Just nu i M3-nätverket
Gå till innehåll
tankado

Kan någon kolla dessa loggar?

Rekommendera Poster

    Jag råkade trycka på en okänd fil och nu är jag rädd att den infekterat datorn. Här är loggar om någon skulle vara snälla tt kolla upp dem.

HiJack logg:
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 20:37:56, on 2008-06-18
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
C:\Program\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
c:\Program\Microsoft SQL Server\90\Shared\sqlwriter.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9CE.EXE
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program\Eset\nod32kui.exe
C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe
C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe
C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe
C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\PROGRAM\MOZILL~1\FIREFOX.EXE
C:\Program\Eset\nod32.exe
G:\Anti skit dator fiskigt\Hijack\HiJackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [ASUSGamerOSD] C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus Photo RX420 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9CE.EXE /P31 "EPSON Stylus Photo RX420 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus Photo RX420"
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {01A88BB1-1174-41EC-ACCB-963509EAE56B} (SysProWmi Class) - http://support.euro.dell.com/systemprofiler/SysPro.CAB
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe
O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset  - C:\Program\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

--
End of file - 6337 bytes
Här är ComboFix logg:

ComboFix 08-06-16.5 - Mattias 2008-06-18 21:01:31.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1252.1.1053.18.448 [GMT 2:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Mattias\Skrivbord\ComboFix.exe
 * Created a new restore point
 * Resident AV is active


WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

(((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2008-05-18 to 2008-06-18  )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-06-18 18:13 . 2008-06-18 19:50    <KAT>    d--------    C:\WINDOWS\NV21842692.TMP
2008-06-18 18:00 . 2008-06-18 18:13    <KAT>    d--------    C:\WINDOWS\nvidia icons
2008-06-18 18:00 . 2008-06-18 19:50    <KAT>    d--------    C:\WINDOWS\NV7123904.TMP
2008-06-18 18:00 . 2008-03-24 19:52    175,336    --a------    C:\WINDOWS\system32\nvapps.nvb
2008-06-18 17:49 . 2008-06-18 17:49    <KAT>    d--------    C:\WINDOWS\system32\sv-SE
2008-06-18 10:07 . 2008-06-18 10:07    <KAT>    d--------    C:\Program\Aerosoft
2008-06-17 12:10 . 2008-06-17 12:10    <KAT>    d--------    C:\WINDOWS\system32\AGEIA
2008-06-17 12:10 . 2008-06-17 12:11    <KAT>    d--------    C:\Program\AGEIA Technologies
2008-06-17 11:51 . 2008-06-17 11:51    <KAT>    d--------    C:\Program\THQ
2008-06-15 14:33 . 2008-06-15 14:33    0    --ah-----    C:\WINDOWS\SwSys2.bmp
2008-06-15 14:33 . 2008-06-15 14:33    0    --ah-----    C:\WINDOWS\SwSys1.bmp
2008-06-15 14:30 . 2008-06-15 14:30    <KAT>    d--------    C:\Program\Game_Maker7
2008-06-15 13:05 . 2008-06-17 01:04    <KAT>    d--------    C:\Program\Octoshape Streaming Services
2008-06-14 10:49 . 2008-06-16 10:24    54,156    --ah-----    C:\WINDOWS\QTFont.qfn
2008-06-14 10:49 . 2008-06-14 10:49    1,409    --a------    C:\WINDOWS\QTFont.for
2008-06-11 16:43 . 2008-06-11 16:43    <KAT>    d--------    C:\Program\Microsoft Games
2008-06-11 15:54 . 2008-06-11 15:54    <KAT>    d--------    C:\Program\PowerISO
2008-06-11 14:33 . 2008-04-14 17:53    272,128    ---------    C:\WINDOWS\system32\drivers\bthport.sys
2008-06-11 14:33 . 2008-04-14 17:53    272,128    -----c---    C:\WINDOWS\system32\dllcache\bthport.sys
2008-06-11 08:00 . 2008-06-11 08:00    <KAT>    d--------    C:\Documents and Settings\Päronen\Application Data\mIRC
2008-06-10 18:52 . 2004-08-04 01:18    14,848    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\kbdhid.sys
2008-06-10 18:52 . 2004-08-04 01:18    14,848    --a--c---    C:\WINDOWS\system32\dllcache\kbdhid.sys
2008-06-10 18:52 . 2001-09-06 19:55    12,160    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\mouhid.sys
2008-06-10 18:52 . 2001-09-06 19:55    12,160    --a--c---    C:\WINDOWS\system32\dllcache\mouhid.sys
2008-06-10 18:51 . 2004-04-14 11:08    44,064    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\WmXlCore.sys
2008-06-10 18:51 . 2004-04-14 11:08    21,280    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\WmFilter.sys
2008-06-10 18:51 . 2004-04-14 11:08    10,144    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\WmBEnum.sys
2008-06-10 18:51 . 2004-04-14 11:08    5,600    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\WmVirHid.sys
2008-06-10 18:23 . 2001-08-17 22:02    9,600    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\hidusb.sys
2008-06-10 18:23 . 2001-08-17 22:02    9,600    --a--c---    C:\WINDOWS\system32\dllcache\hidusb.sys
2008-06-10 13:15 . 2008-06-10 13:27    <KAT>    d--------    C:\Program\URUSoft
2008-06-09 18:20 . 2008-06-09 18:20    352,256    --a------    C:\WINDOWS\eSellerateEngine.dll
2008-06-09 18:19 . 2008-06-09 18:19    <KAT>    d--------    C:\Program\Delade filer\DeskShare Shared
2008-06-08 18:30 . 2008-06-08 18:33    <KAT>    d--------    C:\Program\particleIllusion_3
2008-06-08 18:30 . 2008-06-08 18:30    <KAT>    d--------    C:\Documents and Settings\Mattias\WINDOWS
2008-06-08 18:30 . 1997-11-19 15:49    303,616    --a------    C:\WINDOWS\IsUninst.exe
2008-06-07 11:45 . 2004-08-03 22:58    15,104    --a------    C:\WINDOWS\system32\drivers\usbscan.sys
2008-06-07 11:45 . 2004-08-03 22:58    15,104    --a--c---    C:\WINDOWS\system32\dllcache\usbscan.sys
2008-06-03 16:04 . 2008-06-16 14:03    <KAT>    d--------    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TrackMania
2008-06-03 16:00 . 2008-06-03 16:03    <KAT>    d--------    C:\Program\TmNationsForever
2008-06-01 18:08 . 1997-11-11 16:00    773,120    ---------    C:\WINDOWS\system32\ir41_32.dll
2008-05-30 16:54 . 2008-05-30 16:54    <KAT>    d--------    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Macrovision
2008-05-30 16:50 . 2008-05-30 16:50    <KAT>    d--------    C:\Program\Delade filer\Macromedia Shared
2008-05-30 16:50 . 2008-05-30 16:50    <KAT>    d--------    C:\Program\Delade filer\Macromedia
2008-05-30 16:50 . 2003-07-30 18:28    974,848    --a------    C:\WINDOWS\system32\mfc70.dll
2008-05-30 16:50 . 2003-07-30 18:28    487,424    --a------    C:\WINDOWS\system32\msvcp70.dll
2008-05-30 16:48 . 2008-05-30 16:50    <KAT>    d--------    C:\Program\Macromedia
2008-05-28 22:19 . 2008-05-28 22:19    7,680    --ahs----    C:\WINDOWS\Thumbs.db
2008-05-26 16:55 . 2008-05-26 16:55    <KAT>    d--------    C:\Program\LoMan
2008-05-26 16:55 . 2008-05-26 16:55    737,280    --a------    C:\WINDOWS\iun6002.exe
2008-05-23 19:22 . 2004-03-05 01:13    644,400    --a------    C:\WINDOWS\system32\MSCOMCT2.OCX
2008-05-22 19:35 . 2008-05-22 19:35    <KAT>    d--------    C:\Program\Foolish Entertainment

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Report   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-06-18 19:01    ---------    d-----w    C:\Program\ESET
2008-06-18 18:55    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Skype
2008-06-18 18:44    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\SiteAdvisor
2008-06-18 17:51    196,608    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\nStandard.bin
2008-06-18 17:49    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\uTorrent
2008-06-18 17:48    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\mIRC
2008-06-18 17:46    ---------    d-----w    C:\Program\mIRC
2008-06-18 16:23    22,328    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\PnkBstrK.sys
2008-06-18 16:20    107,832    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe
2008-06-18 08:37    ---------    d--h--w    C:\Program\InstallShield Installation Information
2008-06-17 10:10    ---------    d-----w    C:\Program\Delade filer\Wise Installation Wizard
2008-06-16 23:12    ---------    d-----w    C:\Program\ubi.com
2008-06-16 09:08    ---------    d---a-w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TEMP
2008-06-12 15:58    ---------    d-----w    C:\Program\EA GAMES
2008-06-10 16:51    ---------    d-----w    C:\Program\Logitech
2008-06-10 16:51    ---------    d-----w    C:\Program\Delade filer\Logitech
2008-06-06 11:43    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\codeblocks
2008-05-31 18:05    ---------    d-----w    C:\Program\SystemRequirementsLab
2008-05-31 18:05    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\SystemRequirementsLab
2008-05-16 18:09    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Publish Providers
2008-05-15 14:07    ---------    d-----w    C:\Program\epson
2008-05-12 17:01    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\AdobeUM
2008-05-08 12:28    202,752    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\rmcast.sys
2008-05-07 05:16    1,289,728    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\quartz.dll
2008-05-06 19:24    ---------    d-----w    C:\Program\Windows Media Components
2008-05-05 16:26    ---------    d-----w    C:\Program\Thoosje Sidebar V2.3
2008-05-05 14:01    ---------    d-----w    C:\Program\Ventrilo
2008-05-05 13:58    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Ventrilo
2008-05-04 19:18    ---------    d-----w    C:\Program\Disc2Phone
2008-05-01 10:04    585,728    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\bsratswf.dll
2008-05-01 10:04    147,456    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\bsratwmv.dll
2008-05-01 08:18    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\LimeWire
2008-04-29 18:34    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Apple Computer
2008-04-29 18:27    ---------    d-----w    C:\Program\QuickTime
2008-04-29 18:27    ---------    d-----w    C:\Program\Apple Software Update
2008-04-29 18:27    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple Computer
2008-04-29 18:27    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Apple
2008-04-29 17:41    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Sony
2008-04-29 17:41    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Sony
2008-04-29 17:36    ---------    d-----w    C:\Program\Microsoft.NET
2008-04-29 17:36    ---------    d-----w    C:\Program\Microsoft SQL Server
2008-04-29 17:22    ---------    d-----w    C:\Program\Sony Setup
2008-04-28 19:28    92,728    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\bass.dll
2008-04-27 19:55    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Dev-Cpp
2008-04-27 19:50    ---------    d-----w    C:\Program\CodeBlocks
2008-04-26 10:28    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\ubi.com
2008-04-26 10:20    ---------    d-----w    C:\Program\XviD
2008-04-26 10:20    ---------    d-----w    C:\Program\Notepad++
2008-04-26 10:20    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\Notepad++
2008-04-26 09:38    ---------    d-----w    C:\Program\Ubisoft(2)
2008-04-26 08:48    ---------    d-----w    C:\Program\Ubisoft
2008-04-25 15:20    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\Päronen\Application Data\AdobeUM
2008-04-22 17:11    ---------    d--h--r    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\SecuROM
2008-04-22 14:25    107,888    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\CmdLineExt.dll
2008-04-22 14:25    ---------    d--h--r    C:\Documents and Settings\Therese\Application Data\SecuROM
2008-04-21 07:03    659,968    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\wininet.dll
2008-04-20 12:27    ---------    d-----w    C:\Program\Guitar Pro 5
2008-04-18 15:56    ---------    d-----w    C:\Program\Skype Recorder
2008-04-18 14:53    ---------    d-----w    C:\Program\DAEMON Tools
2008-04-18 14:49    646,392    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys
2008-04-18 12:53    ---------    d-----w    C:\Program\Monsters
2008-04-18 11:32    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SiteAdvisor
2008-04-18 11:32    ---------    d-----w    C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\McAfee
2008-04-11 17:39    674,600    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\pbsvc.exe
2008-04-11 17:39    66,872    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe
2008-04-11 17:39    22,328    ----a-w    C:\Documents and Settings\Mattias\Application Data\PnkBstrK.sys
2008-04-10 20:35    298,104    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\imon.dll
2008-03-25 04:52    621,344    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\mswstr10.dll
2008-03-25 04:52    162,592    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\msjint40.dll
2008-03-24 17:52    86,016    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\nvmctray.dll
2008-03-24 09:27    442,368    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\NVUNINST.EXE
2008-03-20 08:10    1,845,248    ----a-w    C:\WINDOWS\system32\win32k.sys
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Reg Loading Points   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-04 01:34 15360]
"BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}"="C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe" [2007-03-12 13:49 153136]
"MsnMsgr"="C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" [2007-01-19 12:54 5674352]
"Skype"="C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" [2007-09-13 13:31 22880040]
"LogitechSoftwareUpdate"="C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" [2005-06-08 14:44 196608]
"DAEMON Tools"="C:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" [2006-11-12 12:48 157592]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2008-03-24 19:52 13524992]
"nwiz"="nwiz.exe" [2008-03-24 19:52 1626112 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"ASUSGamerOSD"="C:\Program Files\ASUS\GamerOSD\GamerOSD.exe" [ ]
"NeroFilterCheck"="C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe" [2007-03-09 18:53 153136]
"EPSON Stylus Photo RX420 Series"="C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATI9CE.exe" [2004-04-09 05:00 98304]
"LVCOMSX"="C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE" [2005-07-19 17:32 221184]
"LogitechVideoRepair"="C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe" [2005-06-08 15:24 458752]
"LogitechVideoTray"="C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe" [2005-06-08 15:14 217088]
"SoundMAXPnP"="C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe" [2004-10-14 14:42 1404928]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe" [2008-02-22 04:25 144784]
"nod32kui"="C:\Program\Eset\nod32kui.exe" [2008-04-10 22:35 949376]
"QuickTime Task"="C:\Program\QuickTime\qttask.exe" [2008-03-28 23:37 413696]
"PWRISOVM.EXE"="C:\Program\PowerISO\PWRISOVM.EXE" [2007-08-07 02:05 200704]
"NvMediaCenter"="C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll" [2008-03-24 19:52 86016]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-04 01:34 15360]

C:\Documents and Settings\All Users\Start-meny\Program\Autostart\
Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2005-09-23 22:05:26 29696]

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program\\uTorrent\\uTorrent.exe"=
"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\Program\\EA GAMES\\Battlefield 2\\BF2.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrA.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\PnkBstrB.exe"=
"C:\\Program\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
"C:\\Program\\EA GAMES\\Battlefield 2\\bf2_w32ded.exe"=
"C:\\Program\\mIRC\\mirc.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\dplaysvr.exe"=
"C:\\Program\\TmNationsForever\\TmForever.exe"=
"C:\\Program\\Microsoft Games\\Microsoft Flight Simulator X\\fsx.exe"=
"C:\\Program\\THQ\\Frontlines-Fuel of War\\Binaries\\FFOW.exe"=
"C:\\Program\\Skype\\Phone\\Skype.exe"=

R3 asusgsb;ASUS Virtual Video Capture Device Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\asusgsb.sys [2007-07-12 10:03]
R3 Video3D;ASUS Video3D Service;C:\WINDOWS\system32\Drivers\Video3D32.sys [2007-07-12 10:03]
S3 MSSQL$SONY_MEDIAMGR2;SQL Server (SONY_MEDIAMGR2);"c:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Binn\sqlservr.exe" -sSONY_MEDIAMGR2 []

*Newly Created Service* - CATCHME
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1361 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-06-18 21:09:20
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2008-06-18 21:10:13
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-06-18 19:10:05

Pre-Run: 23,986,212,864 byte ledigt
Post-Run: 25,003,442,176 byte ledigt

204    --- E O F ---    2008-06-11 14:19:29


mvh matte

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser
2008-06-18 18:00 . 2008-06-18 18:13    <KAT>    d--------    C:\WINDOWS\nvidia icons
Har du installerat något med Nvidia vid det tillfället?

Jag ser inget skadligt i loggen i alla fall.

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

    Ja jag installerade en Nvidia uppdatering i samband med att jag installerade Frontlines: Fuel Of War. Så det är nog inget konstigt med den.

Tack för hjälpen, Än en gång ;-)

Dela detta inlägg


Länk till inlägg
Dela på andra webbplatser

Skapa ett konto eller logga in för att kommentera

Du måste vara medlem för att kunna kommentera

Skapa ett konto

Skapa ett nytt konto på vårt forum. Det är lätt!

Registrera ett nytt konto

Logga in

Redan medlem? Logga in här.

Logga in nu×
×
  • Skapa nytt...