Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Vad tar alla resurserna?


FluH

Recommended Posts

Vad har hänt med min dator?

Ofta numera segar mitt Word-program. Ofta dyker markeringen "Svarar inte" upp. Tittar jag då i Aktivitetshanteraren visar denna att CPU-användningen står på max, 100 %, dvs alla resurser är upptagna. Med vad? Stänger jag av Word och låter datorn vara visar det sig att processorn fortsätter gå på 100 %. Vad är det som pågår? Jag tvingas ofta starta om datorn för att få den "lugn" igen.

 

Link to comment
Share on other sites

Det är just det som är frågan... Jag lämnar datorn åt sitt öde i 30 minuter, likväl är den i gång till max! Den svarar inte på någonting.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Ta fram Aktivitetshanteraren och så fliken Processer, sortera på CPU-användning genom att trycka på CPU-rubriken 2 gånger. Vilka processer tar mest CPU när användningen går upp till 100%?

 

Link to comment
Share on other sites

Kongahälla

Cecilia! Jag drabbas emellanåt av problemet och problemet är som beskrivs. Aktivotetshanteraren får aldrig köra! Jag misstänker (men har inga bevis) att det hänger ihop med nätverkstrafik. Problemet uppenbarade sig när jag gick över till trådlöst nätverk.

 

Min misstanke är att någon annan, inaktiv användare på datorn lämnat något program aktivt med nätverkstrafik.

 

Datorns nätverksadapter körs per användare. Den startas inte in av System. Adaptern är Neatgear WPN 111 USB 2.0 med drivrutin från leverantören daterad 2005-09-26 ver 1.5.0.2102.

Vad är fördelar/risker att låta XP starta drivern? Hur gör man?

 

Link to comment
Share on other sites

Man kan ju lämpligen starta Aktivitetshanteraren innan datorn får problem och så ställa in på att den alltid ligger ovanpå andra fönster.

 

Enligt denna sida är sista versionen av drivrutinen daterad 13 jan -06:

http://kbserver.netgear.com/products/WPN111.asp

Kolla igenom länken under Troubleshooting också.

 

Blir det inget problem om du inaktiverar nätverksanslutningen?

Går det någon nätverkstrafik (Aktivitetshanteraren - Nätverk) även när du inte använder nätverket/internet?

Eftersom du använder Netgears drivrutin, bör du slå av Windows motsvarighet tjänsten Wireless Zero Configuration:

http://forum1.netgear.com/showthread.php?t=1131

 

Menar du att någon annan är inloggad samtidigt? Kollas på Aktivitetshanteraren - Användare.

 

Link to comment
Share on other sites

Kongahälla

 

Å, tack Cecilia! Tack för ditt intresse. Svaret ger en puff

till att ta upp ärendet igen.

 

Senaste driver och "utility" är de som jag har installerade.

 

100% cpu har nog inte inträffat efter att endast en användare är inloggad åt gången, åtminstone med egna program igång.

 

Ett problem(?) är att felet inträffar så sällan att man glömmer att starta aktivitetshanteraren...och sedan är det ju kört, om det dyker upp.

 

Det är sällan som datorn används utan nätet och protester att den skall vara "oanvändbar" bara för test.

 

 

Det trådlösa nätverket initieras via Microsoftrutiner så WZC startas automatiskt (som lokal tjänst). Vi har en bärbar dator också med trådlöst inbyggt så jag har valt samma teknik på båda ställena.

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

"Det trådlösa nätverket initieras via Microsoftrutiner så WZC startas automatiskt (som lokal tjänst). Vi har en bärbar dator också med trådlöst inbyggt så jag har valt samma teknik på båda ställena."

Så du använder inte något program från D-link för att ställa in krypteringsnyckel med mera och det är inte igång heller?

 

Link to comment
Share on other sites

Kongahälla

Nej, router=Netgear WPN 824 så all säkerhet sköts av Neatgears program (i kombination med Microsofts?).

 

Jag kom på att det finns en hake till. Det räcker inte med att enbart ha Aktivitetshanteraren igång. Skärmen är svart också och någon bild vill inte komma upp så att man ser något över huvudtaget. Fördelning/övervakning av resurser får inte köra eller har uppenbarligen spårat ur.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det fungerar dåligt att ha två program som ska hantera inställningar för det trådlösa nätverkskortet, så ska man använda Netgears program så bör man stänga av WZC.

 

Link to comment
Share on other sites

Kongahälla

Man kan välja hur stöd för 802.11 skall göras, antingen Netgears egna eller via Microsoftrutiner. Jag har valt det senare. Att stoppa WZC gör att adaptern inte kan ansluta till systemet i mitt fall.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Aktivitetshanteraren visar att alla resurserna delas mellan vsmon.exe (SYSTEM) och zlclient.exe.

Det är faktiskt ganska fantastiskt att se hur datorn jobbar utan att jag gör någonting! 100 % av resurserna används av och till någonting, vad? Är jag inne och skriver i Word svarar inte detta program på mina knapptryckningar eftersom datorn är upptagen med annat... Jag har aldrig varit med om någonting liknande, och jag har ändå haft dator sedan början av 80-talet. Datorn "rusar" i 30 minuter och står ändå oanvänd!

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

vsmon.exe hör till zone alarm.

zlclient.exe hör till ZoneLabs Internet Security.

 

nu är det ju möjligt att vsmon.exe även hör till ZoneLabs Internet Security men det verkar som att nåt stör brandväggen.

detta är ju långsökt för jag tror inte att det är möjligt men det är inte så att du på något vis har installerat brandväggen och säkerhetspaket från zone labs.

 

om du postar en HJT logg så kanske man kan se något.

kolla även vilka säkerhetsprogram som är installerade.

vet du inte det så öppna misc tools i HJT och gå till uninstall manager och spra den listan som visas där

 

http://www.spywareinfo.com/~merijn/files/HijackThis.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Jag använder ZoneAlarm Pro tillsammans med Norton Antivirus. HJT-loggen ser ut som följer:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:48:44, on 2007-04-22

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\PestPatrol\PPControl.exe

C:\Program\PestPatrol\PPMemCheck.exe

C:\Program\PestPatrol\CookiePatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\Oplmsb01.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Eraser\eraser.exe

C:\Program\Panasonic\LUMIXSimpleViewer\PhLeAutoRun.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\ULFLFG~1\LOKALA~1\Temp\Temporär katalog 1 för hijackthis.zip\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.se/'>http://www.google.se/'>http://www.google.se/'>http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [DVDSentry] C:\WINDOWS\System32\DSentry.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] "C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Roxio\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PestPatrol Control Center] C:\Program\PestPatrol\PPControl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PPMemCheck] C:\Program\PestPatrol\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CookiePatrol] C:\Program\PestPatrol\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LanguageMonitor] C:\WINDOWS\system32\Oplmsb01.exe OKI B4100

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton AntiVirus\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ZoneAlarm Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NVMCTRAY.DLL,NvTaskbarInit

O4 - HKCU\..\Run: [Eraser] C:\Program\Eraser\eraser.exe -hide

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe" AcRdB7_0_8

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: LUMIX Simple Viewer.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Shorten URL - http://www.cjb.net/menuext.html

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {01010E00-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft SmartIssue) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsi.cab

O16 - DPF: {01012101-5E80-11D8-9E86-0007E96C65AE} (SupportSoft Script Runner Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/tgctlsr.cab

O16 - DPF: {04E214E5-63AF-4236-83C6-A7ADCBF9BD02} (HouseCall Control) - http://housecall-beta.trendmicro.com/housecall/xscan60.cab

O16 - DPF: {0E5F0222-96B9-11D3-8997-00104BD12D94} (PCPitstop Utility) - http://www.pcpitstop.com/pcpitstop/PCPitStop.CAB

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.onecare.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8300.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1098327070093

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E5A37BF-FD42-463A-877C-4EB7002E68AE} (Housecall ActiveX 6.5) - http://housecall65.trendmicro.com/housecall/applet/html/native/x86/win32/activex/hcImpl.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2005111401/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A42889C5-62E1-419A-90C2-C9E958D69990} (Genline Family Finder Component) - http://www.genline.se/GFFControl.cab

O16 - DPF: {C45B1500-7B63-47C2-AB25-C28CB46AFDEE} (OD2 Music Manager) - http://sib1.od2.com/common/musicmanager/installation/MusicManagerPlugin.CAB

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/ctrl/SymAData.cab

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Symantec IS Verifiering av lösenord (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: Intel® NMS (NMSSvc) - Intel Corporation - C:\WINDOWS\System32\NMSSvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\SYSTEM32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...