Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Datorhjälp med virus & trojaner


ASKJGH1245

Recommended Posts

    Hej.
Jag har sen några månader tilbaka haft ett virusangrepp på min dator, när jag sedan för några dagar sen lånade några pc för alla tidningar på bibloteket så såg jag att ni hade detta forum, skulle vara väldigt tacksam för svar.

Till att börja med så tar det mkt mkt längre tid att starta upp datorn och alla program än tidigare och jag får alltid en pop-up efter några sekunder där det står "Runner Error" "Runner file name (fspex.exe) lacks a - (the app id separator)".

När jag är ute på internet tex denna sida så byts vissa bilder ut mot en text där det står ngt i stil med "Click here to download a free virus scann" eller "Your computer is infected, click here for a free scann", givetvis trycker jag inte på dessa eftersom de helt uppenbart är virus infekterade.

När jag försöker spela spel tex BF2 eller WOW så hänger de sig när de försöker ansluta sig.

För några månader sedan så var det riktigt riktigt illa och gick knappt att starta datorn, då ringde jag supporten för datorn och de sa att jag skulle göra en system återställning från det att datorn var helt fri från virus, detta gjorde jag men trojanen verkar ha överleft och det är nästan lika illa nu igen.

jag har försökt med ett antal olika virus program å som F-secure men de säger bara "Det gick inte att ta bort, Filen bytte namn".

Hoppas ni vet ngt som kan lösa detta, tack på förhand.

/Ruben W

Link to comment
Share on other sites

Jari Karivainio
Hej!
Ladda ner Superantispyware och scanna igenom datorn. Har du en trojan eller något ad-aware på datorn hjälper programmet dig ta bort det. Du hittar programmet på länk
http://www.superantispyware.com/
Problembeskrivningen tyder på att du fått någon form av ad-ware.

Lycka till!

/// Jari


Link to comment
Share on other sites

Nu har jag kört en virus scann i programmet (full scann) och när jag startade om datorn så fick jag ett nytt meddelande där det stog "RUNDLL" "Det gick inte att läsa in C:\WINDOWS\system32\gtefxdgr.dll"

samt att den vanliga skylten också kom "Runner Error" "Runner file name (fspex.exe) lacks a - (the app id separator)".

Link to comment
Share on other sites

här är loggen (vet dock inte om jag gjorde som det var tänkt): Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 19:46:46, on 2008-03-04
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\PROGRA~1\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program Files\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FSMA32.EXE
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FSMB32.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\WINDOWS\Dit.exe
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FSM32.EXE
C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FCH32.EXE
C:\Program Files\com hem security\Common\FAMEH32.EXE
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\Program Files\com hem security\FSGUI\fsguiexe.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\usnsvc.exe
C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jucheck.exe
C:\Program Files\com hem security\backweb\8910145\Program\fspex.exe
C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.restoredhomepage.com/?cm=911038&lt=2&it=2007-11-29%2008%3A34%3A37&dt=2007-12-01%2012%3A35%3A28&q=http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=677
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.elkjop.no
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live inloggningshjälpen - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAudPropShortcut.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd
O4 - HKLM\..\Run: [Dit] Dit.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program Files\com hem security\Common\FSM32.EXE" /splash
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program Files\com hem security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW
O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program Files\com hem security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [389d99b0] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\gtefxdgr.dll",b
O4 - HKLM\..\Run: [bM3baeaa2c] Rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\oivjdlfg.dll",s
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [bitComet] "C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program files\newdotnet\newdotnet6_38.dll' missing
O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://www.elkjop.no
O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204
O16 - DPF: {274967E8-7BE3-4195-B719-CFE8878B2E39} (FotolaboUploader Control) - http://web1.ifi.fi/WebUpload/ActiveX/FotolaboUploader.cab
O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1127724859466
O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab
O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll
O23 - Service: com hem security (BackWeb Plug-in - 8910145) - Unknown owner - C:\PROGRA~1\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE
O23 - Service: DomainService - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\qlrtuyam.exe (file missing)
O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program Files\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe
O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe
O23 - Service: F-Secure Installer restarter (FSIHS) - Unknown owner - C:\WINDOWS\TEMP\Installer\00000001\bootstrap\fsihs.exe (file missing)
O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program Files\com hem security\Common\FSMA32.EXE
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

--
End of file - 7470 bytes

Link to comment
Share on other sites

Aha, en Vundo-infektion. Då blir det ComboFix också.
Ladda ner ComboFix till Skrivbordet:
http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Dra ur internetanslutningen och stäng av alla program du ser

inklusive antivirusprogram, antispionprogram och brandvägg (alternativt

starta om datorn i felsäkert läge).

Kör ComboFix och följ anvisningarna som visas.

VIKTIGT! Klicka inte på ComboFix-fönstret med musen när den körs annars kan den hänga upp sig.

När den är färdig så ska en logg komma upp, klistra in den i ditt svar.

Kontrollera att antivirusprogram och brandvägg är igång innan du

ansluter till internet.

Om du får problem med att komma ut på internet:
Kontrollpanelen - Nätverksanslutningar
högerklicka på din internetanslutning och välj Reparera och/eller starta om datorn.

Link to comment
Share on other sites

det finns ett så kallar bra "libary" över vilka filer som är vad och hur faliga dom är som du kan matcha dina processer som du har i gång det är bara skriva ochg se om det är något virus eller farligt .. om det är det så försöker du stänger av den och köra virus program och liknande.

http://www.processlibrary.com/

jätte bra sida för övrigt...

annars kan du testa att gå till start---> kör och skriva msconfig

där har du autostart ta bort allt som du inte behöver för det kan även vara ett program som är dumt.

Link to comment
Share on other sites

det finns ett så kallar bra "libary" över vilka filer som är vad och hur faliga dom är som du kan matcha dina processer som du har i gång det är bara skriva ochg se om det är något virus eller farligt .. om det är det så försöker du stänger av den och köra virus program och liknande.

http://www.processlibrary.com/

jätte bra sida för övrigt...


Och för att undvika att bli hittade på det sättet så använder sig Vundo-infektioner av slumpmässiga namn, som i det här fallet gtefxdgr.dll.
Link to comment
Share on other sites

här kmr loggen (de vanliga pop-up fönstrena är fortfarande kvar):

ComboFix 08-03-04.5 - Rubbes data 2008-03-05 16:44:29.1 - NTFSx86
Microsoft Windows XP Professional  5.1.2600.2.1252.1.1033.18.652 [GMT 1:00]
Running from: C:\Documents and Settings\Rubbes data\Desktop\ComboFix.exe
 * Created a new restore point

WARNING -THIS MACHINE DOES NOT HAVE THE RECOVERY CONSOLE INSTALLED !!
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Other Deletions   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

C:\WINDOWS\BM3baeaa2c.xml
C:\WINDOWS\cookies.ini
C:\WINDOWS\pskt.ini
C:\WINDOWS\system32\aguqevxn.ini
C:\WINDOWS\system32\apidlisc.ini
C:\WINDOWS\system32\bxoaqjla.ini
C:\WINDOWS\system32\crlgyaku.ini
C:\WINDOWS\system32\dftneayl.ini
C:\WINDOWS\system32\frvxfvny.ini
C:\WINDOWS\system32\gbgidntu.ini
C:\WINDOWS\system32\gmkcgnni.ini
C:\WINDOWS\system32\gnhjwhyr.ini
C:\WINDOWS\system32\grfpyilt.ini
C:\WINDOWS\system32\hebeoyjb.ini
C:\WINDOWS\system32\hmumwyay.ini
C:\WINDOWS\system32\hnpqmamm.ini
C:\WINDOWS\system32\iykoxsdg.ini
C:\WINDOWS\system32\jenssrdv.ini
C:\WINDOWS\system32\jwmrngdp.ini
C:\WINDOWS\system32\jydnvwbq.ini
C:\WINDOWS\system32\kipsiwjc.ini
C:\WINDOWS\system32\lmuywefs.ini
C:\WINDOWS\system32\mcrh.tmp
C:\WINDOWS\system32\mrcwhkce.ini
C:\WINDOWS\system32\mtmwlcwr.ini
C:\WINDOWS\system32\nimhthgc.ini
C:\WINDOWS\system32\nywrjwdw.ini
C:\WINDOWS\system32\oivjdlfg.dll
C:\WINDOWS\system32\pcobrwdd.ini
C:\WINDOWS\system32\rgdxfetg.ini
C:\WINDOWS\system32\rqstv.bak2
C:\WINDOWS\system32\rqstv.ini
C:\WINDOWS\system32\rqstv.tmp
C:\WINDOWS\system32\shghxwxt.ini
C:\WINDOWS\system32\tbwigbru.ini
C:\WINDOWS\system32\treykgxj.ini
C:\WINDOWS\system32\ukafjrby.ini
C:\WINDOWS\system32\uqrubbca.ini
C:\WINDOWS\system32\vqgjamka.ini
C:\WINDOWS\system32\yeyciqqr.ini
C:\WINDOWS\system32\ynxlvndt.ini
C:\WINDOWS\system32\yooffljw.ini

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Drivers/Services   )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

.
-------\LEGACY_DOMAINSERVICE
-------\DomainService


(((((((((((((((((((((((((   Files Created from 2008-02-05 to 2008-03-05  )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2008-03-05 16:13 . 2004-08-10 13:00 388,608 --a------ C:\CF15311.exe
2008-03-04 19:45 . 2008-03-04 19:45 <DIR> d-------- C:\Program Files\Trend Micro
2008-03-04 18:56 . 2008-03-04 18:56 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
2008-03-04 18:55 . 2008-03-04 18:56 <DIR> d-------- C:\Program Files\SUPERAntiSpyware
2008-03-04 18:55 . 2008-03-04 18:55 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Rubbes data\Application Data\SUPERAntiSpyware.com
2008-02-21 15:29 . 2008-03-03 15:37 1,671,582 ---hs---- C:\WINDOWS\system32\dojpwrpe.ini

.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Find3M Report   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2008-03-05 15:48 17,408 ----a-w C:\WINDOWS\system32\drivers\USBCRFT.SYS
2008-03-05 15:31 --------- d-----w C:\Program Files\World of Warcraft
2008-03-04 17:55 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2008-02-18 15:09 --------- d-----w C:\Program Files\Common Files\Adobe
2008-02-16 21:51 --------- d-----w C:\Program Files\Toribash-3.04
2008-02-13 17:59 --------- d-----w C:\Program Files\Windows Live Toolbar
2007-01-06 01:23 5,380 ----a-w C:\Program Files\changelog.txt
2007-01-05 23:28 2,679,375 ----a-w C:\Program Files\DotA Allstars v6.39b.w3x
.

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((   Reg Loading Points   ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"MsnMsgr"="C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" [2007-10-18 11:35 5724184]
"BitComet"="C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe" [ ]
"SUPERAntiSpyware"="C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe" [2008-02-29 16:03 1481968]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"ehTray"="C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe" [2005-08-05 21:56 64512]
"NvCplDaemon"="C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll" [2005-07-21 05:07 7110656]
"nwiz"="nwiz.exe" [2005-07-21 05:07 1519616 C:\WINDOWS\system32\nwiz.exe]
"High Definition Audio Property Page Shortcut"="HDAudPropShortcut.exe" [2004-03-17 16:10 61952 C:\WINDOWS\system32\Hdaudpropshortcut.exe]
"Cmaudio"="cmicnfg.cpl" []
"Dit"="Dit.exe" [2004-07-20 18:18 90112 C:\WINDOWS\Dit.exe]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50 155648]
"Adobe"="C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" [2004-12-14 03:44 29696]
"RemoteControl"="C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe" [2004-11-02 20:24 32768]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe" [2006-10-12 03:10 49263]
"iTunesHelper"="C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe" [2006-10-30 09:36 256576]
"F-Secure Manager"="C:\Program Files\com hem security\Common\FSM32.exe" [2004-12-22 09:28 118832]
"F-Secure TNB"="C:\Program Files\com hem security\TNB\TNBUtil.exe" [2005-01-25 16:13 684032]
"F-Secure Startup Wizard"="C:\Program Files\com hem security\FSGUI\FSSW.exe" [2005-03-16 14:45 208896]
"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [2007-06-29 05:24 286720]
"389d99b0"="C:\WINDOWS\system32\gtefxdgr.dll" [ ]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-10 13:00 15360]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]
"InstallVisualStyle"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale\Royale.msstyles
"InstallTheme"= C:\WINDOWS\Resources\Themes\Royale.theme

[hkey_local_machine\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shellexecutehooks]
"{5AE067D3-9AFB-48E0-853A-EBB7F4A000DA}"= C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASSEH.DLL [2006-12-20 12:55 77824]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\!SASWinLogon]
C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll 2007-04-19 12:41 294912 C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile]
"EnableFirewall"= 0 (0x0)

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\AuthorizedApplications\List]
"C:\\WINDOWS\\system32\\sessmgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe"=
"C:\\WINDOWS\\system32\\fxsclnt.exe"=
"C:\\Program Files\\NetMeeting\\Conf.exe"=
"C:\\Program Files\\iTunes\\iTunes.exe"=
"C:\\Warcraft III\\Warcraft III.exe"=
"C:\\Program Files\\MSN Gaming Zone\\Windows\\bckgzm.exe"=
"C:\\Program Files\\EA GAMES\\Battlefield 2\\BF2.exe"=
"C:\\Program Files\\World of Warcraft\\WoW-2.0.12.6546-to-2.1.0.6692-enGB-downloader.exe"=
"C:\\Program Files\\Mozilla Firefox\\firefox.exe"=
"C:\\Program Files\\com hem security\\backweb\\8910145\\Program\\fspex.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\msnmsgr.exe"=
"C:\\Program Files\\Windows Live\\Messenger\\livecall.exe"=
"C:\\Program Files\\World of Warcraft\\Launcher.exe"=

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]
"3724:TCP"= 3724:TCP:Blizzard Downloader
"6112:TCP"= 6112:TCP:Blizzard Downloader
"13734:TCP"= 13734:TCP:BitComet 13734 TCP
"13734:UDP"= 13734:UDP:BitComet 13734 UDP
"7139:TCP"= 7139:TCP:BitComet 7139 TCP
"7139:UDP"= 7139:UDP:BitComet 7139 UDP

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\IcmpSettings]
"AllowInboundEchoRequest"= 1 (0x1)

R0 FSFW;F-Secure Firewall Driver;C:\WINDOWS\system32\drivers\fsdfw.sys [2005-03-03 14:19]
R2 BackWeb Plug-in - 8910145;com hem security;C:\PROGRA~1\COMHEM~1\backweb\8910145\Program\SERVIC~1.EXE [2007-06-26 14:48]
R2 F-Secure Filter;F-Secure File System Filter;C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\Win2K\FSfilter.sys [2003-11-14 17:52]
R2 F-Secure Gatekeeper;F-Secure Gatekeeper;C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\Win2K\FSgk.sys [2007-06-26 15:00]
R2 F-Secure Recognizer;F-Secure File System Recognizer;C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\Win2K\FSrec.sys [2003-02-06 13:32]
R3 3xHybrid;Pinnacle PCTV 300i Stereo DVB-T;C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\3xHybrid.sys [2005-09-02 14:43]
R3 cmudax;C-Media High Definition Audio Interface;C:\WINDOWS\system32\drivers\cmudax.sys [2005-05-12 13:39]
S2 FSIHS;F-Secure Installer restarter;"C:\WINDOWS\TEMP\Installer\00000001\bootstrap\fsihs.exe" []
S3 CardReaderFilter;Card Reader Filter;C:\WINDOWS\system32\Drivers\USBCRFT.SYS [2008-03-05 16:48]

[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2\F]
\Shell\AutoRun\command - F:\autoplay.exe

.
Contents of the 'Scheduled Tasks' folder
"2007-07-27 07:28:02 C:\WINDOWS\Tasks\AppleSoftwareUpdate.job"
- C:\Program Files\Apple Software Update\SoftwareUpdate.exe
"2008-03-05 14:42:02 C:\WINDOWS\Tasks\Scheduled scanning task.job"
- C:\PROGRA~1\COMHEM~1\ANTI-V~1\fsav.exeZ /HARD /ARCHIVE /DISINF /SCHED /NOBREAK /REPORT=C:\PROGRA~1\COMHEM~1\ANTI-V~1\report.txt
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1344 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2008-03-05 16:49:20
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 NTFS

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
------------------------ Other Running Processes ------------------------
.
C:\WINDOWS\eHome\ehRecvr.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehSched.exe
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fsgk32st.exe
C:\Program Files\com hem security\backweb\8910145\program\fsbwsys.exe
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\FSGK32.EXE
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fssm32.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FSMA32.EXE
C:\Program Files\com hem security\Common\FSMB32.EXE
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FCH32.EXE
C:\WINDOWS\ehome\mcrdsvc.exe
C:\Program Files\com hem security\Common\FAMEH32.EXE
C:\WINDOWS\system32\dllhost.exe
C:\Program Files\com hem security\FWES\Program\fsdfwd.exe
C:\Program Files\com hem security\Anti-Virus\fsav32.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe
C:\WINDOWS\eHome\ehmsas.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\com hem security\FSGUI\fsguiexe.exe
.
**************************************************************************
.
Completion time: 2008-03-05 16:51:05 - machine was rebooted [Rubbes data]
ComboFix-quarantined-files.txt  2008-03-05 15:51:01
.
2008-02-13 19:02:02 --- E O F --- 

Link to comment
Share on other sites

Gå till http://www.virustotal.com/

klistra in följande filnamn i

rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart

(Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika

antivirusprogrammen här.
C:\CF15311.exe

Ställ in Utforskaren så att du kan se alla filer:

Verktyg - (Mapp)alternativ eller liknande - Visning

Välj Visa dolda filer och mappar

Avbocka Dölj filnamnstillägg för kända filtyper

Avbocka Dölj skyddade operativsystemfiler

Ta bort filen:
C:\WINDOWS\system32\dojpwrpe.ini

Kolla om det finns fler filer i mappen C:\WINDOWS\system32 som liknar den filen eller de filer som ComboFix tog bort, dvs 5-9 slumpmässiga bokstöver. Skriv här vad du hittar för några (Visa - Detaljerad lista gör det antagligen enklast att se).

Link to comment
Share on other sites

det finns en hel del med slumpmässiga bokstäver som slutar på  .ini  ska jag ta bort alla dessa?
Alla .ini-filer kan du ta bort.

filer med slumpmässiga bokstäver som slutar på  .dll  finns det ännu fler av..
Vi kan se om det här programmet känner igen dem och tar bort dem.

Ladda ner Malwarebytes Anti-Malware:
http://www.besttechie.net/tools/mbam-setup.exe

Dubbelklicka på mbam-setup.exe för att installera programmet.

Bocka för:

Update Malwarebytes' Anti-Malware

Launch Malwarebytes' Anti-Malware

Tryck på Finish

Om det finns någon uppdatering så kommer den att laddas ner och installeras.

När programmet startar så välj Perform Quick Scan och tryck på Scan.

Skanningen tar ett tag.

När den är klar så tryck på OK och sedan Show Results.

Bocka för allt och tryck sedan Remove Selected.

När borttagningen är klar så öppnar Anteckningar med en logg.

Eventuellt så kommer det upp en begäran om att starta om datorn (Restart). I så fall gör det.

Om programmet inte kommer igång efter omstarten så starta det.

Om loggen inte är öppen i Anteckningar så hittar du loggen på Logs-fliken i MBAM.

Kopiera loggen och klistra in den i ditt svar tillsammans med en ny ComboFix-logg.

Link to comment
Share on other sites

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in ett av följande filnamn i

rutan,

tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande

status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika

antivirusprogrammen här. Upprepa med

nästa filnamn.
C:\WINDOWS\Cursors\ccfsimpsons.exe
C:\CF15311.exe
Samtliga de
filer med slumpmässiga bokstäver som slutar på  .dll (men du behöver inte klistra in resultatet från alla utan ta någon bara)

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...