Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Långsam i uppstarten


ebo

Recommended Posts

Hej 927, tack för tipset. Jag har tittat närmare

på Ditt svaar, men jag inte så en dator freak att

vill göra ändringat. Arne hadesamma problem och Cecilia rekommenderade BakOnTrack. Vad är detta och var hittar jag den. Skulle Du rekommendera

detta? Tack för hjälpen.

 

Link to comment
Share on other sites

Jag rekommenderade inte BackOnTrack. Arne hade programmet BackOnTrack installerat och när han tog bort det så startade hans dator snabbare.

 

När du ska svara på ett inlägg, så är det bättre om du trycker på Besvara än att börjar en ny tråd. Det är då större chans att den du vill svara ser ditt inlägg.

 

Link to comment
Share on other sites

 

posta loggen här då, det går snabbt att se om det är nåt onödigt.

sen märker du väl vilka program startar med windows, det går ju att ändra i det så att det inte startar med windows.

 

jag vill inte se quicktime, realplayer, nero eller nån mjukvara till skrivaren

 

Link to comment
Share on other sites

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:17:09, on 2007-04-13

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe

C:\Program\SiteAdvisor\5248\SAService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

C:\WINDOWS\ALCXMNTR.EXE

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program\SiteAdvisor\5248\SiteAdv.exe

C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBP4\plugin\bin\pchbutton.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqimzone.exe

C:\Program\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\MSN Messenger\usnsvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Yahoo!\COMPAN~1\Installs\cpn0\YTBSDK.exe

C:\Documents and Settings\Ägaren\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\PPNUKT4T\HijackThis[1].exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sb/*http://www.yahoo.com/search/ie.html

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/sp/*http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.leta.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://us.rd.yahoo.com/customize/ycomp/defaults/su/*http://www.yahoo.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - (no file)

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Delade filer\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {089FD14D-132B-48FC-8861-0048AE113215} - C:\Program\SiteAdvisor\5248\SiteAdv.dll

O2 - BHO: (no name) - {1E8A6170-7264-4D0F-BEAE-D42A53123C75} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\NppBho.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {B2847E28-5D7D-4DEB-8B67-05D28BCF79F5} - (no file)

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn0\yt.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: Show Norton Toolbar - {90222687-F593-4738-B738-FBEE9C7B26DF} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\coShared\Browser\1.5\UIBHO.dll

O3 - Toolbar: McAfee SiteAdvisor - {0BF43445-2F28-4351-9252-17FE6E806AA0} - C:\Program\SiteAdvisor\5248\SiteAdv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iCQ Lite] "C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe" -minimize

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [osCheck] "C:\Program\Norton Internet Security\osCheck.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [siteAdvisor] C:\Program\SiteAdvisor\5248\SiteAdv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\Program\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBP4\plugin\bin\pchbutton.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [skype] "C:\Program\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\RunOnce: [iCQ Lite] C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe -trayboot

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Modules\messmod3\v4\yhexbmes.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {4528BBE0-4E08-11D5-AD55-00010333D0AD} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Modules\messmod3\v4\yhexbmes.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\System32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O15 - Trusted Zone: *.handelsbanken.se

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by24fd.bay24.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O16 - DPF: {53B8B406-42E4-4DD3-96E7-9DEC8CEB3DD8} (ICQVideoControl Class) - http://xtraz.icq.com/xtraz/activex/ICQVideoControl.cab

O16 - DPF: {5ED80217-570B-4DA9-BF44-BE107C0EC166} (Windows Live Safety Center Base Module) - http://cdn.scan.safety.live.com/resource/download/scanner/wlscbase8460.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6A344D34-5231-452A-8A57-D064AC9B7862} (Symantec Download Manager) - https://webdl.symantec.com/activex/symdlmgr.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {9D190AE6-C81E-4039-8061-978EBAD10073} (F-Secure Online Scanner 3.0) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} - https://www-secure.symantec.com/techsupp/asa/SymAData.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {FB48C7B0-EB66-4BE6-A1C5-9DDF3C37249A} (MCSendMessageHandler Class) - http://xtraz.icq.com/xtraz/activex/MISBH.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: siteadvisor - {3A5DC592-7723-4EAA-9EE6-AF4222BCF879} - C:\Program\SiteAdvisor\5248\SiteAdv.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program\DELADE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe Active File Monitor V5 (AdobeActiveFileMonitor5.0) - Unknown owner - C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Automatisk LiveUpdate-schemaläggare - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h ccCommon (file missing)

O23 - Service: Symantec Lic NetConnect service (CLTNetCnService) - Unknown owner - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSvcHst.exe" /h cltCommon (file missing)

O23 - Service: COM Host (comHost) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\VAScanner\comHost.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Symantec IS Password Validation (ISPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\isPwdSvc.exe

O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\Program\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: SiteAdvisor Service - Unknown owner - C:\Program\SiteAdvisor\5248\SAService.exe

O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

O23 - Service: Symantec AppCore Service (SymAppCore) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AppCore\AppSvc32.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

nu är det ju omöjligt för mej att veta vilka program du använder varje gång du startar datorn men börja med att ta bort dessa i msconfig

 

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] c:\Program\HP\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

 

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

(denna skyddar den dolda återställningspartionen)

 

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

 

O4 - HKLM\..\Run: [sunkist2k] C:\Program\Multimedia Card Reader\shwicon2k.exe

(hoppa över den här om du har en minneskortläsare)

 

O4 - HKLM\..\Run: [AlcxMonitor] ALCXMNTR.EXE

 

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

 

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

(hoppa över den här om du använder "ovanliga/multimedia tangenter")

 

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

för att få bort den här så måste du öpna real player, gå in under settings och bocka av update. det är inte svårt att hitta inställningen

 

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

fast jag tror bocken kommer tillbaka när man använt programmet.

jag använder programmet q.t. alternative

 

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program\Adobe\Photoshop Elements 5.0\apdproxy.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

den här kan du hoppa över om du använder två skärmar

 

O4 - HKCU\..\Run: [Acme.PCHButton] C:\Program\HPPAVI~1\Pavilion\XPHWWBP4\plugin\bin\pchbutton.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] \Program\BackWeb-8876480.exe

 

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: HP Image Zone Snabbstarta.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqthb08.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

det sista är handelsbankes inloggningsprogram, det måste va igång innan du loggar in

 

för övrigt så kan det varit den längsta loggen jag sett i år...

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

927, tack så mycket för all Din hjälp.

Jag skall gå igenom allt. Jag tyckte också det var den längsta loggen jag har sett. Ha en trevlig weekend.

 

Link to comment
Share on other sites

 

bocka inte av alla på en gång utan ta några i taget och notera vilka.

du borde ju även få up en massa ikoner vid klockan varje gång du startar datorn, klicka på dom så märker du vad som händer och då förstår du vad dom är till. antagligen så är det flera som är en typ av snabbknappar till inställningar/funktioner för grafik, scanner, skrivare.

 

jag har tre 04 i min logg, egentligen fyra med brandväggen som förstås startar med windows men den syns inte som ett autostartade program

O4 - HKLM\..\Run: [Ad Muncher] C:\Program\Ad Muncher\AdMunch.exe /bt

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [NoAds] "C:\Program\NoAds\NoAds.exe"

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...