Just nu i M3-nätverket
Jump to content

kan inte ta bort "wr-1-616.exe"


zoe

Recommended Posts

varje gång som jag starta dator kommer en varning från norton som säger att finns en virus i daton."C:/windows/wr-1-616.exe".

 

men när jag skanna datorn finns aldrigt nån smitade filer, jag har prova med olika antivirus utan likas....

 

kan ni hjälpa mig att ta bort den för good!!!

 

mvh

 

Link to comment
Share on other sites

 

det beror väl på att norton flyttar den till karantänen, när malware hittas utförs ju en åtgärd.

frågan är ju varför den återkommer,du kan posta en hijackthis logg så ser man om det finns något problem.

spara HJTInstall.exe på skrivbordet. klicka på filen >välj install och klicka på: "do a system scan and save logfile". posta den loggen från txt filen som nu visas.

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HJTInstall.exe

 

Link to comment
Share on other sites

 

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:54:23, on 2007-08-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)

Boot mode: Normal

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\CPQEADM.EXE

C:\COMPAQ\CPQINET\CPQInet.exe

C:\WINDOWS\system32\GSICON.EXE

C:\Compaq\EAKDRV\EAUSBKBD.EXE

C:\Program\Compaq\EASYAC~1\BttnServ.exe

C:\WINDOWS\system32\dslagent.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

C:\Program\LEXMAR~1\ACMonitor_X73.exe

C:\Program\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X73.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Creative\ShareDLL\MediaDet.Exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v3.0\Windows Communication Foundation\infocard.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WLLoginProxy.exe

C:\Program\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.es/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.presario.net/scripts/redirectors/presario/srchredir2.dll?c=3C01&lc=041d&s=search&ap=b204

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.gocyberlink.com/registration/registration1.asp?SoftWare=POWERDVD&Version_Num=5.0&Cd_Key=MV278N988514733M&Company=Company&FName=Alberto&Lang=Sve

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [CPQEASYACC] C:\Program\Compaq\Easy Access Button Support\StartEAK.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GSICONEXE] GSICON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DSLAGENTEXE] dslagent.exe USB

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [PrinTray] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\printray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Disc Detector] C:\Program\Creative\ShareDLL\CtNotify.exe

O4 - HKLM\..\Run: [lnternet Update] lExplore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X73 Button Monitor] C:\Program\LEXMAR~1\ACMonitor_X73.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X73 Button Manager] C:\Program\LEXMAR~1\AcBtnMgr_X73.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\RunServices: [lnternet Update] lExplore.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [AVG7_Run] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgw.exe /RUNONCE (User 'LOKAL TJÄNST')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2250C29C-C5E9-4F55-BE4E-01E45A40FCF1} (CMediaMix Object) - http://musicmix.messenger.msn.com/Medialogic.CAB

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} - C:\Program\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://gfx2.mail.live.com/mail/w1/resources/MSNPUpld.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1181914912781

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1181997663187

O23 - Service: Apple Mobile Device - Apple, Inc. - C:\Program\Delade filer\Apple\Mobile Device Support\bin\AppleMobileDeviceService.exe

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

 

--

End of file - 8512 bytes

det är log filen på hijackthis, ni kanske kan titta om ni hittar felet...

 

tack.

 

 

Link to comment
Share on other sites

http://downloads.andymanchesta.com/RemovalTools/SDFix.exe

spara SDFix.exe på skrivbordet >klicka på SDFix.exe >sdfixen packas upp här: C:\SDFix.

starta om i felsäkert läge (F8) >gå hit: C:\SDFix >klicka på runthis.bat >välj y.

när scanningen är klar så tryck på valfri tangent för att starta om.

när det står finished så tryck på valfri tangent. en logg kommer automatiskt att visas (C:\SDFix\report.txt), kopiera in loggen här.

 

 

Link to comment
Share on other sites

sdfix logg:

 

SDFix: Version 1.86

 

Run by Alberto - 2007-08-13 - 11:08:06,06

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

Running From: C:\SDFix

 

Safe Mode:

Checking Services:

 

 

 

 

 

 

Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File

 

Rebooting...

 

 

Normal Mode:

Checking Files:

 

No Trojan Files Found

 

 

 

 

Removing Temp Files...

 

ADS Check:

 

Checking if ADS is attached to system32 Folder

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

 

Checking if ADS is attached to svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.

 

Checking if ADS is attached to ntoskrnl.exe

C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.

 

 

 

Final Check:

 

Remaining Services:

------------------

 

 

 

Authorized Application Key Export:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program\\BitTorrent\\bittorrent.exe"="C:\\Program\\BitTorrent\\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"

"C:\\WINDOWS\\system32\\IEexplore32.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\IEexplore32.exe:*:Disabled:IEexplore32"

"C:\\WINDOWS\\system32\\lExplore.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\lExplore.exe:*:Disabled:lExplore"

"C:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

Remaining Files:

---------------

 

 

Listing Files with Hidden Attributes:

 

C:\Compaq\internet\patch\KILLTAPI.EXE

C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp

 

Listing User Accounts:

 

Anv„ndarkonton f”r \\ZOE

 

Administrat”r Alberto ASPNET

Daniel G„st Hj„lpassistent

SUPPORT_388945a0 SUPPORT_b326ad0c

Kommandot har utf”rts.

 

 

Finished

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

SDFix: Version 1.98

 

Run by Alberto on 2007-08-13 at 23:19

 

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

 

Running From: C:\SDFix

 

Safe Mode:

Checking Services:

 

 

Restoring Windows Registry Values

Restoring Windows Default Hosts File

 

Rebooting...

 

 

Normal Mode:

Checking Files:

 

No Trojan Files Found

 

 

 

 

Removing Temp Files...

 

ADS Check:

 

C:\WINDOWS

No streams found.

 

C:\WINDOWS\system32

No streams found.

 

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

No streams found.

 

C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe

No streams found.

 

 

 

Final Check:

 

Remaining Services:

------------------

 

 

 

Authorized Application Key Export:

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

"C:\\Program\\BitTorrent\\bittorrent.exe"="C:\\Program\\BitTorrent\\bittorrent.exe:*:Enabled:BitTorrent"

"C:\\WINDOWS\\system32\\IEexplore32.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\IEexplore32.exe:*:Disabled:IEexplore32"

"C:\\WINDOWS\\system32\\lExplore.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\lExplore.exe:*:Disabled:lExplore"

"C:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe"="C:\\Program\\iTunes\\iTunes.exe:*:Enabled:iTunes"

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

"%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\msnmsgr.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1"

"C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe"="C:\\Program\\MSN Messenger\\livecall.exe:*:Enabled:Windows Live Messenger 8.1 (Phone)"

"%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe"="%windir%\\Network Diagnostic\\xpnetdiag.exe:*:Enabled:@xpsp3res.dll,-20000"

 

Remaining Files:

---------------

 

 

Files with Hidden Attributes:

 

C:\Compaq\internet\patch\KILLTAPI.EXE

C:\Documents and Settings\All Users\DRM\Cache\Indiv01.tmp

 

Finished

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...