Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Kolla loggen!


k2131

Recommended Posts

Hei jag hade problem med spyware ett tag sen.Skulle någon sakkunnig titta om otrevligheterna är borta helt och hållet.Eller finns det något ruttet kvar.Tack!Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 10:22:29, on 2007-11-17

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\UPHClean\uphclean.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsus.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE

C:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

E:\bootcd\wintools\autorun.exe

C:\DOCUME~1\HP_GAR~1\LOKALA~1\Temp\HIJACK.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsidan.telia.se

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.startsidan.telia.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &ampGoogle - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD08] c:\Program\HP\Digital Imaging\{33D6CC28-9F75-4d1b-A11D-98895B3A3729}\hphupd08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LSBWatcher] c:\hp\drivers\hplsbwatcher\lsburnwatcher.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPwuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Telia] 'C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\sprtcmd.exe' /P Telia

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] 'C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSM32.EXE' /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] 'C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSGUI\TNBUtil.exe' /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] 'C:\Program\Messenger\msmsgs.exe' /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Hjälp med anslutning - {E2D4D26B-0180-43a4-B05F-462D6D54C789} - C:\WINDOWS\PCHEALTH\HELPCTR\Vendors\CN=Hewlett-Packard,L=Cupertino,S=Ca,C=US\IEButton\support.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1191321904703

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - Unknown owner - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Automatic Update Agent (FSAUA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FSAUA\program\fsaua.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\Telia\Telias sakerhetstjanster\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program\Delade filer\LightScribe\LSSrvc.exe

 

--

End of file - 7733 bytes

finns något som måste tas bort. Tack i förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej

 

Allt som börjar på 04! Startar upp med Win!

 

Jag är inte den bästa på loggfiler men ser inget otrevligt!

 

MEN gå ill start--> KÖR Skriv: msconfig -->Autostart och bocka av iaf dessa:

 

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

 

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

 

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

 

Dessa tycker jag iaf INTE behöver starta med Win

 

Sen vet jag ej vad telias säkerhets... är om det är exvis Virus program så har du vad ja förstår 2st! Som inte är så bra!

 

Men det finns folk och fe på detta forum som är bättre än mig på detta! Så vänta ett tag och se vad dom andra svarar!

 

Det man inte vet har man ingen aning om.

Teori och praktik förenas när ingenting fungerar och ingen vet varför

AMD AM25600 3,02Ghz,DDR2 2x1Gb+2x512Mb i Dual 800Mhz,s-ata2 400+160Gb+120Gb 2,5,Nvid PCIE 7600GT

 

Link to comment
Share on other sites

 

Tack Helren!Jag tog bort dom tre som du föreslog.Med Telias säkerhettjänster vet jag inte varför de visas flera gånger.Efter av-och ominstallationen ser precis lika ut. Om det är något gammalt som ligger kvar så hittar jag inte detta .

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia! E:\bootcd... är hirens bootcd.Genom hirens har jag kört många olika säkerhetsprogram plus så klart telia.Det kom fram massor av skräp.Det mesta tog jag bort.Jag hoppas att det har blivit rent.Om man skulle ladda in superantispyware, hurska Telia säker surf reagera?

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej

 

 

SUPERAntiSpyware!

 

Jo det är ett bra program! Men tar detinte rättså mycket Effekt?

 

Tyckte det när jag ibstall...Detta!

 

Det man inte vet har man ingen aning om.

Teori och praktik förenas när ingenting fungerar och ingen vet varför

AMD AM25600 3,02Ghz,DDR2 2x1Gb+2x512Mb i Dual 800Mhz,s-ata2 400+160Gb+120Gb 2,5,Nvid PCIE 7600GT

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej

 

 

Ang Spy-Ware så är nog suoernatispywaew1 bättre kanske+ Nen sitter man inte vid en superdataor!

 

SÅ`är nog det ästa alt,AVG Antispyware

 

Det man inte vet har man ingen aning om.

Teori och praktik förenas när ingenting fungerar och ingen vet varför

AMD AM25600 3,02Ghz,DDR2 2x1Gb+2x512Mb i Dual 800Mhz,s-ata2 400+160Gb+120Gb 2,5,Nvid PCIE 7600GT

 

Link to comment
Share on other sites

Vare sig AVG Anti-Spyware eller SUPERAntiSpyware har något realtidsskydd i gratisversionen så de är bara igång när man skannar igenom datorn, och det gör man t ex när man inte ska använda datorn på ett tag, så de tar ju ingen kraft från datorn normalt.

 

Link to comment
Share on other sites

Tack Cecilia ,jag laddade in superanti spyware.Den gjorde rent inne i burken.Det fanns inget riktigt illa kvar bara sådana tracking cookies.Men nu kan man vara någorlunda säker att spywarebekymmer är borta för tillfället.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...