Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trojan virus


bjorbo

Recommended Posts

Vart brukar trojan virus ligga? har 4st i min dator för antivirus programet har slutat funka

 

Hur kan man ta bort det eller är det lättare och bättre att instalera om datorn?

 

Nått program som tar bort dom ?

[inlägget ändrat 2007-11-18 10:22:01 av bjorbo]

Link to comment
Share on other sites

Om du inte kan komma på hur du ska lösa det här, så är ominstallation det enda att göra. Det finns inga program som kan garantera mot sådana här problem, annat än ett sunt surfande.

 

Låt datorn göra jobbet

 

~~~

(´_`)

 

Link to comment
Share on other sites

Det är väldigt olika var trojaner ligger.

Hur man får bort dem varierar med vilken trojan det är.

Om du kan tänka dig att installera om så är det bra, annars så kan vi försöka rensa datorn och i så fall:

Ladda ner HijackThis:

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/_download/HJTInstall.exe

Installera, kör, skanna och spara loggen (inget annat).

Klistra in loggen i ditt svar här.

 

Link to comment
Share on other sites

Viruset har kommit från msn och det stänger ner norton antivirus undan för undan men är det säckert att viruset försvinner om jag ominstalerar datorn?

 

Link to comment
Share on other sites

 

du köra detta program till att börja med, sen finns det ju andra program som rensar trojaner

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

spara och packa upp filen på skrivbordet >öppna mappen och kör MSNFix.bat, följ anvisningarna som gör att du söker ('Ta bort'),gör ev omstart,rensar och visar en logg. vänta tills msnfix är klar. loggfilen som skapas då är en txt fil vars filnamn innhåller dagens datum, den finns i mappen msnfix eller så visas den när msnfix avslutats. posta den loggen här.

en guide finns på den här sidan men på franska http://www.malekal.com/tutorial_MSNFix.php

obs när du startat fixen så kommer webbläsaren att stängas ner

 

Link to comment
Share on other sites

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:37:14, on 2007-11-18

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {4C43A131-EA21-46C6-80DB-033AFEC9CA39} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &ampGoogle - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] 'C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] 'C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] 'C:\Program\QuickTime\qttask.exe' -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] 'C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe' /a /m 'C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll'

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] 'C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe' /background

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O20 - Winlogon Notify: awtttqq - awtttqq.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jkkjk - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: vtutt - C:\WINDOWS\system32\vtutt.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: andropogon - {655560a9-3ca8-4509-9632-6abbef21426b} - C:\WINDOWS\system32\lgaac.dll (file missing)

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 8942 bytes

 

 

Är det det här?

[inlägget ändrat 2007-11-18 15:40:24 av bjorbo]

Link to comment
Share on other sites

Finns det nått företag i dalarna runt borlänge som jag kan lämna in datorn till så dom får ta bort viruset eller instalera om datorn så det försvinner och lägga in allt som det inte är virus på igen som musik och sånt?

Hur mycket skulle det kosta ungefär?

På onoff så sa dom att innan man lägger in det nya panda antivirus 360 så skull man när man slår på sätta datorn i felsäkert läge nån som kan förklara exakt hur man gör?

 

Link to comment
Share on other sites

Installera om datorn kan du göra själv om du vill. Annars eftersom du skriver att det är det här som har kommer in när man klickar på en länk i MSN så går det säkert att rensa bort otrevligheterna från datorn.

 

Om du ska rensa datorn så börjar du med att köra MSNFix precis på det sätt som 927 skrev.

 

Om du ska installera om datorn så är det ingen idé med att byta antivirusprogram. Och om du ska rensa datorn så är det bättre att göra det när datorn är färdigrensad.

 

Link to comment
Share on other sites

man ser spår av ett problem som heter vundo, däremot syns inget av nåt msn malware. vad får dig att du har just 4 virus?

 

gör en nycan med hijackthis, bocka för dessa

 

O2 - BHO: (no name) - {4C43A131-EA21-46C6-80DB-033AFEC9CA39} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)

 

O20 - Winlogon Notify: awtttqq - awtttqq.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jkkjk - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: vtutt - C:\WINDOWS\system32\vtutt.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: andropogon - {655560a9-3ca8-4509-9632-6abbef21426b} - C:\WINDOWS\system32\lgaac.dll (file missing)

 

 

 

[inlägget ändrat 2007-11-18 17:44:06 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Är inte säker på att det bara är 4st men ad.adwer hittade 4st olika troja virus

 

Men hur ska jag göra för att slippa instalera om datorn men ändå få bort viruset helt?

 

Kan du eller nån förklara exxakt hur jag ska göra jag är inte spec data kunnig

 

Link to comment
Share on other sites

Ladda ner MSN_Fix till Skrivbordet.

http://sosvirus.changelog.fr/MSNFix.zip

Packa upp filen och starta MSNFix.bat genom att dubbelklicka på den.

Välj språk genom att trycka på motsvarande bokstav.

Tryck R för att starta skanningen.

Om något hittas så tryck på valfri tangent för att starta borttagningen.

Ibland så kommer det upp ett meddelande om att starta om datorn, gör det i så fall.

Klistra in loggen som kommer upp i ditt svar här.

Om den inte kommer upp så hittar du den i den mappen där programmet ligger och namnet på loggen innehåller datum och klockslag för körningen.

Klistra in en ny HijackThis-logg också.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Loggen

 

 

 

 

MSNFix 1.587

 

C:\Documents and Settings\HP_Žgaren\Skrivbord\MSNFix\MSNFix

Sokningen var klar pa 2007-11-20 - 16:52:35.26 By HP_Žgaren

normalt lage

 

************************ Kollar filer

 

Inga Filer Funna

 

************************ Kollar mappar

 

... C:\Temp\

 

 

 

 

************************ Tar bort virus filer

 

 

 

************************ Tar bort virus mappar

 

.. OK ... C:\Temp\

 

 

************************ Rensar registret

 

 

 

************************ Misstankta Filer

 

Inga Filer Funna

 

 

Filerna och Registernycklarna har sparats i karantan 2007-11-20_165302.42.zip

 

 

------------------------------------------------------------------------

Gjord av : !aur3n7 Contact: http://changelog.fr

------------------------------------------------------------------------

 

--------------------------------------------- END ---------------------------------------------

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Datorn ser inte ut att vara infekterad av MSN-masken.

 

Då är det det som 927 skrev 18 nov 17:46 som gäller. Alltså:

Skanna med HijackThis och bocka för:

 

O2 - BHO: (no name) - {4C43A131-EA21-46C6-80DB-033AFEC9CA39} - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)

 

O20 - Winlogon Notify: awtttqq - awtttqq.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: jkkjk - C:\WINDOWS\system32\jkkjk.dll (file missing)

O20 - Winlogon Notify: vtutt - C:\WINDOWS\system32\vtutt.dll (file missing)

O22 - SharedTaskScheduler: andropogon - {655560a9-3ca8-4509-9632-6abbef21426b} - C:\WINDOWS\system32\lgaac.dll (file missing)

 

Avsluta alla andra program.

Tryck Fix checked.

 

Starta om datorn och så en ny HijackThis-logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Så här blev det

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 16:13:23, on 2007-11-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\WINDOWS\ALCMTR.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {A8F38D8D-E480-4D52-B7A2-731BB6995FDD} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {C4069E3A-68F1-403E-B40E-20066696354B} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &ampGoogle - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Genväg till egenskapssida för High Definition Audio] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] 'C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] 'C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] 'C:\Program\QuickTime\qttask.exe' -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec PIF AlertEng] 'C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe' /a /m 'C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\AlertEng.dll'

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] 'C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe' /background

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {0B79F48A-E8D6-11DB-9283-E25056D89593} (F-Secure Online Scanner 3.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod-tjänst (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: LiveUpdate Notice Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\PIF\{B8E1DD85-8582-4c61-B58F-2F227FCA9A08}\PIFSvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect-tjänst (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Firewall Monitor Service (NPFMntor) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\IWP\NPFMntor.exe

O23 - Service: Norton Protection Center Service (NSCService) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Console\NSCSRVCE.EXE

O23 - Service: Symantec AVScan (SAVScan) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SPBBCSvc - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

 

--

End of file - 8385 bytes

 

 

Link to comment
Share on other sites

Nu ser jag inget otrevligt i den loggen i alla fall.

 

Hittar Norton fortfarande något?

I så fall skriv ner vad den hittar och i vilka filer och mappar det finns.

 

Link to comment
Share on other sites

Hur ska jag göra för att få igång norton riktigt igen?

 

Det står att det är 6 objekt som blockerar din status olika skydd och att den vill söka uppdateringar men det hjälper inte om jag trycker fixa nu och tillåter att hämta uppdateringar så hur ska jag fixa det?

 

Eller går det lika bra att ta bort det jag har och lägga in norton 360 2008 som jag har i kartong hemma?

Hur blir det då?

 

Hur ska jag bli helt säker på om jag har kvar virus i datorn?

 

 

 

[inlägget ändrat 2007-11-25 16:50:12 av bjorbo]

Link to comment
Share on other sites

Byt inte antivirusprogram just nu.

 

Starta om datorn i felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under uppstarten och välj felsäkert läge i menyn) och se om Norton kan skanna igenom datorn då.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...