Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem med virus


adrian66

Recommended Posts

Hej! Jag har problem med min dator. Mellan var 10:e minut kommer det upp ett meddelande om att antivirusprogrammet har hittat ett nytt hot. Allihopa som har kommit upp är trojaner. Det står också att objekten laddas hem från http://members.lycos.nl/dvdhandels/server.exe/. Jag kollade Windowsbrandväggen och jag hittade massor med olika program som fick tillåtelse att ansluta genom brandväggen. Jag har avmarkerat alla rutor över program som inte får ansluta förutom de program som jag använder. Min fråga är om Windowsbrandväggen räcker för datorn. Jag använder NOD32 2.7.

 

Link to comment
Share on other sites

Här är loggfilen från HijackThis:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:49:39, on 2007-12-28

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\Program\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\system32\WindowsXP.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\DVBT\DetectTray.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe

C:\Program\Belkin\Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility\utility.exe

C:\Tbridge\Flatbed.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclUSBSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclIrSrv.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\Transports\NclRSSrv.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://adrian.hultsfred.net/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: RealPlayer Download and Record Plugin for Internet Explorer - {3049C3E9-B461-4BC5-8870-4C09146192CA} - C:\Program Files\Real\RealPlayer\rpbrowserrecordplugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] 'C:\Program\Eset\nod32kui.exe' /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [MBM 5] 'C:\Program\Motherboard Monitor 5\MBM5.EXE'

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] 'C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] 'C:\Program\QuickTime\qttask.exe' -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] 'C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [intranet] WindowsXP.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] 'C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe' -osboot

O4 - HKLM\..\RunServices: [intranet] WindowsXP.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DetectTray] C:\Program\DVBT\DetectTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PC Suite Tray] 'C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 6\PCSuite.exe' -onlytray

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1935655697-1958367476-1417001333-1004\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe (User 'adin')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Belkin 802.11g Wireless PCI Card Configuration Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: Detector.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ampxportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.hotmail.com/mail/w2/pr02/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1181015328376

O16 - DPF: {67A5F8DC-1A4B-4D66-9F24-A704AD929EEE} (System Requirements Lab) - http://www.nvidia.com/content/DriverDownload/srl/2.0.0.1/sysreqlab2.cab

O16 - DPF: {BF985246-09BF-11D2-BE62-006097DF57F6} (SimCityX Control) - http://simcity.ea.com/play/classic/SimCityX.cab

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

 

--

End of file - 6951 bytes

 

 

Link to comment
Share on other sites

Gå till http://www.virustotal.com/ klistra in följande filnamn i rutan, tryck på Skicka Fil och vänta tills resultatet är klart (Närvarande status blir genomförd). Klistra in resultatet från de olika antivirusprogrammen samt File size här. WindowsXP.exe

 

Vad är det fullständiga namnet på trojanen?

I vilken fil och mapp finns den?

 

Link to comment
Share on other sites

Tack 927!

Alltså det är denna fil som ska skannas på virustotal-sidan:

C:\WINDOWS\system32\WindowsXP.exe

 

927: Eftersom du tittade in här så om du har tid och tråden drar ut på tiden så får du gärna fortsätta för jag reser bort i morgon söndag på en vecka.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...