Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hänger sig ibland


Megaman9

Recommended Posts

För ett par veckor sedan så har datorn börjat hänga sig i uppstart ibland (inte så ofta).

 

Ofta när jag stänger av datorn så kommer det upp en ruta där datorn stänger av ctfmon. Det går snabbt att stänga av ctfmon sen så stänger den av som vanligt.

 

Vad kan det vara för fel? Är det processorn eller ramminnena som börjar bli dåliga?

 

Jag vet inte om det har med saken attt göra men på sista tiden har jag börjat videoredigera, fånga stora filer via usb och capture card m.m.

 

Link to comment
Share on other sites

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:18:56, on 2007-05-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\brss01a.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - D:\Program\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Program\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O2 - BHO: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program\Torrent-Search\tbTorr.dll

O3 - Toolbar: Torrent-Search Toolbar - {e0c7b854-d5ce-4db6-9804-be1438603d89} - C:\Program\Torrent-Search\tbTorr.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [smcService] C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://D:\Program\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_07\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Skicka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Ski&cka till OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - D:\Program\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9E8FFC20-6504-42C0-869B-FD5A835D8F20}: NameServer = 195.67.199.33 195.67.199.34

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - D:\Program\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program\DELADE~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - D:\Program\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program\Sygate\SPF\smc.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

det borde inte va något problem vad jag kan avgöra men vi kan inaktivera en del saker för att se om det blir bättre.

 

start >kör >skriv services.msc >ok.

kolla om någon av desa tjänster är inställda på att automatiskt starta

 

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

 

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

ändra genom att dubbelklicka på den raden, stoppa och välj inaktiverad, ok.

 

sen går till kör igen och där skriver du msconfig >ok. välj fliken autostart och där tar du bort fliken framför dessa och klicka på ok.

du märker ju efter några ggr om det blivit någon skillnad.

 

[NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

 

[nwiz] nwiz.exe /install

 

[NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

 

[Alcmtr] ALCMTR.EXE

 

Link to comment
Share on other sites

Jag testade det som du skrev men det hjälpte inte.

 

När jag hade gjort det du skrev så hängde den sig redan i första omstarten.

 

Men sen gjorde jag ca 10 omstarter innan den hängde sig igen och då hade inte ens sakerna på skrivbordet kommit upp.

 

Det verkar som den hänger sig lättare om den har varit avstängd och man ska starta den istället för att välja starta om i windows.

 

Finns det något annat man kan testa?

 

De sakerna jag har inaktiverat och tagit bort från uppstarten. Ska jag återställa det eller behövs det inte? Det kanske bara är onödiga processer?

 

 

[inlägget ändrat 2007-05-04 19:09:56 av Megaman9]

Link to comment
Share on other sites

O23 - Service: BrSplService (Brother XP spl Service) - brother Industries Ltd - C:\WINDOWS\system32\brsvc01a.exe

 

den här tjänsten kan du ställa på manuellt, kolla sen om skrivaren funkar som den ska. det är möjligt att tjänsten måste vara igång för att din skrivare ska funka, jag har aldrig haft nångon brother skrivare så jag vet inget om dessa. jag har haft epson och hp och där behövde ingen mjukvara till skrivaren starta med windows.

 

vad du kan testa är att inaktivera din nätverksanslutning och sen ta bort alla program från autostarten och starta den några ggr (CTFMON.EXE är inget program).

 

funkar det då så är det ju nåt av programmen men det är enda lite långsökt för det är inga speciella, jag har själv haft sygate och antivir under säkert 1 år utan problem

 

du kan även testa starta den i felsäkert läge, funkar inte det så kanske man ska fundera på att installera om windows

 

den här tjänsten startar väl inte automatiskt?

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Denna tjänsten står på "manuellt".

 

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

kanske är det Alcohol 120 som är problemet i ditt fall med funkar ju på andra datorer... (jag antar att den tjänsten är inställd på automatiskt)

 

antivir scannar ju filer när datorn startar (tyvärr är det inget man kan välja bort) men jag har aldrig läst om att det skulle ställa till några problem

 

en sak du kan kolla är om det är nåt speciellt program som inte hinner visas vid klockan innan datorn hänger sig så KAN det va detta som är orsaken.

du kan ju även ta bort sygate och antivir för ett tag och sem se hur datorn uppför sig. du kan ju aktivera windows brandvägg och det är ju inte farligt att surfa utan antivirusprogram "ett tag" om man tänkar sig för vart man surfar och vad man tar hem.

 

funkar ctrl+alt+delete när datorn stannar upp vid uppstarten?

 

 

[inlägget ändrat 2007-05-05 00:21:07 av 927]

Link to comment
Share on other sites

"När jag hade gjort det du skrev så hängde den sig redan i första omstarten.

 

Men sen gjorde jag ca 10 omstarter innan den hängde sig igen och då hade inte ens sakerna på skrivbordet kommit upp."

Kan vara ett hårdvarufel också, som ett nätaggregat som håller på och ger upp eller fel på moderkortet.

 

Link to comment
Share on other sites

Om det skulle vara ett hårdvarufel så troligast är det moderkortet eller processorn som är felet för de har jag köpt begagnat. Allt det andra är rätt så nytt. (fast i och för sig kasnke det inte är någon garanti för att det är nytt)

 

Jag tror att AntiVir brukar starta och sen hänger det sig innan Sygate hunnit starta. Fast det kan nog vara olika. En gång hade inte ens skrivbordet kommit upp. En annan gång hade skrivbordet kommit men inget program vid klockan eller ikoner på skrivbordet.

 

Ctrl+alt+delete fungerar inte så jag brukar hålla inne start knappen på datorn tills den dör.

 

Jag tycker det verkar konstigt om felet skulle ligga i AntiVir, Sygate eller Alcohol 120 för de har ju fungerat bra alltid innan. Vad skulle ha ändrats nu?

 

StarWind iSCSI Service är inställd på automatiskt.

 

 

[inlägget ändrat 2007-05-05 02:54:24 av Megaman9]

Link to comment
Share on other sites

jag säger inte att det är mjukvaran (program eller windows) men det är ju där man börjar felsöka, det är gratis/man kan göra det själv.

hade jag haft detta fel så hade jag enbart startat windows utan några 3:e partsprogram program eller i felsäkert läge flera ggr för att testa.

kvarstår problemet iaf så hade jag installerat om windows, kvarstår problemet så hade jag troligtvis bytt nätaggregat.

 

[inlägget ändrat 2007-05-05 07:39:08 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...