Hej

Jag har väldiga problem med popups från adresser jag inte kan blockera samt inga av mina virusprogram tar dem. De kommer när jag går in på nätet på andra adresser som nu när jag gick in på PC för Alla.

Mina virusprogram :Ad-Aware, Malwarebytes' Anti-Malware, SUPERAntiSpyware Free Edition.
Brandvägg och viruskontroll: Zone Alarm.

En del av de adresser som kommer upp är:

 

http://adtech.panthercustomer.com/apps/191/Ad2008767St3Sz16Sq2011601V1Id9//index.html?ADCLICK=http%3A//adsby.webtraffic.se/adlink/733/1493191/0/16/AdId%3D2008767%3BBnId%3D9%3Bitime%3D638082954%3Bnodecode%3Dyes%3Blink%3D&ADPATH=http%3A//adtech.panthercustomer.com/apps/191/Ad2008767St3Sz16Sq2011601V1Id9/&ADFCCUID=1493191&ADFCALTTEXT=%20&ADFCWIDTHHEIGHT=width%3D1%20height%3D1&ADCOUNT=&ADPATH=http%3A//adtech.panthercustomer.com/apps/191/Ad2008767St3Sz16Sq2011601V1Id9/ 

http://www.wixawin.com/se/ads/iq.aspx?clickid=000mSu0000001zvhJheY&ce_cid=000mSu0000001zvhJh7YzGrrsmdtvd3f


Kan någon hjälpa mig
/ Ami

 

Ändrat så att länkarna inte är klickbara.

Cecilia - Moderator

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Här kommer log

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:29:39, on 2008-10-07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16705)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe
C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe
C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe
C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe
C:\Program\Delade filer\Nokia\MPAPI\MPAPI3s.exe
C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE
C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.aftonbladet.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - URLSearchHook: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: VisualEnhancer - {18F9C1EA-2200-A738-4852-B368FBF3EF2A} - C:\Program\VisualEnhancer\VisualEnhancer-2.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O3 - Toolbar: (no name) - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - (no file)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll
O3 - Toolbar: ZoneAlarm Spy Blocker - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Nokia.PCSync] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSync2.exe" /NoDialog
O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] "C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 7\PCSuite.exe" -onlytray
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {07FA65C2-51FF-4638-ACB5-7F3EBD861678} (Upload.SnapUpload) - http://www.gordinegenbok.se/photos/upload/SnapUpload.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by109fd.bay109.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {5D637FAD-E202-48D1-8F18-5B9C459BD1E3} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader5.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1136387247453
O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1136641279218
O16 - DPF: {6E5E167B-1566-4316-B27F-0DDAB3484CF7} (Image Uploader Control) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {78EB01F2-73D9-4B08-87DA-B4B866A5B1C9} (SnapChooser.SnapViewer) - http://www.gordinegenbok.se/photos/upload/SnapChooser.cab
O16 - DPF: {9478041E-CAEC-44A5-8271-B56799715926} (ColorApplication Control) - http://clients.theshining.se/colorapp/ColorAppOnline.cab
O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab
O16 - DPF: {A18962F6-E6ED-40B1-97C9-1FB36F38BFA8} (Aurigma Image Uploader 3.0 Control) - https://ssl.extrafilm.org/upload/activex/ImageUploader3.cab
O16 - DPF: {A73BAEFA-EE65-494D-BEDB-DD3E5A34FA98} (Image Uploader) - http://www.extrafilm.se/ImageUploader4.cab
O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (MSN Games - Installer) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab56649.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O16 - DPF: {D8089245-3211-40F6-819B-9E5E92CD61A2} (FlashXControl Object) - https://flashcasino.ladbrokes.com/instant-play-en/FlashAX.cab
O16 - DPF: {DBC47AF6-7180-11D3-A326-000000000000} (Wit ActiveX Control) - http://elearning.edvantage.net/WitServer/Download/AXWit.cab
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service (aawservice) - Lavasoft - C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe
O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexingService.exe (file missing)
O23 - Service: PLFlash DeviceIoControl Service - Prolific Technology Inc. - C:\WINDOWS\system32\IoctlSvc.exe
O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware - C:\Program\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) -   - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

--
End of file - 9931 bytes

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

O2 - BHO: VisualEnhancer - {18F9C1EA-2200-A738-4852-B368FBF3EF2A} - C:\Program\VisualEnhancer\VisualEnhancer-2.dll
Avinstallera det programmet, det är annonsfinansierat.

O2 - BHO: ZoneAlarm Spy Blocker BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program\ZoneAlarmSB\bar\1.bin\SPYBLOCK.DLL
Bör också avinstalleras, dess sökruta innehåller spionfunktion.

AVG version 7 har numera ersatts av version 8 med förbättrad detekteringsförmåga.

Är det inte meningslöst med Ad-aware när du har MBAM och SUPERAntiSpyware?

När du gjort ovanstående har då popupsen försvunnit?

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Tack så mycket,...det gjorde dom. Så lätt när man har proffisionell hjälp.

/ Ami


Jag skulle vilja ge dig poäng men vet inte hur man gör.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...