Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Powered by ZEDO


&ew&le

Recommended Posts

Hej. Jag är en till som har drabbats av Powered by ZEDO's popup virus.

Därför skulle jag vilja ha hjälp med HijackThis och ComboFix. Det hade varit väldigt snällt om någon skulle vilja hjälpa mig med detta.

Med vänliga hälsningar Andrée Bengtsson

Link to comment
Share on other sites

Ja, klistra in HijackThis-loggen till att börja med.

Tillägg: Ohh, vad trött jag blir på att forumets klocka går fel ibland. Mitt inlägg är alltså skrivet efter Joars klockan 00:22

Link to comment
Share on other sites

Sådär, här har du min HijackThis-logg =)

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:31:31, on 2008-06-13
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\afinding.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
D:\Program\Cabal T-Helper\Launcher.exe
C:\WINDOWS\system32\routing.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\WINDOWS\system32\wserving.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
D:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
D:\program\steam\steam.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
D:\Program\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe
C:\Program\MessengerDiscovery\MessengerDiscovery Live.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pcforallasmart.idg.se/profil/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: {60794f20-2ae6-6ed9-aa54-75bbaf5c8a98} - {89a8c5fa-bb57-45aa-9de6-6ea202f49706} - C:\WINDOWS\system32\vegicxsl.dll (file missing)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {BDD714BC-D36C-487B-8142-8BA020FB6535} - C:\WINDOWS\system32\hgGyvwvU.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {D648BC29-7097-4181-B65F-D2AFD9D7E1F4} - C:\WINDOWS\system32\iifdebbc.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [steam] "d:\program\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Gamesurround Muse Pocket.lnk = D:\Program\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1203711300375
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD42/JSCDL/jre/6u6-b90/jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab?e=1213193538858&h=a97d5faa3213ab7a5478797c0133eec6/&filename=jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O20 - Winlogon Notify: hgGyvwvU - hgGyvwvU.dll (file missing)
O23 - Service: AFinding Service (AFinding) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\afinding.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Cabal Official Wiki: Cabal Auto-Manual Updater update permissions manager. 7938. - Unknown owner - D:\Program\Cabal T-Helper\Launcher.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: perfmons Service (perfmons) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\perfs.exe (file missing)
O23 - Service: Routing Service (Routing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\routing.exe
O23 - Service: WServing Service (WServing) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\wserving.exe

--
End of file - 7401 bytes

Link to comment
Share on other sites

Kontrollpanelen - Administrationsverktyg - Tjänster

Leta upp "perfmons Service" i listan, dubbelklicka och välj Startmetod Inaktiverad.

Upprepa med "Routing Service" och "WServing Service".
Starta om datorn.

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware:
http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte kommer upp själv i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar. I ett ytterligare svar så klistrar du in en ny HijackThis-logg.

Link to comment
Share on other sites

Malwarebytes' Anti-Malware 1.17
Databasversion: 851

11:02:57 2008-06-13
mbam-log-6-13-2008 (11-02-57).txt

Skanningstyp: Snabb skanning
Antal skannade objekt: 39097
Förfluten tid: 5 minute(s), 54 second(s)

Infekterade minnesprocesser: 0
Infekterade minnesmoduler: 0
Infekterade registernycklar: 8
Infekterade registervärden: 0
Infekterade registerdataposter: 0
Infekterade mappar: 0
Infekterade filer: 5

Infekterade minnesprocesser:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade minnesmoduler:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registernycklar:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\aoprndtws (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\rdfa (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MS Juan (Malware.Trace) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\routing (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet002\Services\routing (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\routing (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\FCOVM (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\RemoveRP (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Infekterade registervärden:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade registerdataposter:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade mappar:
(Inga illasinnade poster hittades)

Infekterade filer:
C:\WINDOWS\hosts (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\andt.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\Indt2.sys (Rootkit.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\routing.exe (Trojan.Agent) -> Quarantined and deleted successfully.
C:\WINDOWS\system32\clkcnt.txt (Trojan.Vundo) -> Quarantined and deleted successfully.

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:04:09, on 2008-06-13
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\afinding.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
D:\Program\Cabal T-Helper\Launcher.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
D:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
D:\program\steam\steam.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
D:\Program\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\Program\MessengerDiscovery\MessengerDiscovery Live.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
D:\Program\Winamp\winamp.exe
D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pcforallasmart.idg.se/profil/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: {60794f20-2ae6-6ed9-aa54-75bbaf5c8a98} - {89a8c5fa-bb57-45aa-9de6-6ea202f49706} - C:\WINDOWS\system32\vegicxsl.dll (file missing)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: (no name) - {BDD714BC-D36C-487B-8142-8BA020FB6535} - C:\WINDOWS\system32\hgGyvwvU.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {D648BC29-7097-4181-B65F-D2AFD9D7E1F4} - C:\WINDOWS\system32\iifdebbc.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [steam] "d:\program\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Gamesurround Muse Pocket.lnk = D:\Program\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1203711300375
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD42/JSCDL/jre/6u6-b90/jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab?e=1213193538858&h=a97d5faa3213ab7a5478797c0133eec6/&filename=jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O20 - Winlogon Notify: hgGyvwvU - hgGyvwvU.dll (file missing)
O23 - Service: AFinding Service (AFinding) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\afinding.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Cabal Official Wiki: Cabal Auto-Manual Updater update permissions manager. 7938. - Unknown owner - D:\Program\Cabal T-Helper\Launcher.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 7037 bytes

Link to comment
Share on other sites

Inaktivera AFinding Service i Tjänster.

Skanna med HijackThis och bocka för:

O2 - BHO: {60794f20-2ae6-6ed9-aa54-75bbaf5c8a98} -

{89a8c5fa-bb57-45aa-9de6-6ea202f49706} -

C:\WINDOWS\system32\vegicxsl.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {BDD714BC-D36C-487B-8142-8BA020FB6535} - C:\WINDOWS\system32\hgGyvwvU.dll (file missing)
O2 - BHO: (no name) - {D648BC29-7097-4181-B65F-D2AFD9D7E1F4} - C:\WINDOWS\system32\iifdebbc.dll (file missing)
O20 - Winlogon Notify: hgGyvwvU - hgGyvwvU.dll (file missing)

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Ta bort filerna (om de finns kvar):
C:\WINDOWS\system32\afinding.exe
C:\WINDOWS\system32\perfs.exe
C:\WINDOWS\system32\routing.exe
C:\WINDOWS\system32\wserving.exe

Starta om i normalt läge och så en ny HijackThis-logg.
Hur fungerar datorn nu?

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 11:54:41, on 2008-06-13
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16674)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
D:\Program\Cabal T-Helper\Launcher.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE
C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe
D:\Program\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe
D:\program\steam\steam.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
D:\Program\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe
C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgrsx.exe
C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
C:\Program\MessengerDiscovery\MessengerDiscovery Live.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://pcforallasmart.idg.se/profil/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [startCCC] "C:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\Program\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\jusched.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [steam] "d:\program\steam\steam.exe" -silent
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Gamesurround Muse Pocket.lnk = D:\Program\Hercules\Audio\Gamesurround Muse Pocket\MuseCPL.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://appldnld.apple.com.edgesuite.net/content.info.apple.com/QuickTime/qtactivex/qtplugin.cab
O16 - DPF: {2D8ED06D-3C30-438B-96AE-4D110FDC1FB8} (ActiveScan 2.0 Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/cabs/as2stubie.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1203711300375
O16 - DPF: {8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93} (Java Runtime Environment 1.6.0) - http://dl8-cdn-01.sun.com/s/ESD42/JSCDL/jre/6u6-b90/jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab?e=1213193538858&h=a97d5faa3213ab7a5478797c0133eec6/&filename=jinstall-6u6-windows-i586-jc.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{3AA8F81F-55CF-4BA1-A8B7-7238E588782A}: NameServer = 195.58.103.130,213.150.135.210
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program\AVG\AVG8\avgpp.dll
O20 - AppInit_DLLs: avgrsstx.dll
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Cabal Official Wiki: Cabal Auto-Manual Updater update permissions manager. 7938. - Unknown owner - D:\Program\Cabal T-Helper\Launcher.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

--
End of file - 6483 bytes

Datorn funkar fint =) Har inte fått upp några popup än iallafall. Tack för hjälpen! biggrin.png

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...