Just nu i M3-nätverket
Jump to content

En mapp öppnas när jag loggat in


Hedman2

Recommended Posts

Jag är säker ppå att frågan har varit uppe tidigare men jag hittar inget svar, så jag skriver en ny. Som rubriken säger direkt vid start öppnas E:/<mapp> hur 'dödar' jag beteendet?

 

Link to comment
Share on other sites

Du måste på något sätt ha lagt in att datorn ska öppna på spelen. Du får gå in på Kontrollpanelen > Internet Alternativ > Allmänt > Startsida och klicka på Standard för att återställa.

 

[inlägget ändrat 2007-10-20 22:45:27 av Attas]

Link to comment
Share on other sites

 

Internet alternativ? Det är inte IE som öppnar utan HDD E:/ detta borde vara nånstans i registret som det blivit fel, jag har ett minne av att det skulle finnas en fix men jag har googlat och har inte fantasi nog att hitta bra sökterm!

 

Link to comment
Share on other sites

Start - Kör - msconfig - Autostart

Finns det något med E: där?

I så fall pröva med att avbocka den raden.

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej Cecilia,

Tack för att du engagerar dig i detta!

Mina svar kommer lite sporadiskt pga mitt jobb men här är loggen:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:45:39, on 2007-10-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16544)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AVENGINE.EXE

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program\nHancer\nHancerService.exe

D:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

D:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

d:\program\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

D:\Program\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\ApvxdWin.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\SRVLOAD.EXE

D:\WINDOWS\CTHELPER.EXE

D:\Program\Delade filer\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe

D:\Program\Delade filer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe

D:\Program\Saitek\SD6\Software\ProfilerU.exe

D:\Program\Saitek\SD6\Software\SaiMfd.exe

D:\Program\Delade filer\Logitech\LCD Manager\Applets\LCDClock.exe

D:\Program\Delade filer\Logitech\LCD Manager\Applets\LCDPOP3.exe

D:\Program\Delade filer\Logitech\LCD Manager\Applets\LCDCountdown.exe

D:\Program\Delade filer\Logitech\LCD Manager\Applets\LCDMedia.exe

D:\Program\Logitech\G-series Software\G15\G15NetSpeed\G15NetSpeed.exe

D:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

D:\Program\NaturalPoint\TrackIR4\TrackIR.exe

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\WebProxy.exe

D:\Program\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

D:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Fraps\FRAPS.EXE

D:\Program\nHancer\nHancer.exe

D:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

D:\Program\Clipboards\clipboards.exe

D:\Program\Personal\bin\Personal.exe

D:\Program\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.exe

D:\Program\OpenOffice.org 2.1\program\soffice.BIN

D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavBckPT.exe

E:\Forgotten Battles 1946\Stab 6.3\Il2Stab.exe

E:\Tillbehör FB AEP PF\IL-2 Manager\IL-2 Manager\il2mspy.exe

D:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

D:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://insidan.samtrans.se/insidan/inloggning.asp

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Länkhjälp till Adobe PDF Reader - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] 'D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\APVXDWIN.EXE' /s

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] 'D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\Inicio.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LCDMon] 'D:\Program\Delade filer\Logitech\LCD Manager\lcdmon.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [Launch LGDCore] 'D:\Program\Delade filer\Logitech\G-series Software\LGDCore.exe' /SHOWHIDE

O4 - HKLM\..\Run: [Kernel and Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ProfilerU] D:\Program\Saitek\SD6\Software\ProfilerU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [saiMfd] D:\Program\Saitek\SD6\Software\SaiMfd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Google Desktop Search] 'D:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe' /startup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] 'D:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [NaturalPoint] D:\Program\NaturalPoint\TrackIR4\TrackIR.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LiveMonitor] D:\Program\MSI\Live Update 3\LMonitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iL-2 Shturmovik Stab (FB+AEP+PF)] E:\Forgotten Battles 1946\Stab 6.3\Il2Stab.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] 'D:\Program\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe'

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Clipboards] C:\Program Files\Clipboards\Clipboards.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Fraps] D:\Fraps\FRAPS.EXE

O4 - HKCU\..\Run: [nHancer] 'D:\Program\nHancer\nHancer.exe' /tray

O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] D:\Program\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] D:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.1.lnk = D:\Program\OpenOffice.org 2.1\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: Clipboards.lnk = D:\Program\Clipboards\clipboards.exe

O4 - Global Startup: IL-2 Manager PF.lnk = IL-2 Manager\IL-2 Manager\il2m.exe

O4 - Global Startup: Logitech SetPoint.lnk = ?

O4 - Global Startup: Personal.lnk = D:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - D:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://www.update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1191445981093

O20 - AppInit_DLLs: D:\Program\Google\GOOGLE~2\GOEC62~1.DLL

O23 - Service: GoogleDesktopManager - Google - D:\Program\Google\Google Desktop Search\GoogleDesktop.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - D:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: nHancer Support (nHancer) - KSE - Korndörfer Software Engineering - D:\Program\nHancer\nHancerService.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - D:\Program\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Software Controller - Panda Software International - D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsCtrls.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software International - D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software International - D:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software International - D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\pavsrv51.exe

O23 - Service: Panda Antispam Engine (pmshellsrv) - Panda Software International - D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\AntiSpam\pskmssvc.exe

O23 - Service: Panda Host Service (PSHost) - Panda Software International - d:\program\panda software\panda internet security 2007\firewall\PSHOST.EXE

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software International - D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\PsImSvc.exe

O23 - Service: Speed Disk service - Symantec Corporation - D:\Program\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

O23 - Service: Panda TPSrv (TPSrv) - Panda Software International - D:\Program\Panda Software\Panda Internet Security 2007\TPSrv.exe

 

--

End of file - 9276 bytes

Jag är inte tillbaka förrän imorron (23/10) kväll så det blir lite intermittent.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Här är ju något som nämner E: i alla fall:

O4 - HKLM\..\Run: [iL-2 Shturmovik Stab (FB+AEP+PF)] E:\Forgotten Battles 1946\Stab 6.3\Il2Stab.exe

Finns det ingen liknande rad i msconfig - Autostart?

 

Link to comment
Share on other sites

Hej

 

Raden som Cecilia nämner borde synas under fliken Autostart i msconfig. Eftersom det är mellanslag i sökvägen så borde den omslutas av citattecken d.v.s. 'E:\Forgotten Battles 1946\Stab 6.3\Il2Stab.exe'. Om Il2Stab.exe ska starta automatiskt vid uppstart och om du behärskar att editera registret kan du sätta dit citattecknen.

 

Link to comment
Share on other sites

Det ska alltså vara citattecken och inte apostrof (enkel citattecken).

 

Jag testade lite och XP verkar vara mycket mer förlåtande om man gömmer citattecknen än tidigare Windows versioner. I tidigare versioner fick man klockrent det problemet du beskriver om man glömde citattecknen. Men det kan ju ändå vara värt ett försök.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...