Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Skulle vara Tacksam om någon kunde ta en snabb tit


Benna

Recommended Posts

Hej undrar om någon kan ta en snabb titt på min Hijackthis LOGG värför jo för att jag tanka en fil häromdan och filen värkade inte vara den fil som den skulle vara.

 

(inte hittat något med Antivirus program eller så)

 

 

 

 

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 11:31:57, on 2007-10-31

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe

C:\Program\SECUREMAKER\SecureMaker.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Tibia80\Tibia.exe

C:\Program\TibiaBot NG\loader.exe

C:\Program\TibiaBot NG\loader.exe

C:\HiJackThis_v2.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] 'C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] 'C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] 'C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe' /background

O4 - HKCU\..\Run: [FreeRAM XP] 'C:\Program\YourWare Solutions\FreeRAM XP Pro\FreeRAM XP Pro.exe' -win

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVG7\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: SECUREMAKER.lnk = C:\Program\SECUREMAKER\SecureMaker.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: AVG E-mail Scanner (AVGEMS) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVG7\avgemc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

--

End of file - 3970 bytes

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...