Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
robbie

trojansk häst i karantän?

Rekommendera Poster

Hej har flera gånger fått upp meddelanden om att norman antivirus hittat trojanska hästar lr liknande och satt dessa filer i karatän, men ioch med att det dykt upp flera gånger tänkte jag kopiera in en hijackthis-loggfil. Vore great om nån kunde se om den ser okej ut eller om det är nån fil jag bör trycka fix checked i hijackthis programmet?

Logfile of HijackThis v1.99.0
Scan saved at 13:44:45, on 2008-08-08
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
C:\Program\Winamp\winampa.exe
C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe
C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe
C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
C:\Program\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
D:\Mina dokument\Mina bilder\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://10.10.10.10/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MBBalloon] C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MBBalloon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [AdobeUpdater] C:\Program\Delade filer\Adobe\Updater5\AdobeUpdater.exe
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: MediaChecker.lnk = C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe
O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1192571793703
O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Scanner Engine Service - Norman ASA - C:\Program\Norman\nse\bin\NSESVC.EXE
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE


Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Vad är det för filnamn på trojanerna och i vilka mappar finns de?

"C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe"
Är det något program du känner till och har haft länge?

Det är en mycket gammal HijackThis så ta bort den och installera den senaste i sin egen mapp och klistra in en ny logg.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...