Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Trend Micro Security Services


Megaman9

Recommended Posts

Jag har en Zyxel Prestige 334 router. Ibland så kommer det upp något från Trend Micro Security Services de vill installera någon Active-X kontroll tror jag.

 

Vad ska jag göra? Ska jag installera den?

 

Om det är något anti-virus program eller så som installeras så är väl inte det så bra eftersom jag redan har AntiVir Personal Edition Classic i datorn.

 

Link to comment
Share on other sites

 

är du säker på att det kommer från säkerhetsföretaget trend micro?

kommer det upp på webben, nån speciell sida?

 

det jag kommer tänka på är trend micro housecall som är deras online scan och då kan du få ett sådant meddelande men då är det ju förväntat

 

om du vill så kan du posta en HJT logg som ev kan ge lite mer info.

spara den här filen på skrivbordet. klicka på den och välj: do a system scan and save logfile". posta den loggen från txt filen.

http://www.trendsecure.com/portal/en-US/threat_analytics/HiJackThis_v2.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Ja, jag är helt säker på att det kommer därifrån. Det verkar som den kommer upp när man har haft routern urkopplad. Jag tror nog att den kom upp utan att jag gjorde någonting nu senaste gången men tidigare så brukar den komma upp så fort jag startar Internet Explorer. Google är som startsida så det är ingen sida jag går in på för att den ska komma upp. Det är nogot som följer med routern.

 

Det är nog inte Trend Micro Housecall.

 

Först poppar det upp ett fönster där det står nåt med att de gratulerar till min nya Zyxel Router. Och så står det att för att öka säkerheten så skulle man installera detta. Kommer inte ihåg exakt vad det står. Det står på engelska. Sen så kan man trycka på Continue. När man gjort det så byter de bild så blir det sådär gult högst upp som när något blockeras. Då står det att man ska trycka där uppe och välja installera ActivX control eller något sånt. När man gjort det så kommer det upp en ruta där det står:

 

Vill du installera den här programvaran?

Namn: Trend Micro Security Services Control

Utgivare: Trend Micro, Inc.

 

Så kan mna välja installera eller installera inte.

 

Detta fönstret har jag uppe just nu och vet inte om jag ska installera.

 

Om man kunde sätta in bilder här så kunde jag ha gjort det men det går väl inte.

 

Det står även: To begin using Trend Micro Home Network Services first perform a one-time download. The file is 1.2MB in size and takes about 90 sec.................

 

If you are asked Do you want to install the Trend Micro ActiveX control, click install or yes to continue.

 

Här kommer HJT loggen:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:35:55, on 2007-07-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - D:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Program\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O2 - BHO: Torrent-Search toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program\Torrent-Search\tbTor1.dll

O3 - Toolbar: Torrent-Search toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program\Torrent-Search\tbTor1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ladda ner allt med Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Ladda ner markerat med Free Download Mananger - file://D:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Ladda ner med Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dllink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - D:\Program\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://62.181.87.189/activex/AxisCamControl.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program\DELADE~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - D:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program\Delade filer\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...