Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Backdoor-eller trojan fil på datorn?


robbie

Recommended Posts

Hej jag  fick ett meddelande i går som poppa upp flera ggr, från norman antivirus. I meddelandet stod följande:

location: c:\windows\cursors\lsass.exe
backdorr: W32\VBdoor.JGS

Sedan överst i meddelandet stod det att filen var någon slags fil som försöker öppna en bakdörr i mitt windows eller någon liknande, ingen aning själv vad det är, och att det (normanprogrammet) upptäckt filen och därför satt det i karantän.

Vad ska jag göra? ska jag öppna karantänmappen under norman i program och radera filen där som heter b745787f.ndf? eller ska jag bara låta det vara? jag behöver väl inte installera om hela windows va? det skulle ställa till det för mig då jag har mkt jag behöver för tillfället på c-hårddisken. Men ska väl inte behöva göra va, eller finns det något annat jag kan göra, eller ska jag göra något överhuvudtaget?

//robert

Link to comment
Share on other sites

Vi får väl kolla om det finns saker i datorn som Norman inte har upptäckt.
Vi kan se om HijackThis visar något till att börja med:
http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, starta och välj "Do a system scan and save a logfile", kopiera loggen som kommer upp (inget annat). Klistra in den i ditt svar.

Link to comment
Share on other sites

Hej här är min logfile utifrån hijackthis-programmet:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:15:54, on 2008-06-13
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
C:\Program\Winamp\winampa.exe
C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe
C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe
C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
C:\Program\Logitech\Video\FxSvr2.exe
C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiprvse.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://10.10.10.10/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Cursors\lsass.exe
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Program\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [MBBalloon] C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MBBalloon.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe
O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] C:\Program\Logitech\Video\ManifestEngine.exe boot
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Orb] "C:\Program\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe
O4 - Global Startup: MediaChecker.lnk = C:\Program\HOTALBUMMyBOX\MediaChecker.exe
O4 - Global Startup: YouTube Uploader for CASIO.lnk = C:\Program\CASIO\YouTube Uploader for CASIO\YStart.exe
O8 - Extra context menu item: &Winamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {1239CC52-59EF-4DFA-8C61-90FFA846DF7E} (Musicnotes Viewer) - http://www.musicnotes.com/download/mnviewer.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1192571793703
O16 - DPF: {A8F2B9BD-A6A0-486A-9744-18920D898429} (ScorchPlugin Class) - http://www.sibelius.com/download/software/win/ActiveXPlugin.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\eLogsvc.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Program\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Program\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Program\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

--
End of file - 8563 bytes

Link to comment
Share on other sites

följande fil fanns med i scanloggen........ska sökte och hittade den, ska jag radera följande fil, eftersom den i filnamnet heter just lsass.exe? C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

Link to comment
Share on other sites

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe är en helt vanlig Windows-fil, den får du absolut inte ta bort.

Skanna med HijackThis och bocka för:
F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\WINDOWS\Cursors\lsass.exe

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn. Är ovanstående rad borta ur en ny HijackThis-logg?

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...