Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJT logg


Santana

Recommended Posts

Hej på er alla

Hoppas att ni har det gott så så här i semestertider

Grabben har problem med att datorn segar

kan någon vänlig själ hjälpa att tyda en HJTlogga

Ha en fortsatt underbar lördagkväll

Bästa hälsingar

Santana

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:01:04, on 2007-07-21

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\jucheck.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE

C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\ECP\ESC2\esc2.exe

C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\HJT\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://music.aol.com/radioguide/bb.adp?suppressRadio=true

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: EpsonToolBandKicker Class - {E99421FB-68DD-40F0-B4AC-B7027CAE2F1A} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll (file missing)

O3 - Toolbar: EPSON Web-To-Page - {EE5D279F-081B-4404-994D-C6B60AAEBA6D} - C:\Program\EPSON\EPSON Web-To-Page\EPSON Web-To-Page.dll (file missing)

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\ATI-CPanel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C46 Series] "C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0T1.EXE" /P23 "EPSON Stylus C46 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C46"

O4 - HKLM\..\Run: [DXM6Patch_981116] "C:\WINDOWS\p_981116.exe" /Q:A

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] "C:\Norman\Npm\bin\ZLH.EXE" /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Hardware Abstraction Layer] KHALMNPR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] "nwiz.exe" /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] "RUNDLL32.EXE" C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [E-Sport Client 2] "C:\Program\ECP\ESC2\esc2.exe"

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O8 - Extra context menu item: &Google-sökning - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: &Översätt engelskt ord - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Bakåtlänkar - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Lagrad bild på sida - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Liknande sidor - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Skicka till &Bluetooth-enhet... - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?907aa45193184467849b1a44aae96755

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?907aa45193184467849b1a44aae96755

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - (no file)

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-12650 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/english/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by22fd.bay22.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://download.bitdefender.com/resources/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {94EB57FE-2720-496C-B33F-D9353C6E23F7} (F-Secure Online Scanner 2.1) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {9AA73F41-EC64-489E-9A73-9CD52E528BC4} (ZoneAxRcMgr Class) - http://cdn2.zone.msn.com/binframework/v10/ZAxRcMgr.cab31267.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://zone.msn.com/binFramework/v10/ZIntro.cab34246.cab

O16 - DPF: {BD393C14-72AD-4790-A095-76522973D6B8} (CBreakshotControl Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Bankshot.cab31267.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Norman eLogger service 6 (eLoggerSvc6) - Norman ASA - C:\Norman\Npm\bin\ELOGSVC.EXE

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPod Service - Apple Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\Npm\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Norman ASA - C:\Norman\Npm\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PACSPTISVR - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) (rpcapd) - Unknown owner - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe" -d -f "%ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.ini (file missing)

O23 - Service: Spyware Doctor Auxiliary Service (sdAuxService) - Unknown owner - C:\Program\Spyware Doctor\svcntaux.exe (file missing)

O23 - Service: Spyware Doctor Service (sdCoreService) - Unknown owner - C:\Program\Spyware Doctor\swdsvc.exe (file missing)

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

O23 - Service: SonicStage Back-End Service - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SsBeSvc.exe

O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe

O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation - C:\Program\Delade filer\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det ser ut som att det finns drivrutiner både för Nvidia och ATI grafikkort i datorn. Det är inte bra. Avinstallera från Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program. Ett program för att rensa bort rester av grafikkortsdrivrutiner är DriverCleaner Professional:

http://downloads.guru3d.com/download.php?det=745

Läs den medföljande Readme-filen för att få anvisningar om exakt hur du ska göra.

Se till att installera de grafikdrivrutiner som verkligen hör ihop med det grafikkort som finns i datorn efteråt.

 

Det är en gammal Java-version med säkerhetshål i datorn. Avinstallera alla Java/J2SE i Kontrollpanelen - Lägg till eller ta bort program och installera därefter en ny från http://www.java.com/sv/

 

Microsoft AntiSpyware har för länge sedan ersatts av Windows Defender, så avinstallera Microsoft AntiSpyware.

 

Ewido Anti-Spyware har sedan länge ersatts av en nyare version av AVG Anti-Spyware: http://www.ewido.net/en/

 

Jag ser inget otrevligt i loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Cecilia

Tack för din hjälp !!!!

Har utfört alla dina föreslagna åtgärder

Dessutom laddat ner SAS och scannat igenom datorn med den

Nu fungerar grabbens dator bättre igen

Ha en fortsatt underbar sommar

Bästa hälsningar

Santana

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...