Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med HJT logga


Santana

Recommended Posts

God Kväll kära medmänniskor!

Kan någon vänlig själ hjälpa mig att se om jag har fått nåt skit i datorn?

Den är seg på internet och MSN fungerar inte till tonåriga tösens stora förtret

Bästa Hälsningar

Santana

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 19:14:57, on 2008-06-08
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16640)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program\OLYMPUS\OLYMPUS Master\Monitor.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE
C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\HJT\This.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll
O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll
O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program\BearShare MediaBar\MediaBar.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll
O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] C:\WINDOWS\p_981116.exe /Q:A
O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe"  -osboot
O4 - HKLM\..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX4400 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATICAE.EXE /FU "C:\DOCUME~1\Jerry\LOKALA~1\Temp\E_SE.tmp" /EF "HKCU"
O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe (file missing)
O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab
O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan_unicode.cab
O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://spaces.msn.com//PhotoUpload/MsnPUpld.cab
O16 - DPF: {5C051655-FCD5-4969-9182-770EA5AA5565} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab56986.cab
O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://s-000fb59eae72.047-114-73746f13.cust.bredbandsbolaget.se/activex/AxisCamControl.cab
O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab47946.cab
O16 - DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3EE46475B072} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab56907.cab
O16 - DPF: {F5A7706B-B9C0-4C89-A715-7A0C6B05DD48} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab56986.cab
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\WINDOW~4\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: wlmailhtml - {03C514A3-1EFB-4856-9F99-10D7BE1653C0} - C:\Program\Windows Live\Mail\mailcomm.dll
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe
O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE
O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe
O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe
O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE
O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) -   - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe
O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe
O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

Link to comment
Share on other sites

Det finns en rest i registret som kan tas bort. Skanna med HijackThis och bocka för:

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar -

{B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program\BearShare

MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn.

Ta bort mapparna (om de finns kvar):
C:\Program\BearShare

MediaBar

Men jag tror inte att det orsakar några problem.

Det är många program som startar automatiskt, en del antagligen i onödan. Du kan slå upp filnamnen på O4-raderna i HijackThis-loggen på http://www.bleepingcomputer.com/startups/

och om det står U eller N i Status-kolumnen så läs beskrivningen och

avgör själv om det är något du vill ska starta automatiskt eller inte.

Om inte så hitta helst en inställning i programmet för att stänga av

den automatiska uppstarten, i andra hand så kan man avbocka motsvarande

rad i Start - Kör - msconfig - Autostart.

Här finns lite tips till en seg dator:
http://www.castlecops.com/t175258-Slow_Computer_Check_here_first_it_may_not_be_malware.html

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...