Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hög cpu värme samt hög minnesanvändning av explore


crapmind

Recommended Posts

Hej. Jag undrar om nån kan tolka hijackthis, för min cpu går så varm hela tiden. Vid ingen belastning ligger den på 51-56gr, starta man explorer så ligger den på 60-67. Spelar man så ligger den på över 70gr. Jag har rensat på damm å pastat om cpu:n. Har ena sidan öppen oxå. Ino om burken ser ni nedanför. Här kommer loggen från hijackthis:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 18:06:21, on 2007-12-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16574)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

C:\Program\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

C:\Program\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLanCfgG.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\SpeedFan\speedfan.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Winamp Toolbar BHO - {25CEE8EC-5730-41bc-8B58-22DDC8AB8C20} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O2 - BHO: (no name) - {4f3ed5cd-0726-42a9-87f5-d13f3d2976ac} - (no file)

O2 - BHO: Spybot-S&ampD IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: Winamp Toolbar - {EBF2BA02-9094-4c5a-858B-BB198F3D8DE2} - C:\Program\Winamp Toolbar\winamptb.dll

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] 'C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE' /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] 'C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe' /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /installquiet /keeploaded /nodetect

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [myivo] C:\Program\Aleric\MyIVO\bin\myivomgr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] 'C:\Program\D-Tools\daemon.exe' -lang 1033

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] 'C:\Program\Windows Live\Messenger\MsnMsgr.Exe' /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [setDefaultMidi] MIDIDEF.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program\SpeedFan\speedfan.exe

O8 - Extra context menu item: &ampWinamp Toolbar Search - C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Winamp Toolbar\ieToolbar\resources\en-US\local\search.html

O8 - Extra context menu item: &ampWindows Live Search - res://C:\Program\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: Add to Windows &ampLive Favorites - http://favorites.live.com/quickadd.aspx

O8 - Extra context menu item: E&ampxportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Blog This - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &ampBlog This in Windows Live Writer - {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - C:\Program\Windows Live\Writer\WriterBrowserExtension.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search &amp Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1190071773296

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1190074229859

O23 - Service: Agere Modem Call Progress Audio (AgereModemAudio) - Agere Systems - C:\WINDOWS\system32\agrsmsvc.exe

O23 - Service: Belkin Wireless USB Network Adapter (Belkin Wireless USB Network Adapter Service) - Unknown owner - C:\Program\Belkin\Belkin Wireless Network Utility\WLService.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service(HP TVPlay) - Cyberlink - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: FSMA - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: MyIVO - Unknown owner - C:\Program\Aleric\MyIVO\bin\myivosrv.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program\Delade filer\Nero\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS HP TVPlay) (TVPCapSvc) - Unknown owner - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS HP TVPlay) (TVPSched) - Unknown owner - C:\Program\HP\TVPlay\Kernel\TV\TVPSched.exe

 

--

End of file - 8851 bytes

 

 

 

 

 

- Intel p4 530 3.6ghz

- DDr2 2gb - Hdd 1st 160gb ata, 1st 250gb ata,

1st extern 160gb

- Nvidia pci-express 6800 ultra

ddr2 256

 

= POWER!!

 

Link to comment
Share on other sites

Är det här något du har installerat själv?

O4 - HKLM\..\Run: [myivo] C:\Program\Aleric\MyIVO\bin\myivomgr.exe

 

Jag ser inget otrevligt i loggen.

 

Att ha sidoplåten borta kan göra att det blir varmare därför att luftströmmarna inte blir som det är tänkt.

 

Skrapade du bort all gammal kylpasta noga innan du satte på ny?

Hur mycket ny kylpasta satte du på?

Är det några andra temperaturer än CPU som är hög?

 

Link to comment
Share on other sites

Tja

 

Myivo är ett fjärrstyrningsprogram. Jag gjorde ordentligt rent, mängden pasta som riskorn. Japp, det är bara cpu:n som blir varm. Explorer.exe ligger nu på 146920kb i storlek nu..konstigt??

 

 

 

- Intel p4 530 3.6ghz

- DDr2 2gb - Hdd 1st 160gb ata, 1st 250gb ata,

1st extern 160gb

- Nvidia pci-express 6800 ultra

ddr2 256

 

= POWER!!

 

[inlägget ändrat 2007-12-18 18:56:40 av crapmind]

Link to comment
Share on other sites

Det låter ju bra med kylpastan. Är det ordentligt tätt mellan processorn och kylflänsen/fläkten? Eftersom processorn inte verkar bli kyld tillräckligt.

 

Link to comment
Share on other sites

tja Cicci..

 

Jag har kollat på cpu fläkten¨å den sitter ordentligt fast, fast ja tyckte att det såg lite för lite pasta på cpu:n. Men förmycket den varm oxå. Frågan är oxå varför explorer.exe tar så mycket minne?

 

 

- Intel p4 530 3.6ghz

- DDr2 2gb - Hdd 1st 160gb ata, 1st 250gb ata,

1st extern 160gb

- Nvidia pci-express 6800 ultra

ddr2 256

 

= POWER!!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen...

 

Verkar löst problemet, jag pastade om cpu:n med artic silver pasta å la på lite mer än ett riskorn. Nu ligeger den stadigt på 55gr vid normal surfning, förut låg den 65-80gr.

 

- Intel p4 530 3.6ghz

- DDr2 2gb - Hdd 1st 160gb ata, 1st 250gb ata,

1st extern 160gb

- Nvidia pci-express 6800 ultra

ddr2 256

 

= POWER!!

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...