Just nu i M3-nätverket
Jump to content

InCD/Nero har förstört mina DVD-RW skivor!!!


Amazonite

Recommended Posts

Har helt nya skivor som jag aldrig använt men som inte fungerar. När jag stoppar in de så står det på "D:" att skivan heter InCD Auto-Formattable. InCD är ett program från Nero som man har för att radera RW-skivor. Trots att jag aldrig använt skivorna tidigare kan jag varken bränna eller radera mina skivor!!!
Postar en logg om en misslyckad bränning:
[14:38:59] NeroVision Log created (Date: 07/12/2008)
[14:39:03] NeroVision Processors: 1 (Intel)
[14:39:03] NeroVision OS: Windows XP Home Edition
[14:39:03] GCCore     Detected DirectX Version 9 or higher
[14:39:04] GCCore     Detected DirectX Version: 9.0c
[14:39:04] AMCUIBase  Loading standard buttons from 'C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\Buttons'...
[14:39:05] ExpressUI  Running Nero Vision Version: 5.3.3.0
[14:39:05] NeroVision <BDEngine.dll> INFO  BD - Running BDEngine FileVersion: 5.3.3.0  ProductVersion: 1.5.5.1
[14:39:05] NeroVision <BDEngine.dll> INFO  BD - InitializeEngine: NeroAPIGlue module (8.3.2.1) attached
[14:39:06] NeroVision <BDEngine.dll> INFO  BD - Running BDEngine FileVersion: 5.3.3.0  ProductVersion: 1.5.5.1
[14:39:06] NeroVision <BDEngine.dll> INFO  BD - InitializeEngine: NeroAPIGlue module (8.3.2.1) attached
[14:39:06] NeroVision <BDEngine.dll> INFO  BD - Running BDEngine FileVersion: 5.3.3.0  ProductVersion: 1.5.5.1
[14:39:06] NeroVision <BDEngine.dll> INFO  BD - InitializeEngine: NeroAPIGlue module (8.3.2.1) attached
[14:39:08] AMCDocBase Nero3D interface version is 500
[14:39:10] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:10] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:10] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:10] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:10] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:10] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:10] DVDEngine  BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:10] DVDEngine  END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:10] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:10] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:10] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:10] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:10] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:10] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:13] AMCUIBase  Setting 'ENU' as Nero File Dialog language
[14:39:26] MMTools    SourceBuilder: building c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi audio/0
[14:39:26] MMTools    SourceBuilder: --- used source filters ---
[14:39:26] MMTools    {E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} - File Source (Async.)
[14:39:26] MMTools    {1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E} - AVI Splitter
[14:39:26] MMTools    SourceBuilder: file type AVI - audio
[14:39:26] MMTools    --------------------
[14:39:26] MMTools    SourceBuilder: building c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi video/0
[14:39:27] MMTools    SourceBuilder: --- used source filters ---
[14:39:27] MMTools    {E436EBB5-524F-11CE-9F53-0020AF0BA770} - File Source (Async.)
[14:39:27] MMTools    {1B544C20-FD0B-11CE-8C63-00AA0044B51E} - AVI Splitter
[14:39:27] MMTools    {301056D0-6DFF-11D2-9EEB-006008039E37} - MJPEG Decompressor
[14:39:27] MMTools    SourceBuilder: file type AVI - video
[14:39:27] MMTools    --------------------
[14:39:27] AMCUIBase  Asset created by user: class AVFileAsset
[14:39:27] AMCUIBase  - file paths: 1, first = 'c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi')
[14:39:27] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:27] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:27] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[14:39:27] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[14:39:27] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:27] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:27] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:27] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:27] DVDEngine  BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:27] DVDEngine  END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:27] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:27] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:27] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:27] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:27] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:27] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:27] NeroVision Estimate Size
[14:39:27] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:27] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:27] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:27] NeroVision |  0    |  0   |      1 |     0.04 |      224
[14:39:27] NeroVision |  1    |  0   |      0 |     0.04 |        0
[14:39:27] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:27] NeroVision total data size  : 458753 bytes
[14:39:27] NeroVision multiplexed size : 475136 bytes
[14:39:27] NeroVision Estimate Size
[14:39:27] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:27] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:27] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:27] NeroVision |  0    |  0   |      1 |    11.04 |     3054
[14:39:27] NeroVision |  1    |  0   |      1 |    11.04 |      265
[14:39:27] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:27] NeroVision total data size  : 3628071 bytes
[14:39:27] NeroVision multiplexed size : 3807232 bytes
[14:39:27] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi video/0
[14:39:29] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:29] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:29] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[14:39:29] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[14:39:29] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:29] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:29] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:29] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:29] DVDEngine  BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:29] DVDEngine  END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:29] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:29] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:29] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:29] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:29] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:29] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:29] NeroVision Estimate Size
[14:39:29] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:29] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:29] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:29] NeroVision |  0    |  0   |      1 |     0.04 |      224
[14:39:29] NeroVision |  1    |  0   |      0 |     0.04 |        0
[14:39:29] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:29] NeroVision total data size  : 458753 bytes
[14:39:29] NeroVision multiplexed size : 475136 bytes
[14:39:29] NeroVision Estimate Size
[14:39:29] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:29] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:29] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:29] NeroVision |  0    |  0   |      1 |    11.04 |     3054
[14:39:29] NeroVision |  1    |  0   |      1 |    11.04 |      265
[14:39:29] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:29] NeroVision total data size  : 3628071 bytes
[14:39:29] NeroVision multiplexed size : 3807232 bytes
[14:39:32] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:32] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:32] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[14:39:32] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - ~IDVDVideoSessionImpl
[14:39:32] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:32] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:32] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:32] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:32] DVDEngine  BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:32] DVDEngine  END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:32] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:32] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:32] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:32] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:32] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:32] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:32] NeroVision Estimate Size
[14:39:32] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:32] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:32] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:32] NeroVision |  0    |  0   |      1 |    11.04 |     3054
[14:39:32] NeroVision |  1    |  0   |      1 |    11.04 |      265
[14:39:32] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:32] NeroVision total data size  : 3628071 bytes
[14:39:32] NeroVision multiplexed size : 3807232 bytes
[14:39:34] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi audio/0
[14:39:34] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi video/0
[14:39:57] ExpressUI  Burn process started by user.
[14:39:57] ExpressUI  Destination: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B
[14:39:57] ExpressUI  Directory for temporary files: C:\DOCUME~1\FAM~1.ROU\LOKALA~1\Temp
[14:39:57] ExpressUI  Available hard disk space for temporary files: 94290.090 MB
[14:39:57] ExpressUI  ------<Nero Vision Project Information>--------
[14:39:57] ExpressUI  --- Project type: DVD-Video
[14:39:57] ExpressUI  --- Project video options ---
[14:39:57] ExpressUI  Video mode:PAL
[14:39:57] ExpressUI  Aspect ratio:Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Quality:Automatic (fit to disc) (5073 kbit/s)
[14:39:57] ExpressUI  Resolution:Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Sample format:Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Video format:MPEG-2
[14:39:57] ExpressUI  Audio format:Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Encoding mode:Fast Encoding (1-Pass)
[14:39:57] ExpressUI  Nero SmartEncoding: Automatic
[14:39:57] ExpressUI  --- Project space information ---
[14:39:57] ExpressUI  Media type: DVD (4700000000 bytes maximum capacity)
[14:39:57] ExpressUI  Total space used: 0.01 out of 4.38 GB (Quality: Excellent)
[14:39:57] ExpressUI  Space used for menus: 0.0 out of 1024.0 MB
[14:39:57] ExpressUI  --- Project contents ---
[14:39:57] ExpressUI  Audio format:Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Sample format:Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Encoding mode:Fast Encoding (1-Pass)
[14:39:57] ExpressUI  Nero SmartEncoding: Automatic
[14:39:57] ExpressUI  Number of titles: 1
[14:39:57] ExpressUI  1. Axel Goes For It (Video Title, 0h 00m 11s)
[14:39:57] ExpressUI  - Video mode:PAL
[14:39:57] ExpressUI  - Aspect ratio:4:3
[14:39:57] ExpressUI  - Quality:Custom (2100 kbit/s)
[14:39:57] ExpressUI  - Resolution:352 x 288 (1/4 D1)
[14:39:57] ExpressUI  - Sample format:Progressive
[14:39:57] ExpressUI  - Video format:MPEG-2
[14:39:57] ExpressUI  - Audio format:Dolby Digital (AC-3) 2.0
[14:39:57] ExpressUI  - Encoding mode:Fast Encoding (1-Pass)
[14:39:57] ExpressUI  - Audio SmartEncoding ratio: 0.0 %
[14:39:57] ExpressUI  - Video SmartEncoding ratio: 0.0 %
[14:39:57] ExpressUI  Video disc menu: Do not create a menu
[14:39:57] ExpressUI  --------<End of Project Information>----------
[14:39:57] ExpressUI  ------Recording Parameters------
[14:39:57] ExpressUI  Book Type: 0
[14:39:57] ExpressUI  Destination Device: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B (Capabilities: 000A8117)
[14:39:57] ExpressUI  Recording Flags: 77
[14:39:57] ExpressUI  Recording Speed: 0
[14:39:57] ExpressUI  Volume Name: DVD
[14:39:57] ExpressUI  Burn-at-once flag: 0
[14:39:57] ExpressUI  Fast Update allowed: 0
[14:39:57] ExpressUI  --End of recording parameters---
[14:39:58] DVDEngine  C:\PROGRAM\NERO\NERO8\NERO VISION\DVDENGINE.DLL
[14:39:58] DVDEngine  Product Version: 5.3.0.0, File Version: 5.3.0.0, Interface Version: 4.11.0.1
[14:39:58] DVDEngine  BEGIN: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:58] DVDEngine  END: IDVDEngineManagerImpl - CreateDVDVideoSession
[14:39:58] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:58] DVDEngine  ..Application service registered...
[14:39:58] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterApplicationService
[14:39:58] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:58] DVDEngine  ..Session callback registered...
[14:39:58] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:39:58] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - Prepare
[14:39:58] DVDEngine  **BEGIN: _DVDVideo - Prepare
[14:39:58] DVDEngine  ..VTS_Ns=1...
[14:39:58] DVDEngine  ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VMG
[14:39:58] DVDEngine  ...VMGM_VOBS_exist = false
[14:39:58] DVDEngine  ****END: _DVDVideoBase - Prepare VMG
[14:39:58] DVDEngine  ****BEGIN: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1
[14:39:58] DVDEngine  ...VTSM_VOBS_exist = false
[14:39:58] DVDEngine  ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[14:39:58] DVDEngine  ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[14:39:58] DVDEngine  **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[14:39:58] DVDEngine  ...Stream 0 is 'Video'
[14:39:58] DVDEngine  ...Stream 1 is 'Audio'
[14:39:58] DVDEngine  **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[14:39:58] NeroVision Analyze video stream
[14:39:58] NeroVision  Seg. |  frames | weight | volume
[14:39:58] NeroVision ------+---------+--------+--------
[14:39:58] NeroVision    0  |     276 |      1 | 276
[14:39:58] NeroVision ------+---------+--------+--------
[14:39:58] NeroVision total : 276
[14:39:58] NeroVision Estimate Size
[14:39:58] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:58] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:58] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:58] NeroVision |  0    |  0   |      1 |    11.04 |     3054
[14:39:58] NeroVision |  1    |  0   |      1 |    11.04 |      265
[14:39:58] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:58] NeroVision total data size  : 3628071 bytes
[14:39:58] NeroVision multiplexed size : 3807232 bytes
[14:39:58] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi video/0
[14:39:59] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi audio/0
[14:39:59] DVDEngine  ********END: _VOBS - Process VOB
[14:39:59] DVDEngine  ******END: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[14:39:59] DVDEngine  ****END: _DVDVideoBase - Prepare VTS#1
[14:39:59] DVDEngine  **END: _DVDVideo - Prepare
[14:39:59] DVDEngine  ..Estimated size=3.75 MB
[14:39:59] DVDEngine  ..Estimated duration=5 sec
[14:39:59] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - Prepare
[14:39:59] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - CreateVOBs
[14:39:59] DVDEngine  **BEGIN: _DVDVideo - Create
[14:39:59] DVDEngine  ****BEGIN: Create - VTSTT_VOBS#1
[14:39:59] DVDEngine  ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[14:39:59] DVDEngine  ********BEGIN: _VOBS - Process VOB
[14:39:59] DVDEngine  **********BEGIN: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[14:39:59] DVDEngine  ...Stream 0 is 'Video'
[14:39:59] DVDEngine  ...Stream 1 is 'Audio'
[14:39:59] DVDEngine  **********END: _VOBS - _M_analyze_cnv_input
[14:39:59] NeroVision Analyze video stream
[14:39:59] NeroVision  Seg. |  frames | weight | volume
[14:39:59] NeroVision ------+---------+--------+--------
[14:39:59] NeroVision    0  |     276 |      1 | 276
[14:39:59] NeroVision ------+---------+--------+--------
[14:39:59] NeroVision total : 276
[14:39:59] NeroVision Estimate Size
[14:39:59] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:59] NeroVision |Stream | Seg. | UnComp.| Duration | Size (KB)
[14:39:59] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:59] NeroVision |  0    |  0   |      1 |    11.04 |     3054
[14:39:59] NeroVision |  1    |  0   |      1 |    11.04 |      265
[14:39:59] NeroVision +-------+------+--------+----------+---------
[14:39:59] NeroVision total data size  : 3628071 bytes
[14:39:59] NeroVision multiplexed size : 3807232 bytes
[14:39:59] NeroVision Set Preview Channel
[14:39:59] NeroVision Set Preview Channel
[14:39:59] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi audio/0
[14:40:00] MMTools    SourceBuilder: building cached c:\Documents and Settings\Fam. Roumi\Skrivbord\Musik\Axel Goes For It.avi video/0
[14:40:00] DVDEngine  ...New VOB 1
[14:40:00] DVDEngine  ..+VOB#1: VOB_IDN=1, SA=0, VOB_V_S_PTM=28800
[14:40:00] DVDEngine  ...New CELL 1
[14:40:00] DVDEngine  ....+Cell#1: C_IDN=1
[14:40:05] DVDEngine  ....|Cell#1: C_IDN=1, [0;1576], VOBU_Ns=19, C_PBTM=00:00:11:01
[14:40:05] DVDEngine  ..|VOB#1: VOB_IDN=1, [0;1576], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=28800, VOB_V_E_PTM=1022400
[14:40:05] DVDEngine  ..Expected size of VOB: 1872 sectors (3.66 MB).
[14:40:05] DVDEngine  ....Actual size of VOB: 1577 sectors (3.08 MB).
[14:40:05] DVDEngine  ********END: _VOBS - Process VOB
[14:40:05] DVDEngine  ********BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - INFORMATION after Create
[14:40:05] DVDEngine  ----------------------------------------------------------------------------------------
[14:40:05] DVDEngine  General information:
[14:40:05] DVDEngine  ..size=1577 (3.08 MB)
[14:40:05] DVDEngine  ..capacity=1577 (3.08 MB)
[14:40:05] DVDEngine  ..VOB_Ns=1
[14:40:05] DVDEngine  ..C_Ns=1
[14:40:05] DVDEngine  ..VOBU_Ns=19
[14:40:05] DVDEngine  VOB information:
[14:40:05] DVDEngine  ...VOB#1: VOB_IDN=1, [0;1576], C_Ns=1, VOB_V_S_PTM=28800, VOB_V_E_PTM=1022400
[14:40:05] DVDEngine  .....Cell#1: C_IDN=1, [0;1576], VOBU_Ns=19, C_PBTM=00:00:11:01
[14:40:05] DVDEngine  ----------------------------------------------------------------------------------------
[14:40:05] DVDEngine  ********END: VTSTT_VOBS#1 - INFORMATION after Create
[14:40:05] DVDEngine  ******END: VTSTT_VOBS#1 - Process Create
[14:40:05] DVDEngine  ******BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Verify
[14:40:05] DVDEngine  ******END: VTSTT_VOBS#1 - Verify
[14:40:05] DVDEngine  ..VTSTT_VOBS: size=3.08 MB (3,229,696 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  ****END: Create - VTSTT_VOBS#1
[14:40:05] DVDEngine  **END: _DVDVideo - Create
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - CreateVOBs
[14:40:05] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - CreateDesc
[14:40:05] DVDEngine  **BEGIN: _DVDVideo - Create
[14:40:05] DVDEngine  ****BEGIN: Create - VTSI#1
[14:40:05] DVDEngine  ******BEGIN: VTSI#1 - Create
[14:40:05] DVDEngine  ...VTSM_VOBS exists = false
[14:40:05] DVDEngine  ...VTSM_PGCI_UT exists = true
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_TMAPT exists = true
[14:40:05] DVDEngine  ...VTSI_MAT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_PTT_SRPT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_PGCIT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_C_ADT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_VOBU_ADMAP created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTSM_PGCI_UT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_TMAPT created...
[14:40:05] DVDEngine  ******END: VTSI#1 - Create
[14:40:05] DVDEngine  ******BEGIN: VTSI#1 - Verify
[14:40:05] DVDEngine  ******END: VTSI#1 - Verify
[14:40:05] DVDEngine  ..VTSI: size=14.0 KB (14,336 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  ****END: Create - VTSI#1
[14:40:05] DVDEngine  ****BEGIN: Create - VMGI
[14:40:05] DVDEngine  ******BEGIN: VMGI - Create
[14:40:05] DVDEngine  ...VMGM_VOBS exists = false
[14:40:05] DVDEngine  ...VMGM_PGCI_UT exists = true
[14:40:05] DVDEngine  ...PTL_MAIT exists = false
[14:40:05] DVDEngine  ...TXTDT_MG exists = false
[14:40:05] DVDEngine  ...FP_PGC_exist = true...
[14:40:05] DVDEngine  ...VMGI_MAT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...TT_SRPT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VTS_ATRT created...
[14:40:05] DVDEngine  ...VMGM_PGCI_UT created...
[14:40:05] DVDEngine  ******END: VMGI - Create
[14:40:05] DVDEngine  ******BEGIN: VMGI - Verify
[14:40:05] DVDEngine  ******END: VMGI - Verify
[14:40:05] DVDEngine  ..VMGI: size=8.00 KB (8,192 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  File allocation changed to ensure that VMGI and VMGI_BUP are not recorded in the same ECC block.
[14:40:05] DVDEngine  ****END: Create - VMGI
[14:40:05] DVDEngine  **END: _DVDVideo - Create
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - CreateDesc
[14:40:05] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - GetDiscCaps
[14:40:05] DVDEngine  ..Caps=DSCCAP_VLMNM_UDF | DSCCAP_VLMNM_ISO9660
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - GetDiscCaps
[14:40:05] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - SetLabel
[14:40:05] DVDEngine  Volume name (ISO9660)="DVD"
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - SetLabel
[14:40:05] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - SetLabel
[14:40:05] DVDEngine  Volume name (UDF)="DVD"
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - SetLabel
[14:40:05] DVDEngine  BEGIN: IDVDVideoSessionImpl - GetDiscContent
[14:40:05] DVDEngine  **BEGIN: _DVDVideo - Fill FileSystemDescContainer
[14:40:05] DVDEngine  ...File: 'VIDEO_TS\VIDEO_TS.IFO' (VMGI), location=384 (180h), size=8.00 KB (8,192 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  ...File: 'VIDEO_TS\VIDEO_TS.BUP' (VMGI), location=400 (190h), size=8.00 KB (8,192 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  ...File: 'VIDEO_TS\VTS_01_0.IFO' (VTSI), location=404 (194h), size=14.0 KB (14,336 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  ...File: 'VIDEO_TS\VTS_01_1.VOB' (VTSTT_VOBS), location=411 (19Bh), size=3.08 MB (3,229,696 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  ...File: 'VIDEO_TS\VTS_01_0.BUP' (VTSI), location=1988 (7C4h), size=14.0 KB (14,336 bytes)
[14:40:05] DVDEngine  **END: _DVDVideo - Fill FileSystemDescContainer
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDVideoSessionImpl - GetDiscContent
[14:40:05] DVDEngine  BEGIN: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:40:05] DVDEngine  ..Session callback unregistered...
[14:40:05] DVDEngine  END: IDVDSessionBaseImpl - RegisterCallback
[14:40:09] NeroVision Caching of files started
[14:40:09] NeroVision Caching of files completed
[14:40:09] NeroVision Speed measurement started
[14:40:11] DVDEngine  BEGIN: VTSTT_VOBS#1 - Write
[14:40:11] DVDEngine  ...RBP=0, count=3,229,696 bytes
[14:40:11] DVDEngine  ...succeeded
[14:40:11] DVDEngine  END: VTSTT_VOBS#1 - Write
[14:40:11] NeroVision Speed measurement completed: 217.9x (300 800 KB/s)
[14:40:11] NeroVision Burn process started at 1x (1 385 KB/s)
[14:40:11] NeroVision Unspecified Recorder Error
[14:40:11] NeroVision D: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B
[14:40:11] NeroVision Could not perform start of Disc-at-once
[14:40:11] NeroVision Burn process failed at 1x (1 385 KB/s)
[14:40:15] NeroVision Process information:
[14:40:15] NeroVision --------------------
[14:40:15] NeroVision Address     Version                  Module name
[14:40:15] NeroVision -----------------------------------------------------
[14:40:15] NeroVision 0x003A0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\AMCDOM.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00400000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\NeroVision.exe
[14:40:15] NeroVision 0x004E0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\GCLib.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00580000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\AMCDocBase.dll
[14:40:15] NeroVision 0x007B0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\MMTools.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00840000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\Painter.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00860000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\AMCUIBase.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00A40000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\AMCLib.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00AA0000  8.3.3.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\NeroAPIGlueLayerUnicode.dll
[14:40:15] NeroVision 0x00AE0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\HDCC.dll
[14:40:15] NeroVision 0x011A0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\NeroVisionRes.bir
[14:40:15] NeroVision 0x01790000  2.6.0.0                  C:\Program\SiteAdvisor\6261\saHook.dll
[14:40:15] NeroVision 0x018E0000  3.3.1.500                C:\Program\Delade filer\Nero\Shared\NL3\AdvrCntr3.dll
[14:40:15] NeroVision 0x01FF0000  8.3.3.1                  C:\Program\Delade filer\Nero\Shared\NL3\ShellManager3.dll
[14:40:15] NeroVision 0x02350000  7.0.74.0                 C:\WINDOWS\system32\imagXpr7.dll
[14:40:15] NeroVision 0x023D0000  7.0.74.0                 C:\WINDOWS\system32\ImagX7.dll
[14:40:15] NeroVision 0x02580000  1.5.3.1                  C:\Program\Nero\Nero8\OnlineServices\NOSUsageStatistics.dll
[14:40:15] NeroVision 0x027B0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\ExpressDoc.dll
[14:40:15] NeroVision 0x028B0000  7.0.495.0                C:\WINDOWS\system32\ImagXR7.dll
[14:40:15] NeroVision 0x02DA0000  2.3.1.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\Nero3DMenuEffects.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0AE90000  1.2.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\zlib1.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0AEC0000  1.9.0.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\iconv.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0AFA0000  5.99.3.1                 C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\cximage.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0B0A0000  1.3.0.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\lib3ds-1.3.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0B0D0000  9.12.589.0               C:\WINDOWS\system32\d3dx9_30.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0B330000  2.6.29.0                 C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\libxml2.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0B6F0000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NeroFileDialogCF.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0B8F0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\xpsp2res.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0BEE0000  8.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\NeroCaptureAPI\GCHW.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0C000000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\DVDUI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0C050000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\DVDLib.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0C200000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\NEROAPIENGINE.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0D000000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\uNeRSDB.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0D050000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\NEROAPIUNICODE.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0D290000  1.0.1.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\DriveLocker.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0D940000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\GCFX.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0DAA0000  5.2.0.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\NeroVideoFX.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0DDE0000  5.2.0.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\NeVideoFX.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0E710000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\ExpressUI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0EAD0000  1.0.0.3                  C:\WINDOWS\system32\ctagent.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0F2E0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\HDLib.dll
[14:40:15] NeroVision 0x0F330000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\HDDoc.dll
[14:40:15] NeroVision 0x10000000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\GCCore.dll
[14:40:15] NeroVision 0x107A0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\DVDDoc.dll
[14:40:15] NeroVision 0x108D0000  5.3.0.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\DVDEngine.dll
[14:40:15] NeroVision 0x10D40000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NeroFileDialog.dll
[14:40:15] NeroVision 0x10EE0000  8.60.0.0                 C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\BCGCBPRO860u80.dll
[14:40:15] NeroVision 0x11290000  5.9.4.0                  C:\Program\Nero\Nero8\InCD\NBHStr.dll
[14:40:15] NeroVision 0x11420000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NeroPreview.dll
[14:40:15] NeroVision 0x11AA0000  11.0.8164.0              C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x11AE0000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\GCCapture.ax
[14:40:15] NeroVision 0x11CA0000  1.4.0.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\DSFilter\NeColorspace.ax
[14:40:15] NeroVision 0x11CE0000  1.5.2.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\DSFilter\NeFramerate.ax
[14:40:15] NeroVision 0x11D60000  5.3.3.0                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Vision\GCFilter.ax
[14:40:15] NeroVision 0x11E80000  7.0.0.1228               C:\Program\Logitech\ImageStudio\NameSpc.dll
[14:40:15] NeroVision 0x11EA0000  7.0.0.1228               C:\Program\Logitech\ImageStudio\AlbuDBps.dll
[14:40:15] NeroVision 0x11FE0000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\MediaLibraryNSE.dll
[14:40:15] NeroVision 0x122A0000  5.2.5721.5145            C:\WINDOWS\system32\PortableDeviceApi.dll
[14:40:15] NeroVision 0x122F0000  5.2.5721.5145            C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll
[14:40:15] NeroVision 0x12340000  11.0.5721.5238           C:\WINDOWS\system32\WMASF.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x12980000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMDataServices.dll
[14:40:15] NeroVision 0x12DB0000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NeroSearch.dll
[14:40:15] NeroVision 0x13050000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMSearch.dll
[14:40:15] NeroVision 0x130C0000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMLogCxx.dll
[14:40:15] NeroVision 0x130F0000  1.0.1.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\log4cxx.dll
[14:40:15] NeroVision 0x131D0000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMSearchPluginMediaLibrary.dll
[14:40:15] NeroVision 0x13200000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMCoFoundation.dll
[14:40:15] NeroVision 0x134D0000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexStoreSvrPS.dll
[14:40:15] NeroVision 0x13690000  3.3.3.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMSearchPluginWeb.dll
[14:40:15] NeroVision 0x139A0000  1.3.0.0                  C:\Program\Delade filer\Nero\DSFilter\NeroVideoProc.ax
[14:40:15] NeroVision 0x13B10000  3.21.105.0               C:\Program\Delade filer\Nero\DSFilter\NeVideo.ax
[14:40:15] NeroVision 0x13F80000  2.2.25.30                C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\uNeroMediaCon.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x14340000  1.10.3.0                 C:\Program\Delade filer\Nero\DSFilter\NeResize.ax
[14:40:15] NeroVision 0x15000000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\uimage.dll
[14:40:15] NeroVision 0x15110000  11.0.5721.5145           C:\WINDOWS\system32\WMVCore.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x16160000  2.1.12.0                 C:\Program\Delade filer\Nero\DSFilter\NeSoundProc.ax
[14:40:15] NeroVision 0x16210000  5.2.5721.5145            C:\WINDOWS\system32\wpdshext.dll
[14:40:15] NeroVision 0x19000000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\uMMC.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x1C000000  5.9.4.0                  C:\Program\Nero\Nero8\InCD\NBHShx.dll
[14:40:15] NeroVision 0x1D1C0000  0.1.0.3                  C:\WINDOWS\system\CamExL20.ax
[14:40:15] NeroVision 0x1F840000  3.525.1117.0             C:\WINDOWS\system32\odbcint.dll
[14:40:15] NeroVision 0x20000000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\uNeroErr.dll
[14:40:15] NeroVision 0x22000000  8.3.2.1                  C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\unewtrf.dll
[14:40:15] NeroVision 0x4D550000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WINHTTP.dll
[14:40:15] NeroVision 0x4EBA0000  5.1.3102.5512            C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.GdiPlus_6595b64144ccf1df_1.0.2600.5512_x-ww_dfb54e0c\gdiplus.dll
[14:40:15] NeroVision 0x4EE20000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\wiashext.dll
[14:40:15] NeroVision 0x4FD10000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\D3D9.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x584C0000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\kswdmcap.ax
[14:40:15] NeroVision 0x5A500000  8.5.1302.1018            C:\Program\Windows Live\Messenger\fsshext.8.5.1302.1018.dll
[14:40:15] NeroVision 0x5B270000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\uxtheme.dll
[14:40:15] NeroVision 0x5B4C0000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\ksproxy.ax
[14:40:15] NeroVision 0x5BCF0000  6.5.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\qedit.dll
[14:40:15] NeroVision 0x5CFD0000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\shmedia.dll
[14:40:15] NeroVision 0x5D5B0000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\COMCTL32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x5F220000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\OPENGL32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x5FF90000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\GLU32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x60940000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\NETAPI32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x61EC0000  6.0.4.0                  C:\WINDOWS\system32\MFC42LOC.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x62F00000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\LPK.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x699D0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\FAULTREP.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x69B10000  4.20.9848.0              C:\WINDOWS\system32\msxml4.dll
[14:40:15] NeroVision 0x6DF20000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71A90000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71AA0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71AC0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71B10000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\MPR.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71BE0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\SAMLIB.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71C00000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\ntlanman.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71C70000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\NETRAP.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71C80000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\NETUI1.dll
[14:40:15] NeroVision 0x71CC0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\NETUI0.dll
[14:40:15] NeroVision 0x72CE0000  5.1.2600.0               C:\WINDOWS\system32\msacm32.drv
[14:40:15] NeroVision 0x72CF0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\wdmaud.drv
[14:40:15] NeroVision 0x72FD0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WINSPOOL.DRV
[14:40:15] NeroVision 0x732B0000  5.1.2600.0               C:\WINDOWS\system32\RICHED32.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x73680000  6.5.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\msdmo.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73730000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\DDRAW.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73910000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\D3DIM700.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x73B20000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\AVIFIL32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73B70000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\sti.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73B90000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\DCIMAN32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73D40000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\shgina.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73DA0000  6.2.4.0                  C:\WINDOWS\system32\MFC42.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x73EB0000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\ksuser.dll
[14:40:15] NeroVision 0x73EE0000  5.3.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\dsound.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74620000  3.525.1132.0             C:\WINDOWS\system32\ODBC32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x747E0000  6.5.2600.5596            C:\WINDOWS\system32\QUARTZ.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74950000  8.90.1101.0              C:\WINDOWS\system32\msxml3.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74AA0000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\POWRPROF.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74AB0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\CFGMGR32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74C50000  5.1.2600.0               C:\WINDOWS\system32\OLEACC.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74E00000  5.0.0.0                  C:\WINDOWS\system32\RICHED20.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74EA0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemsvc.dll
[14:40:15] NeroVision 0x74EC0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemprox.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75260000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\wbem\wbemcomn.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75530000  1.420.2600.5512          C:\WINDOWS\system32\USP10.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75670000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\wbem\fastprox.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75950000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\MSGINA.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75AB0000  6.5.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\qcap.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75BF0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\MSVFW32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75D80000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\mlang.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75F40000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\drprov.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75F50000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\davclnt.dll
[14:40:15] NeroVision 0x75F60000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76060000  6.2.3104.0               C:\WINDOWS\system32\MSVCP60.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76340000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WINSTA.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76360000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\MSIMG32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76370000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\IMM32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76390000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\COMDLG32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x765C0000  6.5.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\devenum.dll
[14:40:15] NeroVision 0x765E0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\CSCDLL.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76660000  5.131.2600.5512          C:\WINDOWS\system32\CRYPTUI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76770000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\SHFOLDER.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76790000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\NTDSAPI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76970000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\LINKINFO.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76980000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\ntshrui.dll
[14:40:15] NeroVision 0x769B0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76B10000  6.5.0.2284               C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x76B30000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76C20000  5.131.2600.5512          C:\WINDOWS\system32\WINTRUST.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76C80000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\IMAGEHLP.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76D50000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\iphlpapi.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76F10000  5.1.2600.5625            C:\WINDOWS\system32\DNSAPI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76F40000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WTSAPI32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76F50000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x76FC0000  3.0.0.4414               C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x77040000  3.0.0.4414               C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77110000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x771A0000  6.0.2900.5583            C:\WINDOWS\system32\WININET.dll
[14:40:15] NeroVision 0x773C0000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\comctl32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x774D0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77910000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77A10000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\System32\cscui.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77A70000  5.131.2600.5512          C:\WINDOWS\system32\CRYPT32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77B10000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\MSASN1.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77B30000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\appHelp.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77BC0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\midimap.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77BD0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\MSACM32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77BF0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77C00000  6.1.8638.5512            C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77DC0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77E70000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77F10000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77F60000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
[14:40:15] NeroVision 0x77FE0000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x78130000  8.0.50727.762            C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\MSVCR80.dll
[14:40:15] NeroVision 0x781D0000  8.0.50727.762            C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_3bf8fa05\MFC80.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x782E0000  8.0.50727.762            C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.MFC_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_3bf8fa05\MFC80U.DLL
[14:40:15] NeroVision 0x7C420000  8.0.50727.762            C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700\MSVCP80.dll
[14:40:15] NeroVision 0x7C800000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x7C900000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
[14:40:15] NeroVision 0x7C9C0000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
[14:40:15] NeroVision 0x7DF10000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\urlmon.dll
[14:40:15] NeroVision 0x7E1E0000  6.0.2900.5512            C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll
[14:40:15] NeroVision 0x7E360000  5.1.2600.5512            C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
[14:40:15] NeroVision Book type: (N/A)
[14:40:15] NeroVision 4K22-0117-1100-1M84-5915-AC7M-****
[14:40:15] NeroVision 1A47-0009-4130-2214-0668-****
[14:40:15] NeroVision EC06-206A-99K5-2527-940M-3227-****
[14:40:15] NeroVision 9C00-E0A2-98K1-294K-06XC-MX2C-****
[14:40:15] NeroVision 4C04-5032-9953-2A16-09E3-KC8M-****
[14:40:15] NeroVision EC05-E087-9964-2703-05E2-88XA-****
[14:40:15] NeroVision 5C0X-205M-99M1-2435-2118-K246-****
[14:40:15] NeroVision 4C0E-4009-9863-2X6M-1939-12A1-****
[14:40:15] NeroVision Windows XP 5.1
[14:40:15] NeroVision IA32
[14:40:15] NeroVision WinAspi: -
[14:40:15] NeroVision NT-SPTI used
[14:40:15] NeroVision Nero API version: 8.3.2.1
[14:40:15] NeroVision Using interface version: 8.0.1.1
[14:40:15] NeroVision Installed in: C:\Program\Nero\Nero8\Nero Burning Rom\
[14:40:15] NeroVision Application: Nero\NeroVision
[14:40:15] NeroVision Internal Version: 8, 3, 2, 1
[14:40:15] NeroVision Recorder:             <HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B>Version: A107 - HA 1 TA 0 - 8.3.2.1
[14:40:15] NeroVision  Adapter driver:      <IDE>                     HA 1
[14:40:15] NeroVision  Drive buffer  :      1312kB
[14:40:15] NeroVision  Bus Type      :      default
[14:40:15] NeroVision === Scsi-Device-Map ===
[14:40:15] NeroVision DiskPeripheral       : IC35L120AVVA07-0                 atapi Port 0 ID 0  DMA: On
[14:40:15] NeroVision CdRomPeripheral      : HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B        atapi Port 1 ID 0  DMA: On
[14:40:15] NeroVision CdRomPeripheral      : HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B         atapi Port 1 ID 1  DMA: On
[14:40:15] NeroVision === CDRom-Device-Map ===
[14:40:15] NeroVision HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B  D:   CdRom0
[14:40:15] NeroVision HL-DT-ST CD-RW GCE-8520B   E:   CdRom1
[14:40:15] NeroVision =======================
[14:40:15] NeroVision AutoRun : 1
[14:40:15] NeroVision Excluded drive IDs:
[14:40:15] NeroVision WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
[14:40:15] NeroVision BUFE           : 0
[14:40:15] NeroVision Physical memory     : 1023MB (1048048kB)
[14:40:15] NeroVision Free physical memory: 484MB (496216kB)
[14:40:15] NeroVision Memory in use       : 52 %
[14:40:15] NeroVision Uncached PFiles: 0x0
[14:40:15] NeroVision Use Inquiry    : 1
[14:40:15] NeroVision Global Bus Type: default (0)
[14:40:15] NeroVision Check supported media : Disabled (0)
[14:40:15] NeroVision 12.7.2008
[14:40:15] NeroVision NeroAPI
[14:40:15] NeroVision 14:40:05 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
[14:40:15] NeroVision  LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:06 #2 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
[14:40:15] NeroVision  First writeable address = 0 (0x00000000)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:06 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
[14:40:15] NeroVision  First writeable address = 0 (0x00000000)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:06 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3568
[14:40:15] NeroVision  Turn on Disc-At-Once, using DVD media
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:06 #5 Text 0 File FilesystemSettingsValidator.cpp, Line 142
[14:40:15] NeroVision  FS Settings: using validator 'CUDFSettingsValidatorDVD'
[14:40:15] NeroVision  ParamMode = 'DVDVideo', changing UDF partition type from 'physical' to 'physical'
[14:40:15] NeroVision  Changing UDF revision from '1.02' to '1.02'
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:06 #6 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
[14:40:15] NeroVision  First writeable address = 0 (0x00000000)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:06 #7 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3349
[14:40:15] NeroVision  First writeable address = 0 (0x00000000)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:08 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 311
[14:40:15] NeroVision  Last possible write address on media:  2298495 (510:46.45, 4489MB)
[14:40:15] NeroVision  Last address to be written:               2255 (  0:30.05,    4MB)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:08 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 323
[14:40:15] NeroVision  Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2932
[14:40:15] NeroVision  Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B, Media type: DVD-RW
[14:40:15] NeroVision   Disc Manufacturer ID: <RITEKW> <04>
[14:40:15] NeroVision   Disc Application Code: 2, Disc Physical Code: 214
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 497
[14:40:15] NeroVision  >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
[14:40:15] NeroVision  =========================================
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 754
[14:40:15] NeroVision  Setup items (after recorder preparation)
[14:40:15] NeroVision   0: TRM_DATA_MODE1 ()
[14:40:15] NeroVision      2 indices, index0 (150) not provided
[14:40:15] NeroVision      original disc pos #0 + 2256 (2256) = #2256/0:30.6
[14:40:15] NeroVision      relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
[14:40:15] NeroVision      -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2256 blocks [D: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B]
[14:40:15] NeroVision  --------------------------------------------------------------
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #13 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 956
[14:40:15] NeroVision  Prepare [D: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B] for write in CUE-sheet-DAO
[14:40:15] NeroVision  DAO infos:
[14:40:15] NeroVision  ==========
[14:40:15] NeroVision   MCN: ""
[14:40:15] NeroVision   TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
[14:40:15] NeroVision   Tracks 1 to 1:                                  Idx 0         Idx 1      Next Trk
[14:40:15] NeroVision     1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos             0             0       4620288, ISRC ""
[14:40:15] NeroVision  DAO layout:
[14:40:15] NeroVision  ===========
[14:40:15] NeroVision   ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
[14:40:15] NeroVision          0 |  lead-in |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
[14:40:15] NeroVision          0 |        1 |   0 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
[14:40:15] NeroVision          0 |        1 |   1 |    0x41 |     2256 |        0 | 0x00
[14:40:15] NeroVision       2256 | lead-out |   1 |    0x41 |        0 |        0 | 0x00
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #14 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 240
[14:40:15] NeroVision  SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #15 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4359
[14:40:15] NeroVision  Caching options: cache CDRom or Network-No, small files-Yes (<32KB)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #16 Phase 24 File APIProgress.cpp, Line 282
[14:40:15] NeroVision  Caching of files started
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4481
[14:40:15] NeroVision  Cache writing successful.
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #18 Phase 25 File APIProgress.cpp, Line 282
[14:40:15] NeroVision  Caching of files completed
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #19 Phase 28 File APIProgress.cpp, Line 282
[14:40:15] NeroVision  Speed measurement started
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:09 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
[14:40:15] NeroVision  Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
[14:40:15] NeroVision  Pipe memory size 590400
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #22 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 245
[14:40:15] NeroVision  <D: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B> start writing Lead-Out at LBA 2256 (8D0h), length 0 blocks
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #23 Phase 29 File APIProgress.cpp, Line 282
[14:40:15] NeroVision  Speed measurement completed: 217.9x (300 800 KB/s)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #24 Phase 36 File APIProgress.cpp, Line 282
[14:40:15] NeroVision  Burn process started at 1x (1 385 KB/s)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #25 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2673
[14:40:15] NeroVision  Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3280
[14:40:15] NeroVision  Recording mode: Sequential Recording Mode
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #27 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3434
[14:40:15] NeroVision  Start write address at LBA 0
[14:40:15] NeroVision  DVD high compatibility mode: Yes
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #28 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10164
[14:40:15] NeroVision  ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
[14:40:15] NeroVision  Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
[14:40:15] NeroVision   Book Type: DVD-RW (3), Extended Part Version: 1.2 (18)
[14:40:15] NeroVision   Disc Size: 120 mm,      Maximum Transfer Rate: <not specified> (F h)
[14:40:15] NeroVision   Number of Layers: 1,    Track Path: Parallel Track Path (PTP),  Layer Type: recordable
[14:40:15] NeroVision   Linear Density:         0,267 um/bit,  Track Density:  0,74 um/track
[14:40:15] NeroVision   Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
[14:40:15] NeroVision   Outer Limit of Data Recordable Area:          26127F h
[14:40:15] NeroVision   Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
[14:40:15] NeroVision    Revision number of maximum recording speed: 2.0
[14:40:15] NeroVision    Revision number of minimum recording speed: 1.0
[14:40:15] NeroVision    Revision number table of recording speed: - - - - - - -
[14:40:15] NeroVision    Class: 3,  Extended part version: 18
[14:40:15] NeroVision    Start PSN of the Extra Border Zone: 2FE10 h
[14:40:15] NeroVision    Start PSN of Physical format information blocks in Extra Border Zone: 2FFA0 h
[14:40:15] NeroVision   Media Specific [16..783]:
[14:40:15] NeroVision      00 20 10 00 00 00 00 00 - 00 00 03 12 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 02 FE 10 00 02 FF A0 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ..¦... .........
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      0D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      01 02 D6 FD 9E D8 31 00 - 02 00 00 00 00 00 00 00    ..Ͳ×Ï1.........
[14:40:15] NeroVision      03 52 49 54 45 4B 57 00 - 04 30 34 00 00 00 00 00    .RITEKW..04.....
[14:40:15] NeroVision      05 00 00 00 00 00 00 00 - 06 15 0C 05 50 10 10 00    ............P...
[14:40:15] NeroVision      07 15 0C 05 88 50 10 00 - 08 1A 0A 08 80 01 00 00    .....P..........
[14:40:15] NeroVision      09 1A 0A 08 88 80 01 00 - 0A 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      0B 16 0C 13 0B 04 10 00 - 0C 10 10 03 16 1A 03 00    ................
[14:40:15] NeroVision      0D 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision      00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00    ................
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #29 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 196
[14:40:15] NeroVision  CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
[14:40:15] NeroVision  CDB Data:   0x53 00 00 00 00 00 00 08 D0 00 00 00
[14:40:15] NeroVision  Sense Key:  0x07 (Unknown)
[14:40:15] NeroVision  Sense Code: 0x27
[14:40:15] NeroVision  Sense Qual: 0x00
[14:40:15] NeroVision  Sense Area: 0x70 00 07 00 00 00 00 10 00 00 00 0D 27
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #30 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3572
[14:40:15] NeroVision  Reserved Track size: 2256 (8D0h, 4MB) -> return code -1
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #31 CDR -1 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1680
[14:40:15] NeroVision  Unspecified Recorder Error
[14:40:15] NeroVision  D: HL-DT-ST DVDRAM GMA-4020B
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #32 TRANSFER -27 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1680
[14:40:15] NeroVision  Could not perform start of Disc-at-once
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #33 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
[14:40:15] NeroVision  Pipe memory size 83836800
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #34 Phase 38 File APIProgress.cpp, Line 282
[14:40:15] NeroVision  Burn process failed at 1x (1 385 KB/s)
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:11 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 287
[14:40:15] NeroVision  SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:15 #36 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11420
[14:40:15] NeroVision  DriveLocker: UnLockVolume completed
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision 14:40:15 #37 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 450
[14:40:15] NeroVision  UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
[14:40:15] NeroVision  
[14:40:15] NeroVision Existing drivers:
[14:40:15] NeroVision Registry Keys:
[14:40:15] NeroVision HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
[14:40:15] ExpressUI  Burn process failed with status 3
[14:40:20] AMCUIBase  Setting 'ENU' as Nero File Dialog language

Link to comment
Share on other sites

Har du prövat med något annat brännarprogram?
CDBurnerXP

Har du kollat om skivorna är kompatibla med din brännare? Det finns kanske en uppdatering av brännarens firmware som gör att den kan hantera fler skivfabrikat.

Link to comment
Share on other sites

Det e klart skivorna är kompatibla med min brännare, det ända min brännare inte klarar av är + skivor.
Vart kan jag hitta en sådan uppdatering som du snackar om???
Varför heter skivorna "InCD Auto-Formattable" när de e helt nya???
Blir verkligen bilden lika bra med CDBURNERXP som med NERO???

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...