Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Problem när datorn stängs av


MarcusofaDown

Recommended Posts

Hejsan

 

Jag får då och då (mer på sistone än förut) ett felmeddelande när jag stänger av min dator där det står något i stil med att det är problem att stänga ner "Notification WND for PNSetupMgr". Detta kan alltså inte windows stänga av utav sig själv utan jag måste göra det manuellt varje gång datorn stängs av. Dessutom har min dator börjat låta allt mer på sistone, som om den jobbar extra hårt hela tiden. Är rädd att dessa två saker hör ihop då jag misstänker att felmeddelandet kan ha med spyware eller virus att göra. Har jag fel? Vad kan jag göra? Alla tips uppskattade! Behöver någon en hijackthis-log så är det bara att säga till så fixar jag det.

 

Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

Jag håller på att köra superantispyware nu faktiskt, och ska snart köra AVG som du sa. Återkommer med resultat! Tack så länge. Här är Hijackthis-logg för den som är intresserad:

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:51:00, on 2007-09-27

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

F:\WINDOWS\System32\smss.exe

F:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

F:\WINDOWS\system32\services.exe

F:\WINDOWS\system32\lsass.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\System32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

F:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

F:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

F:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

F:\WINDOWS\Explorer.EXE

F:\Program\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

F:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

F:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

F:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

F:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

F:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

F:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

F:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLI.EXE

F:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

F:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

F:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

F:\WINDOWS\system32\svchost.exe

F:\Program\UPHClean\uphclean.exe

F:\Program\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

F:\Program\Delade filer\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

F:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

F:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

F:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

F:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

F:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

F:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

F:\Documents and Settings\Marcus\Skrivbord\HiJackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - F:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - F:\Program\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - F:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - F:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [{0228e555-4f9c-4e35-a3ec-b109a192b4c2}] F:\Program\Google\Gmail Notifier\gnotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "f:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "F:\Program\ATI Technologies\ATI.ACE\CLIStart.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "F:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] F:\Program\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "F:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "F:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "F:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] F:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://F:\Program\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://F:\Program\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://F:\Program\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://F:\Program\MICROS~3\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - F:\Program\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Bonjour - {7F9DB11C-E358-4ca6-A83D-ACC663939424} - F:\Program\Bonjour\ExplorerPlugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - F:\Program\MICROS~3\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - F:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - F:\Program\Lavasoft\Ad-Aware 2007\aawservice.exe

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - F:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - F:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - F:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - F:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - F:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - F:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - F:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - F:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Bonjour-tjänst (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - F:\Program\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - F:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - F:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - CACE Technologies - F:\Program\WinPcap\rpcapd.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - F:\Program\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: VMware Authorization Service (VMAuthdService) - VMware, Inc. - F:\Program\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe

O23 - Service: VMware DHCP Service (VMnetDHCP) - VMware, Inc. - F:\WINDOWS\system32\vmnetdhcp.exe

O23 - Service: VMware Virtual Mount Manager Extended (vmount2) - VMware, Inc. - F:\Program\Delade filer\VMware\VMware Virtual Image Editing\vmount2.exe

O23 - Service: VMware NAT Service - VMware, Inc. - F:\WINDOWS\system32\vmnat.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Jag ser inget otrevligt i loggen heller. Sök igenom datorn efter någon fil som heter något med PNSetup eller PNMgr. Kolla också i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program.

 

Se till att du stänger av så många program som möjligt innan du stänger av dator, t ex Avast, Gmail Notifier, Daemon Tools mm.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...