Just nu i M3-nätverket
Jump to content

jävla dr antispy


Christer123

Recommended Posts

hej har fått in ngt fantastiskt otrevligt i datorn, dr antispy, security toolbar och yahoo toolbar, kan någon vänlig själ hjälpa mig att ta en titt på loggen och tala om vad som ska bort, om det krävs enstart i felsäkert läge tala också om hur man gör det har glömt! tack på förhand

 

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:07:02, on 2007-09-06

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\USBDeviceService.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Apps\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\CNAB4RPK.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program\GOTOSO~1\VADERE~1\Vaderetro_oe.exe

C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\DetectorApp.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jucheck.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\APPS\Powercinema\PCMService.exe

C:\apps\ABoard\ABoard.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

C:\apps\ABoard\AOSD.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\DrAntispy\DrAntispy.exe

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\OUTLOOK.EXE

C:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Ny mapp\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5DDE5591-A8AB-4897-93EF-1E4E943F85A7} - C:\Program\Video ActiveX Access\iesplg.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {F06E2ABE-3A50-4079-BE25-FC100D9EAA25} - C:\Program\Video ActiveX Access\iesbpl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Vade Retro Outlook Express] "C:\Program\GOTOSO~1\VADERE~1\Vaderetro_oe.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DetectorApp] C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\DetectorApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Apps\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\APPS\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DrAntispy] C:\Program\DrAntispy\DrAntispy.exe

O4 - Startup: DrAntispy.lnk = C:\Program\DrAntispy\DrAntispy.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=SE&range=AD&phase=7&key=IESTART

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: OPXPGina - C:\Apps\Softex\OmniPass\opxpgina.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: USBDeviceService - Unknown owner - C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\USBDeviceService.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

hämta denna fil >spara den på skrivbordet.

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

starta om i felsäkert läge >dubbelklicka på smitfraudfix >välj tillåt om brandväggen frågar >klicka på valfri tangent >skriv 2 >enter. vid följande frågor skriver du y >enter.

 

starta om i normalläge och posta loggen som finns här C:\rapport.txt.

posta även en ny HJT logg

 

felsäkert läge: tryck på F8 flera ggr under uppstarten

 

Link to comment
Share on other sites

 

tack för hjälpen 927, är bortrest men postar ny logg och gör det du sgat på måndag vid 19-tiden, tack än en gång för att du finns!

mvh chrille

 

Link to comment
Share on other sites

SmitFraudFix v2.221

 

Scan done at 17:21:44,06, 2007-09-10

Run from D:\Documents and Settings\user\Skrivbord\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in normal mode

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{2fdde73c-273e-4e55-84dc-455de06e4866}"="amaretti"

 

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2fdde73c-273e-4e55-84dc-455de06e4866}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\zdwii.dll"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{2fdde73c-273e-4e55-84dc-455de06e4866}\InProcServer32]

@="C:\WINDOWS\system32\zdwii.dll"

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

 

 

127.0.0.1 localhost

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

 

GenericRenosFix by S!Ri

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

 

D:\DOCUME~1\ALLUSE~1\SKRIVB~1\Security Troubleshooting.url Deleted

C:\Program\Video ActiveX Access\ Deleted

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS

 

Description: Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC - Miniport för paketschemaläggning

DNS Server Search Order: 192.168.0.1

 

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{945A41D9-98CB-447D-8CF2-EAA0F836A8B2}: DhcpNameServer=192.168.0.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{945A41D9-98CB-447D-8CF2-EAA0F836A8B2}: DhcpNameServer=192.168.0.1

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{945A41D9-98CB-447D-8CF2-EAA0F836A8B2}: DhcpNameServer=192.168.0.1

HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.0.1

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.0.1

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\Parameters: DhcpNameServer=192.168.0.1

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

 

Registry Cleaning done.

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix

!!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

 

SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll

 

 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:34:39, on 2007-09-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16512)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\USBDeviceService.exe

c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Apps\Softex\OmniPass\OPXPApp.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\CNAB4RPK.EXE

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\WINDOWS\system32\VTtrayp.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program\GOTOSO~1\VADERE~1\Vaderetro_oe.exe

C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\DetectorApp.exe

C:\Apps\Softex\OmniPass\scureapp.exe

C:\APPS\Powercinema\PCMService.exe

C:\apps\ABoard\ABoard.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\apps\ABoard\AOSD.exe

C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\F-Secure\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Ny mapp\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Packard Bell

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.301.7164\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar3.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM\..\Run: [VTTrayp] VTtrayp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Vade Retro Outlook Express] "C:\Program\GOTOSO~1\VADERE~1\Vaderetro_oe.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DetectorApp] C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\DetectorApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\ISUSPM.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [OmniPass] C:\Apps\Softex\OmniPass\scureapp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "c:\APPS\Powercinema\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ACTIVBOARD] c:\apps\ABoard\ABoard.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKCU\..\Run: [smpcSys] C:\APPS\SMP\SmpSys.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://format.packardbell.com/cgi-bin/redirect/?country=SE&range=AD&phase=7&key=IESTART

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: OPXPGina - C:\Apps\Softex\OmniPass\opxpgina.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: CyberLink Background Capture Service (CBCS) (CLCapSvc) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLCapSvc.exe

O23 - Service: CyberLink Task Scheduler (CTS) (CLSched) - Unknown owner - c:\APPS\Powercinema\Kernel\TV\CLSched.exe

O23 - Service: CyberLink Media Library Service - Cyberlink - c:\APPS\Powercinema\Kernel\CLML_NTService\CLMLServer.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Softex OmniPass Service (omniserv) - Softex Inc. - C:\Apps\Softex\OmniPass\Omniserv.exe

O23 - Service: TabletService - Wacom Technology, Corp. - C:\WINDOWS\system32\Tablet.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

O23 - Service: USBDeviceService - Unknown owner - C:\Program\Sonic\DigitalMedia LE v7\MyDVD LE\USBDeviceService.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

det är en packard bell, felsäkert läge var svårt att få till, kom bara upp bootsekvens och då valde jag från hårddisk!

tack på förhand Christer

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...