Just nu i M3-nätverket
Jump to content

iaStor och Ci och blå skärm


Mara IF

Recommended Posts

iaStor och Ci och blå skärm med ofrivillig omstart av dator.

 

På min dator hittar jag i min ”Hjäp- och Supportcenter / Avancerad systeminformation/ Visa felloggen / Källa / Beskrivning”

 

Felmeddelande 1: iaStor (16 st felmeddelande på samma dag)

 

Felmeddelande ”Enheten \Device\Ide\iaStor0 har inte svarat inom den angivna tidsgränsen”

 

Fråga1: Vad betyder detta? Hur kan felet åtgärdas?

 

Felmeddelande 2: Ci

 

”Bearbetar skadade metadata för innehållsindexet på c:\system volume information\catalog.wci. Indexet kommer automatiskt att återställas genom att alla dokument filtreras om

 

Fråga2: Vad betyder detta? Hur kan felet åtgärdas?

 

Här kommer en logg

 

 

Tacksam för svar

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:03:10, on 26.10.2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

c:\program\mcafee.com\vso\mcshield.exe

c:\program\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

C:\Program\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Power Manager and WLan RF OnOff\PM.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

C:\Program\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

C:\Program\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe

C:\Program\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

C:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

c:\program\mcafee.com\vso\mcvsescn.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program\McAfee.com\PERSON~1\MpfAgent.exe

C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\pchealth\helpctr\binaries\HelpCtr.exe

C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\HelpSvc.exe

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: McAfee VirusScan - {BA52B914-B692-46c4-B683-905236F6F655} - c:\program\mcafee.com\vso\mcvsshl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] 'C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe' -hide

O4 - HKLM\..\Run: [VSOCheckTask] 'C:\Program\McAfee.com\VSO\mcmnhdlr.exe' /checktask

O4 - HKLM\..\Run: [VirusScan Online] C:\Program\McAfee.com\VSO\mcvsshld.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] 'C:\Program\QuickTime\qttask.exe' -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PowerManager] C:\Program\Power Manager and WLan RF OnOff\PM.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe

O4 - HKLM\..\Run: [OASClnt] C:\Program\McAfee.com\VSO\oasclnt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MSKDetectorExe] C:\Program\McAfee\SPAMKI~1\MSKDetct.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\Program\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MPFExe] C:\Program\McAfee.com\PERSON~1\MpfTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCUpdateExe] C:\program\mcafee.com\agent\mcupdate.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MCAgentExe] c:\program\mcafee.com\agent\mcagent.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon06] C:\WINDOWS\system32\hphmon06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb11.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] 'C:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSKAGENTEXE] C:\Program\McAfee\SPAMKI~1\MSKAgent.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O8 - Extra context menu item: &ampAdd animation to IncrediMail Style Box - C:\Program\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: E&ampxportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=58813

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1148051298323

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: bwk0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwl0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwm0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwn0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwo0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwp0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwq0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwr0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bws0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwt0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwu0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwv0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bww0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwx0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwy0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: bwz0s - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: offline-8876480 - {92551AC8-76BE-47CC-8ED3-ACFC51EEF296} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BWPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Unknown owner - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe (file missing)

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee WSC Integration (McDetect.exe) - McAfee, Inc - c:\program\mcafee.com\agent\mcdetect.exe

O23 - Service: McAfee.com McShield (McShield) - McAfee Inc. - c:\program\mcafee.com\vso\mcshield.exe

O23 - Service: McAfee Task Scheduler (McTskshd.exe) - McAfee, Inc - c:\program\mcafee.com\agent\mctskshd.exe

O23 - Service: McAfee SecurityCenter Update Manager (mcupdmgr.exe) - McAfee, Inc - C:\Program\McAfee.com\Agent\mcupdmgr.exe

O23 - Service: McAfee Personal Firewall Service (MpfService) - McAfee Corporation - C:\Program\McAfee.com\PERSON~1\MPFSERVICE.exe

O23 - Service: McAfee SpamKiller Server (MskService) - McAfee Inc. - C:\Program\McAfee\SPAMKI~1\MSKSrvr.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe (file missing)

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

 

 

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2007-10-26 11:23:05 av Mara IF]

Link to comment
Share on other sites

Verkar som att din hårddisk kanske håller på och går sönder. Se till att säkerhetskopiera alla viktiga filer som du har på den.

Därefter så kan du testa hårddisken med det testprogram som tillverkaren av den har på sin webbplats. Om du inte vet vilken tillverkare det är av hårddisken så kan man ofta få fram det genom att titta i Enhetshanteraren (högerklick på Den här datorn - Egenskaper - Maskinvara), där brukar det stå åtminstone ett artikelnummer för hårddisken som man kan googla på för att få fram tillverkaren. Det är oftare lättare att gå via sidan http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 för att hitta testprogrammet än att leta på tillverkarens webbplats.

 

Om testresultatet visar att det är fel på hårddisken så behöver den bytas ut.

 

Link to comment
Share on other sites

Rätt gissat om minnet

 

Jag har sedan 3 dagar sen utökat mitt RAM minne med Kingston 1GB. Såg att jag hade sen gammalt(original Hynix) ett 512MB minne. Problemet med ofivillig omstart kom 2 dagar senare.

 

Tack för ditt svar

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia och tack för din analys.

 

Vad är det du får dig att tro att det är hårdskivan som håller på att krascha?

 

Har kör två kompletta virus analyser och en ad-ware men programmen ger grönt ljus.

 

Sedan jag senast skrev har jag haft 2 misslyckde backup startar pga blå skärm.

 

Hälsningar

 

Martin

 

 

Link to comment
Share on other sites

Enheten \Device\Ide\iaStor0 är något med hårddisken

Bearbetar skadade metadata för innehållsindexet - skadad fil på hårddisken

 

Det är inte säkert att hårddisken är skadad

men det bör ju kollas upp. Det är i alla fall inga meddelanden som brukar komma när dator har råkat ut för virus eller spionprogram.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen ! Där har du problemet, garanterat. Dom minnena du har installerat är inte kompatibla med varandra och ger en massa felberäkningar som hamnar på hårdisken som felaktiga filer. Det jag rekomenderar är att byta ut dom gamla minnena och köpa till minnen som är av samma fabrikat helst samma 'batch' el serienummer. Det bästa är att köpa minnen som är sk. dualchannel minnen då har du minnen som garanterat fungerar i hop med varandra. Det är ett vanligt problem som dyker upp om man försöker blanda gamla minnen med nya, av någon anledning fungerar dessa inte ihop. Detta är ju inget nytt då man på pentium mmx tiden var tvungen att ha två minnen av samma sort för att få datorn att fungera. Lyck till!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...