Just nu i M3-nätverket
Jump to content

IE7


jeeves

Recommended Posts

Hej!

Min ursprungliga fråga angående att jag inte kan komma in i forumet med rubr. utan måste begagna Firefox ligger i Internet, men det är ju inte rätt forum för en HiJackthis. Jag lägger in en sådan här, och hoppas någon hinner kasta ett öga på den:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:17:19, on 2007-05-30

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe

C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE

C:\Program\Delade filer\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\InterVideo\DVD5R\SchSvr.exe

C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsqh.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsrw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\Program\F-SECU~1\ANTI-S~1\fsaw.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguidll.exe

C:\Program\Lavalys\EVEREST Corporate Edition\everest.bin

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = https://secure1.lansforsakringar.se/iba/Main?atgard=inlog_utlogg

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer erhållen av Telia

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - C:\Program\SPYWAR~2\tools\iesdsg.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - (no file)

O2 - BHO: FiltrateIE Class - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray

O4 - HKLM\..\Run: [siS Windows KeyHook] C:\WINDOWS\system32\keyhook.exe

O4 - HKLM\..\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\system32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [FastTVSync] "C:\Program\Delade filer\InterVideo\FastTVSync\FastTVSync.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8 -reboot 1

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.1128.5462\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PopupPadlock] C:\Program\PopupPadlock\PopupPadlock.exe 1

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: F-Secure 2006.lnk = C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O4 - Global Startup: InterVideo Scheduler server.lnk = C:\Program\InterVideo\DVD5R\SchSvr.exe

O4 - Global Startup: InterVideo WinCinema Manager.lnk = C:\Program\InterVideo\Common\Bin\WinCinemaMgr.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O4 - Global Startup: Utility Tray.lnk = C:\WINDOWS\SYSTEM32\sistray.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: &Download all by WellGet - C:\Program\WellGet\nxall.htm

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by &WellGet - C:\Program\WellGet\nxcatch.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: WellGet - {35980F6E-A258-4E50-953D-813BB8556899} - C:\Program\WellGet\WellGet.exe

O9 - Extra button: Spray Mail - {C7954AE0-4A0C-11D4-BEE4-9BCF3C77857D} - http://mail.spray.se (file missing) (HKCU)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.com/kos/eng/partner/default/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://download.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {215B8138-A3CF-44C5-803F-8226143CFC0A} (Trend Micro ActiveX Scan Agent 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://G:\content\include\XPPatchInstaller.CAB

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109349666468

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab'>http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1120672114234

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005111401/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?319

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A6ECD193-16D3-4208-8A1B-EBB73675D4B6}: NameServer = 195.67.199.30 195.67.199.31

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WRLogonNTF.dll

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: F-Secure 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program\ewido\security suite\ewidoctrl.exe

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure HTTP Server (fshttps) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fshttps\fshttps.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

 

Jag är tacksam för alla svar!

 

Hälsningar Hasse

 

Link to comment
Share on other sites

 

du installera inget annat program i samma veva, det kan va en 02 rad som stör ie7. tex den här som jag inte tror mig ha sett förut

O2 - BHO: FiltrateIE Class - {B5D4581D-ED6A-4905-A267-25BAF7BE79C1} - C:\WINDOWS\system32\safeie.dll

 

filen tillhör wellget

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Nej, jag har inte installerat något program i samband med stoppet. Wellget använder jag i samband med att ladda ner program från nätet tillsammans med Free Downloader och det har jag haft flera år utan att något har gått snett. Jag har i alla fall tagit bort den rad, som du beskriver, men fortfarande får jag felrutan, att det inte går att öppna http://pfatjanster.idg.se/support/defult.asp

Men du, vi lägger inte ner mer tid på detta, då jag kan gå in i forumet via Firefox!

Ha det gott o sköt om dig o de dina!

Hälsningar Hasse

 

 

[inlägget ändrat 2007-05-31 10:03:33 av jeeves]

Link to comment
Share on other sites

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

 

Är ju föråldrat, det har ersatts av Windows Defender som du ju också har. Avinstallera detta.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...