Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp med att tyda min hijack


hogans

Recommended Posts

Hej,

Cecilia är bäst på detta, men jag kan se några luriga:
1. R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
2. O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZS

3. O16

- DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} -

http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBIniti

alSetup1.0.0.15.cab
4. O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -
5. O16 - DPF: {B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} -

http://locator1.cdn.imagesrvr.com/sites/errorsafe.com/www/download/2006/cabs/Err

orSafeFreeInstall_se.cab

1 &2: MyWebSearch
3: SmileyCentral
4: (Spyware)
5. ErrorSafe
Alla av dem har du fått ner genom att välja att installera vissa ActiveX objekt eller liknande, så vitt jag förstår.Alla av dem är någon form av "ware" (Malware, adware, spyware osv)

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner programmet SmitfraudFix (by S!Ri) till Skrivbordet:
http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe
Dubbelklicka på den nedladdade filen Smitfraudfix.exe.
Först kommer en uppmaning att trycka på någon tangent så gör det.

Välj sedan alternativ 1 - Search genom att trycka på 1 och Enter.

Programmet kommer att skanna igenom datorn.

När den är klart visas resultatet och programmet har skapat loggfilen C:\rapport.txt.

Klistra in innehållet i loggfilen i ditt svar här.

Gör inget annat med SmitfraudFix.

Link to comment
Share on other sites

Tack för svaren..Nu blev jag glad *Ler*

Har kommer rapporten

SmitFraudFix v2.300

Scan done at 20:08:39,79, 2008-03-06
Run from C:\Documents and Settings\Into Partti\Skrivbord\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in normal mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\NetProject\sbmntr.exe
C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE
C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program\NetProject\sbsm.exe
C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32\LogFiles


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Into Partti


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Into Partti\Application Data


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\INTOPA~1\FAVORI~1


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program

C:\Program\Helper\ FOUND !
C:\Program\NetProject\ FOUND !

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components
 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components\0]
"Source"="About:Home"
"SubscribedURL"="About:Home"
"FriendlyName"="Min aktuella startsida"
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

IEDFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

VACFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Sharedtaskscheduler
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{f0d4f88e-e1f8-460f-a41c-6cfb7f73af79}"="auras"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» AppInit_DLLs
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
"AppInit_DLLs"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Rustock

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

Description: Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2 - Miniport för paketschemaläggning
DNS Server Search Order: 192.168.2.1

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{7F44C17D-9C56-46F2-82DE-73EBD8203F20}: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{7F44C17D-9C56-46F2-82DE-73EBD8203F20}: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{7F44C17D-9C56-46F2-82DE-73EBD8203F20}: DhcpNameServer=195.67.199.36 195.67.199.37
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=195.67.199.36 195.67.199.37


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Scanning for wininet.dll infection


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Link to comment
Share on other sites

Jag kanske ska påpeka att jag mellan hijacken å SmitFraudFix har jag tagit bort ett program och lagt till avg anti spyware

Vill bara påpeka det

Link to comment
Share on other sites

Vilket program tog du bort?

Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka F8 upprepade gånger under uppstarten och välja Felsäkert i menyn.

Dubbelklicka på smitfraudfix.exe för att starta programmet.

Välj alternativ 2 genom att trycka 2 och Enter.

Vänta på att verktyget blir klart och diskrensningen avslutas.

Under tiden så kommer det en fråga om du vill rensa registret (clean the registry) svara ja (Yes) genom att trycka Y och Enter.

Om datorn inte startar om av sig själv så gör du det.

Även denna gång ska det vara felsäkert läge.

Om du har Internet Explorer version 7:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort - Ta bort filer - OK

Om du har Internet Explorer version 6:

Kontrollpanelen - Internet-alternativ - Allmänt - Ta bort filer, kryssa i rutan - OK

Om du har Windows XP:
Kontrollpanelen - Bildskärm - Skrivbord - Anpassa skrivbordet - Webb

Om det finns något med Security info eller liknande så Ta bort det.

OK - Verkställ - OK

Starta om datorn i normalt läge.

I ditt svar så klistra in den nyss skapade C:\rapport.txt och en ny HijackThis-logg.

Link to comment
Share on other sites

Hej igen.

Det där programet jag tog bort..Tja det hette windows..någonting..

Det hade lagt sig i aktivitetsfältet..som typ ett virusprog..När man clickade på det så ville det hämta hem ett virusskydd..Du vet.. klåfingriga jag kunnde inte låta bli det..Men jag fimpade det inne i lägg till/ta bort prog..Skulle naturligtvis ha avaktat..Men gjort är gjortwub.gif

Här kommer hijack och

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 10:58:54, on 2008-03-07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE
C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe
C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE
C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program\daemontools\daemon.exe"  -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [semanticInsight] C:\Program\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe
O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "F:\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZS
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\ied_s7m.cab
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113457} - file://c:\x.cab
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113458} - file://c:\x.cab
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab
O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O16 - DPF: {B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} - http://locator1.cdn.imagesrvr.com/sites/errorsafe.com/www/download/2006/cabs/ErrorSafeFreeInstall_se.cab
O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - (no file)
O22 - SharedTaskScheduler: auras - {f0d4f88e-e1f8-460f-a41c-6cfb7f73af79} - (no file)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) -   - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--
End of file - 8860 bytes
---------------------------------

SmitFraudFix v2.300

Scan done at 10:30:07,73, 2008-03-07
Run from C:\Documents and Settings\Into Partti\Skrivbord\SmitfraudFix
OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
The filesystem type is NTFS
Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{f0d4f88e-e1f8-460f-a41c-6cfb7f73af79}"="auras"


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts


127.0.0.1       localhost

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» VACFix

VACFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix

S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

GenericRenosFix by S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

C:\Program\Helper\ Deleted
C:\Program\NetProject\ Deleted

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

IEDFix
Credits: Malware Analysis & Diagnostic
Code: S!Ri


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{7F44C17D-9C56-46F2-82DE-73EBD8203F20}: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{7F44C17D-9C56-46F2-82DE-73EBD8203F20}: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\..\{7F44C17D-9C56-46F2-82DE-73EBD8203F20}: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1
HKLM\SYSTEM\CS2\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.2.1


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"System"=""


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning
 
Registry Cleaning done.
 
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

SrchSTS.exe by S!Ri
Search SharedTaskScheduler's .dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]
"{f0d4f88e-e1f8-460f-a41c-6cfb7f73af79}"="auras"

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

Link to comment
Share on other sites

Då skulle jag tro att det du tog bort hänger ihop med Smitfraud-infektionen du just blev av med.

Skanna med HijackThis och bocka för:

R3 - URLSearchHook: (no name) - {00A6FAF6-072E-44cf-8957-5838F569A31D} - (no file)
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [semanticInsight] C:\Program\RXToolBar\Semantic Insight\SemanticInsight.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - http://edits.mywebsearch.com/toolbaredits/menusearch.jhtml?p=ZS
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-111111113457} - file://c:\ied_s7m.cab
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113457} - file://c:\x.cab
O16 - DPF: {11111111-1111-1111-1111-511111113458} - file://c:\x.cab
O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.exe.imgfarm.com/images/nocache/funwebproducts/ei/SmileyCentralFWBInitialSetup1.0.0.15.cab
O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} -
O16 - DPF: {B64F4A7C-97C9-11DA-8BDE-F66BAD1E3F3A} - http://locator1.cdn.imagesrvr.com/sites/errorsafe.com/www/download/2006/cabs/ErrorSafeFreeInstall_se.cab
O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)
O21 - SSODL: SystemCheck2 - {54645654-2225-4455-44A1-9F4543D34546} - (no file)
O22 - SharedTaskScheduler: auras - {f0d4f88e-e1f8-460f-a41c-6cfb7f73af79} - (no file)

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn).

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Ta bort filerna (om de finns kvar):
c:\ied_s7m.cab
c:\x.cab

Ta bort mapparna (om de finns kvar):
C:\Program\RXToolBar

Starta om i normalt läge och kontrollera själv att ovanstående rader är borta ur en ny HijackThis-logg.

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn.  Jag rekommenderar dig att installera en ny från http://www.java.com/sv/

och därefter avinstallera alla Java/J2SE/JRE utom den senaste i

Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program (inga webbläsare

igång).

Link to comment
Share on other sites

Ups..Nu fick jag problem.Fick bort allt utom den här filen

O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)

------------------------------------------------------------------------------

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 17:56:52, on 2008-03-07
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16608)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\brss01a.exe
C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\WINDOWS\system32\slserv.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program\QuickTime\qttask.exe
C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe
C:\WINDOWS\VM_STI.EXE
C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe
C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe
C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
C:\Program\Delade filer\Logitech\KHAL\KHALMNPR.EXE
C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe
C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ATIModeChange] Ati2mdxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program\daemontools\daemon.exe"  -lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe
O4 - HKLM\..\Run: [snpstd] C:\WINDOWS\vsnpstd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE VIMICRO USB PC Camera
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.2\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Telia] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe" /P Telia
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "F:\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = C:\Program\Logitech\SetPoint\SetPoint.exe
O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe
O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O18 - Filter hijack: text/html - {2AB289AE-4B90-4281-B2AE-1F4BB034B647} - (no file)
O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe
O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\System32\brsvc01a.exe
O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias Sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: SmartLinkService (SLService) -   - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

--
End of file - 7859 bytes

Link to comment
Share on other sites

Det är bara en skräprad eftersom det står no file, så det spelar ingen roll egentligen.
Uppdatera Java och så hur datorn mår nu.

PS. Du behöver inte skicka något brev, jag har i samtliga fall sett ditt inlägg innan jag har sett brevet.

Link to comment
Share on other sites

Nu fungerar allt som det ska igen..Har uppdaterat allt

Tack Cecillia  för all hjälp jag fått smile.png ..Tack osså till Landberg och Jari

Vad jag inte vet är hur man ger poäng...Men det får jag ta reda på

Stort tack från Hogan

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...