Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Pascal


Maria E

Recommended Posts

Hej är det någon som vet var man kan ladda ner källfiler i pascal grafikfiler som fungerar ?

De jag laddar ner funkar inte tyvärr :-( Jag har free pascal. Jag kan inte programmera det är därför jag letar källfiiler som man kan kompilera. Sen kan man ändra lite i dem så det blir nya program. Jag har gjort så med källfiler från en bok som heter Turbovägen till pascal . det följde med en diskett till den boken. Men dessa källfiler har jag ändrat i så mycket.

/Maria

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 8 years later...

Hej är det någon som vet var man kan ladda ner källfiler i pascal grafikfiler som fungerar ? De jag laddar ner funkar inte tyvärr :-( Jag har free pascal. Jag kan inte programmera det är därför jag letar källfiiler som man kan kompilera. Sen kan man ändra lite i dem så det blir nya program. Jag har gjort så med källfiler från en bok som heter Turbovägen till pascal . det följde med en diskett till den boken. Men dessa källfiler har jag ändrat i så mycket. /Maria

Nu har jag äntligen hittat källfiler i Pascal...  :):thumbsup:

 

https://i.ytimg.com/vi/lJcvJmY0dl0/hqdefault.jpg

 

http://blog.mikaellundin.name/2011/02/14/beginners-guide-to-pascal.html

Bättre sent än aldrig! Better late than never!  :thumbsup: Lasarius eller vad det hette har jag också installerat i Linux.

Här hittade jag en sida till...

http://pascal-programming.info/lesson8.php

 

/Maria

Link to comment
Share on other sites

Better late (inget R) than never

Det blev en bokstav   för mycket.... Det kunde lika gärna ha blivit nån annan bokstav...Då hade det sett ännu mera fel ut....

 

Pascal var speciellt viktigt för mej när jag inte hade Internet... Men vill ju inte ha tråkigt vid datorn...

 

Nu har jag ändrat "stavfelet" typo.... Det finns inget bra ord för det på svenska...

 

 /Maria

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Du kan få av mig gamla Pascal-filer som är ok.

Men du behöver en kompilator...som kan köra på gamla MS-Dos 6.22

Link to comment
Share on other sites

Du kan få av mig gamla Pascal-filer som är ok.

Men du behöver en kompilator...som kan köra på gamla MS-Dos 6.22

Jag har Dos 6.22 på min pentium 200 tror jag och Windows 3.1... eller om det var 5.0? Jag har Turbo pascal 5.0 och Turbo Pascal 6.0 .

Alla pascalfiler som jag kör på Windows 7 Ultiimate har jag varit tvungen att komplilera om för att kunna köra på Free Pascal.  De gjorde jag på min dator som jag har Windows 3.1 och dos.

/Maria

Link to comment
Share on other sites

Vad är det du vill göra?

Roliga grafikfiler.

Jag kan leta fram källkoden till det första programmet som jag hänvisar till. Det är såna filer jag vill göra flera av fast inte med det mönstret helst några som snurrar  eller nåt sånt.

/Maria

Link to comment
Share on other sites

Flyfisherman

Ok.
Har du kompilatorn så kan du redan här få en Pascal fil::

{
Description: A car game. You have to drive the car in such a way that you dont strike a barrier on the road.
}

program hero;
uses graph,crt;
const dir='c:    pgi';
var x1,x2,x3,driver,mode,moder,left1,left2,right1,right2:integer;
y1,y2,y3,lan1,lan2,chan,s1,s2,s3,s4,r1,r2:integer;
c,r,menu:char;
left,right,crash:boolean;

Procedure sides1(x,y,a,b,c:integer);
Begin
If c mod 2 =0 then
Begin
setcolor(red);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,red);
floodfill(x+2,b-5,red);
End
Else
Begin
setcolor(white);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,white);
floodfill(x+2,b-5,white);
End;
End;

Procedure sides2(x,y,a,b,c:integer);
Begin
If c mod 2 =0 then
Begin
setcolor(white);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,white);
floodfill(x+2,b-5,white);
End
Else
Begin
setcolor(red);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,red);
floodfill(x+2,b-5,red);
End;
End;

procedure lane1(d,e,f:integer);
var a1,a2:integer;
Begin
a1:=315;
a2:=325;
if f mod 2 = 0 then
Begin
setcolor(white);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,white);
floodfill(317,e-5,white);
End
else
Begin
setcolor(black);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,black);
floodfill(317,e-5,black);
End;
end;
procedure lane2(d,e,f:integer);
var a1,a2:integer;
Begin
a1:=315;
a2:=325;
if f mod 2 = 0 then
Begin
setcolor(black);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,black);
floodfill(317,e-5,black);
End
else
Begin
setcolor(white);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,white);
floodfill(317,e-5,white);
End;
End;

procedure rukawat1(a:integer);

begin
setfillstyle(1,7);
floodfill(220,a-5,7);
end;

procedure rukawat2(a:integer);

begin
setfillstyle(1,black);
floodfill(220,a-5,black);
end;

procedure rukawat3(a:integer);

begin
setfillstyle(1,7);
floodfill(420,a-5,7);
end;

procedure rukawat4(a:integer);

begin
setfillstyle(1,black);
floodfill(420,a-5,black);
end;


Procedure obst1;
Begin
setcolor(7);
rectangle(s1,r1,s2,r2);
rukawat1(r2);
delay(200);
rectangle(s1,r1,s2,r2);
rukawat2(r2);
End;


Procedure obst2;
Begin
setcolor(7);
rectangle(s3,r1,s4,r2);
rukawat3(r2);
delay(200);
rectangle(s3,r1,s4,r2);
rukawat4(r2);
End;


procedure car(x,y:integer);
begin
setcolor(white);
line(x,y,x+50,y); {horizontal line}
line(x,y,x-10,y+10); {left intersecting line}
line(x+50,y,x+60,y+10); {right intersecting line}
line(x-10,y+10,x-10,y+30); {left st line}
line(x+60,y+10,x+60,y+30); {right st line}
line(x-10,y+30,x+60,y+30); {end of bonnet}
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x+20,y+20,white);
rectangle(x+60,y+30,x+70,y+35); {right side view mirror}
setfillstyle(1,7);
floodfill(x+65,y+33,white);
rectangle(x-20,y+35,x-10,y+30); {left side view mirror}
setfillstyle(1,7);
floodfill(x-15,y+33,white);
line(x-10,y+30,x-10,y+100); {body side left}
line(x+60,y+30,x+60,y+100); {body side right}
line(x-10,y+30,x,y+45); {wind screen left}
line(x+60,y+30,x+50,y+45); {wind screen right}
rectangle(x,y+45,x+50,y+80); {main roof}
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x+2,y+50,white);
line(x+20,y+30,x,y+35 ); {left wiper}
line(x+50,y+30,x+30,y+35); {right wiper}
rectangle(x+10,y+50,x+40,y+60); {sunroof}
setfillstyle(1,8);
floodfill(x+20,y+55,white);
line(x,y+60,x-10,y+60); {left door}
line(x+50,y+60,x+60,y+60); {right door}
line(x,y+80,x-10,y+100); {roof to body side left}
line(x+50,y+80,x+60,y+100); {roof to body side right}
line(x-10,y+100,x+60,y+100); {back wind screen}
rectangle(x-10,y+100,x+60,y+115);
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x+20,y+110,white);
line(x,y+100,x+20,y+87); {back windscreen wiper}
rectangle(x-20,y+115,x+70,y+130); {racing car's special raised trunk}
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x,y+120,white);
line(x-10,y+122,x+60,y+122); {racing car's (back) trunk horizontaly 1 }
end;

procedure car2(x,y:integer);
begin
setcolor(black);
line(x,y,x+50,y); {horizontal line}
line(x,y,x-10,y+10); {left intersecting line}
line(x+50,y,x+60,y+10); {right intersecting line}
line(x-10,y+10,x-10,y+30); {left st line}
line(x+60,y+10,x+60,y+30); {right st line}
line(x-10,y+30,x+60,y+30); {end of bonnet}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+20,y+20,black);
rectangle(x+60,y+30,x+70,y+35); {right side view mirror}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+65,y+33,black);
rectangle(x-20,y+35,x-10,y+30); {left side view mirror}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x-15,y+33,black);
line(x-10,y+30,x-10,y+100); {body side left}
line(x+60,y+30,x+60,y+100); {body side right}
line(x-10,y+30,x,y+45); {wind screen left}
line(x+60,y+30,x+50,y+45); {wind screen right}
rectangle(x,y+45,x+50,y+80); {main roof}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+2,y+50,black);
line(x+20,y+30,x,y+35 ); {left wiper}
line(x+50,y+30,x+30,y+35); {right wiper}
rectangle(x+10,y+50,x+40,y+60); {sunroof}
line(x,y+60,x-10,y+60); {left door}
line(x+50,y+60,x+60,y+60); {right door}
line(x,y+80,x-10,y+100); {roof to body side left}
line(x+50,y+80,x+60,y+100); {roof to body side right}
line(x-10,y+100,x+60,y+100); {back wind screen}
rectangle(x-10,y+100,x+60,y+115);
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+20,y+110,black);
line(x,y+100,x+20,y+87); {back windscreen wiper}
rectangle(x-20,y+115,x+70,y+130); {racing car's special raised trunk}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x,y+120,black);
line(x-10,y+122,x+60,y+122); {racing car's (back) trunk horizontaly 1}
end;
Procedure option;
Begin
while keypressed =true do
Begin
c:=readkey;
case c of
'j':Begin
car2(365,330);
car(300,330);
delay(30);
car2(300,330);
car(210,330);
left:=true;
right:=false;
End;
'l':Begin
car2(210,330);
car(300,330);
delay(30);
car2(300,330);
car(365,330);
right:=true;
left:=false;
End;
'q': Begin
y1:=450;
End;
End;
End;
End;


{----------------------------MAIN BODY-----------------------------------}
Begin
initgraph(driver,mode,dir);
setbkcolor(7);
randomize;
setcolor(1);
settextstyle(4,horizdir,7);
outtextxy(230,90,'MENU');
settextstyle(2,horizdir,7);
outtextxy(100,170,'PRESS THE FOLLOWING KEYS TO PLAY OR QUIT');
outtextxy(250,220,'1: START');
outtextxy(250,250,'2: QUIT');
outtextxy(240,310,'DURING GAME');
outtextxy(180,360,'TO TURN CAR LEFT PRESS J');
outtextxy(180,390,'TO TURN CAR RIGHT PRESS L');
outtextxy(180,420,'PRESS Q TO QUIT');
menu:=readkey;
while keypressed =true do
Begin
menu:=readkey;
End;
Case menu of
'1':Begin
cleardevice;
setbkcolor(black);
setcolor(green);
rectangle(0,0,160,480);
setfillstyle(1,green);
floodfill(100,30,green);
rectangle(480,0,640,480);
setfillstyle(1,green);
floodfill(500,400,green);
setcolor(white);
car(210,330);
car2(365,330);
left:=true;
crash:=false;
Repeat {--------------MAIN LOOP-----------------}
y1:=0;
y2:=25;
lan1:=0; {MIDDLE LANE}
lan2:=50; {MIDDLE LANE}
left1:=160;
left2:=170;
right1:=470;
right2:=480;
moder:=0;
s1:=200;
s2:=275;
s3:=360;
s4:=435;
r1:=110;
r2:=120;
chan:=random(20);
Repeat
moder:=moder+1;
option;
sides1(left1,y1,left2,y2,moder); {left side}
sides1(right1,y1,right2,y2,moder);{right side}
lane1(lan1,lan2,moder);
delay(5);
sides2(left1,y1,left2,y2,moder); {Left side alternate}
sides2(right1,y1,right2,y2,moder); {Right side alternate}
lane2(lan1,lan2,moder);
Case chan of
0,1,2:Begin
if r1<470 then
obst1;
if (r1=470)and (left=true) then
Begin
crash:=true;
End;
r1:=r1+120;
r2:=r1+10;
End;
5,6,7:Begin
if r1<470 then
obst2;
if (r1=470)and (right=true) then
Begin
crash:=true;
End;
r1:=r1+120;
r2:=r1+10;
End;
End;
lan1:=lan1+50;
lan2:=lan1+50;
y1:=y1+25;
y2:=y1+25;
option;
If lan1=450 then
Begin
lan1:=0;
lan2:=50;
End;
Until(y1=450)or(crash=true);
Until(c='q')or(crash=true);
cleardevice;
setbkcolor(cyan);
If crash= true then
Begin
setcolor(red);
settextstyle(2,horizdir,10);
outtextxy(220,220,'GAME OVER');
outtextxy(100,280,'THANK YOU FOR PLAYING');
readkey;
End;
if c='q' then
Begin
setcolor(red);
settextstyle(2,horizdir,8);
outtextxy(150,220,'YOU HAVE CHOSEN TO QUIT');
readkey;
End;
End;
'2':Begin
cleardevice;
setbkcolor(cyan);
setcolor(red);
settextstyle(2,horizdir,8);
outtextxy(150,220,'YOU HAVE CHOSEN TO QUIT');
readkey;
End;
End;
End.
          

Link to comment
Share on other sites

Ok.

Har du kompilatorn så kan du redan här få en Pascal fil::

{
Description: A car game. You have to drive the car in such a way that you dont strike a barrier on the road.
}

program hero;
uses graph,crt;
const dir='c:    pgi';
var x1,x2,x3,driver,mode,moder,left1,left2,right1,right2:integer;
y1,y2,y3,lan1,lan2,chan,s1,s2,s3,s4,r1,r2:integer;
c,r,menu:char;
left,right,crash:boolean;

Procedure sides1(x,y,a,b,c:integer);
Begin
If c mod 2 =0 then
Begin
setcolor(red);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,red);
floodfill(x+2,b-5,red);
End
Else
Begin
setcolor(white);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,white);
floodfill(x+2,b-5,white);
End;
End;

Procedure sides2(x,y,a,b,c:integer);
Begin
If c mod 2 =0 then
Begin
setcolor(white);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,white);
floodfill(x+2,b-5,white);
End
Else
Begin
setcolor(red);
rectangle(x,y,a,;
setfillstyle(1,red);
floodfill(x+2,b-5,red);
End;
End;

procedure lane1(d,e,f:integer);
var a1,a2:integer;
Begin
a1:=315;
a2:=325;
if f mod 2 = 0 then
Begin
setcolor(white);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,white);
floodfill(317,e-5,white);
End
else
Begin
setcolor(black);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,black);
floodfill(317,e-5,black);
End;
end;
procedure lane2(d,e,f:integer);
var a1,a2:integer;
Begin
a1:=315;
a2:=325;
if f mod 2 = 0 then
Begin
setcolor(black);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,black);
floodfill(317,e-5,black);
End
else
Begin
setcolor(white);
rectangle(a1,d,a2,e);
setfillstyle(1,white);
floodfill(317,e-5,white);
End;
End;

procedure rukawat1(a:integer);

begin
setfillstyle(1,7);
floodfill(220,a-5,7);
end;

procedure rukawat2(a:integer);

begin
setfillstyle(1,black);
floodfill(220,a-5,black);
end;

procedure rukawat3(a:integer);

begin
setfillstyle(1,7);
floodfill(420,a-5,7);
end;

procedure rukawat4(a:integer);

begin
setfillstyle(1,black);
floodfill(420,a-5,black);
end;


Procedure obst1;
Begin
setcolor(7);
rectangle(s1,r1,s2,r2);
rukawat1(r2);
delay(200);
rectangle(s1,r1,s2,r2);
rukawat2(r2);
End;


Procedure obst2;
Begin
setcolor(7);
rectangle(s3,r1,s4,r2);
rukawat3(r2);
delay(200);
rectangle(s3,r1,s4,r2);
rukawat4(r2);
End;


procedure car(x,y:integer);
begin
setcolor(white);
line(x,y,x+50,y); {horizontal line}
line(x,y,x-10,y+10); {left intersecting line}
line(x+50,y,x+60,y+10); {right intersecting line}
line(x-10,y+10,x-10,y+30); {left st line}
line(x+60,y+10,x+60,y+30); {right st line}
line(x-10,y+30,x+60,y+30); {end of bonnet}
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x+20,y+20,white);
rectangle(x+60,y+30,x+70,y+35); {right side view mirror}
setfillstyle(1,7);
floodfill(x+65,y+33,white);
rectangle(x-20,y+35,x-10,y+30); {left side view mirror}
setfillstyle(1,7);
floodfill(x-15,y+33,white);
line(x-10,y+30,x-10,y+100); {body side left}
line(x+60,y+30,x+60,y+100); {body side right}
line(x-10,y+30,x,y+45); {wind screen left}
line(x+60,y+30,x+50,y+45); {wind screen right}
rectangle(x,y+45,x+50,y+80); {main roof}
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x+2,y+50,white);
line(x+20,y+30,x,y+35 ); {left wiper}
line(x+50,y+30,x+30,y+35); {right wiper}
rectangle(x+10,y+50,x+40,y+60); {sunroof}
setfillstyle(1,8);
floodfill(x+20,y+55,white);
line(x,y+60,x-10,y+60); {left door}
line(x+50,y+60,x+60,y+60); {right door}
line(x,y+80,x-10,y+100); {roof to body side left}
line(x+50,y+80,x+60,y+100); {roof to body side right}
line(x-10,y+100,x+60,y+100); {back wind screen}
rectangle(x-10,y+100,x+60,y+115);
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x+20,y+110,white);
line(x,y+100,x+20,y+87); {back windscreen wiper}
rectangle(x-20,y+115,x+70,y+130); {racing car's special raised trunk}
setfillstyle(1,blue);
floodfill(x,y+120,white);
line(x-10,y+122,x+60,y+122); {racing car's (back) trunk horizontaly 1 }
end;

procedure car2(x,y:integer);
begin
setcolor(black);
line(x,y,x+50,y); {horizontal line}
line(x,y,x-10,y+10); {left intersecting line}
line(x+50,y,x+60,y+10); {right intersecting line}
line(x-10,y+10,x-10,y+30); {left st line}
line(x+60,y+10,x+60,y+30); {right st line}
line(x-10,y+30,x+60,y+30); {end of bonnet}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+20,y+20,black);
rectangle(x+60,y+30,x+70,y+35); {right side view mirror}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+65,y+33,black);
rectangle(x-20,y+35,x-10,y+30); {left side view mirror}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x-15,y+33,black);
line(x-10,y+30,x-10,y+100); {body side left}
line(x+60,y+30,x+60,y+100); {body side right}
line(x-10,y+30,x,y+45); {wind screen left}
line(x+60,y+30,x+50,y+45); {wind screen right}
rectangle(x,y+45,x+50,y+80); {main roof}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+2,y+50,black);
line(x+20,y+30,x,y+35 ); {left wiper}
line(x+50,y+30,x+30,y+35); {right wiper}
rectangle(x+10,y+50,x+40,y+60); {sunroof}
line(x,y+60,x-10,y+60); {left door}
line(x+50,y+60,x+60,y+60); {right door}
line(x,y+80,x-10,y+100); {roof to body side left}
line(x+50,y+80,x+60,y+100); {roof to body side right}
line(x-10,y+100,x+60,y+100); {back wind screen}
rectangle(x-10,y+100,x+60,y+115);
setfillstyle(1,black);
floodfill(x+20,y+110,black);
line(x,y+100,x+20,y+87); {back windscreen wiper}
rectangle(x-20,y+115,x+70,y+130); {racing car's special raised trunk}
setfillstyle(1,black);
floodfill(x,y+120,black);
line(x-10,y+122,x+60,y+122); {racing car's (back) trunk horizontaly 1}
end;
Procedure option;
Begin
while keypressed =true do
Begin
c:=readkey;
case c of
'j':Begin
car2(365,330);
car(300,330);
delay(30);
car2(300,330);
car(210,330);
left:=true;
right:=false;
End;
'l':Begin
car2(210,330);
car(300,330);
delay(30);
car2(300,330);
car(365,330);
right:=true;
left:=false;
End;
'q': Begin
y1:=450;
End;
End;
End;
End;


{----------------------------MAIN BODY-----------------------------------}
Begin
initgraph(driver,mode,dir);
setbkcolor(7);
randomize;
setcolor(1);
settextstyle(4,horizdir,7);
outtextxy(230,90,'MENU');
settextstyle(2,horizdir,7);
outtextxy(100,170,'PRESS THE FOLLOWING KEYS TO PLAY OR QUIT');
outtextxy(250,220,'1: START');
outtextxy(250,250,'2: QUIT');
outtextxy(240,310,'DURING GAME');
outtextxy(180,360,'TO TURN CAR LEFT PRESS J');
outtextxy(180,390,'TO TURN CAR RIGHT PRESS L');
outtextxy(180,420,'PRESS Q TO QUIT');
menu:=readkey;
while keypressed =true do
Begin
menu:=readkey;
End;
Case menu of
'1':Begin
cleardevice;
setbkcolor(black);
setcolor(green);
rectangle(0,0,160,480);
setfillstyle(1,green);
floodfill(100,30,green);
rectangle(480,0,640,480);
setfillstyle(1,green);
floodfill(500,400,green);
setcolor(white);
car(210,330);
car2(365,330);
left:=true;
crash:=false;
Repeat {--------------MAIN LOOP-----------------}
y1:=0;
y2:=25;
lan1:=0; {MIDDLE LANE}
lan2:=50; {MIDDLE LANE}
left1:=160;
left2:=170;
right1:=470;
right2:=480;
moder:=0;
s1:=200;
s2:=275;
s3:=360;
s4:=435;
r1:=110;
r2:=120;
chan:=random(20);
Repeat
moder:=moder+1;
option;
sides1(left1,y1,left2,y2,moder); {left side}
sides1(right1,y1,right2,y2,moder);{right side}
lane1(lan1,lan2,moder);
delay(5);
sides2(left1,y1,left2,y2,moder); {Left side alternate}
sides2(right1,y1,right2,y2,moder); {Right side alternate}
lane2(lan1,lan2,moder);
Case chan of
0,1,2:Begin
if r1<470 then
obst1;
if (r1=470)and (left=true) then
Begin
crash:=true;
End;
r1:=r1+120;
r2:=r1+10;
End;
5,6,7:Begin
if r1<470 then
obst2;
if (r1=470)and (right=true) then
Begin
crash:=true;
End;
r1:=r1+120;
r2:=r1+10;
End;
End;
lan1:=lan1+50;
lan2:=lan1+50;
y1:=y1+25;
y2:=y1+25;
option;
If lan1=450 then
Begin
lan1:=0;
lan2:=50;
End;
Until(y1=450)or(crash=true);
Until(c='q')or(crash=true);
cleardevice;
setbkcolor(cyan);
If crash= true then
Begin
setcolor(red);
settextstyle(2,horizdir,10);
outtextxy(220,220,'GAME OVER');
outtextxy(100,280,'THANK YOU FOR PLAYING');
readkey;
End;
if c='q' then
Begin
setcolor(red);
settextstyle(2,horizdir,8);
outtextxy(150,220,'YOU HAVE CHOSEN TO QUIT');
readkey;
End;
End;
'2':Begin
cleardevice;
setbkcolor(cyan);
setcolor(red);
settextstyle(2,horizdir,8);
outtextxy(150,220,'YOU HAVE CHOSEN TO QUIT');
readkey;
End;
End;
End.

          

Jag ska testa detta program på Linuxdatorn också. Det startade bara till hälften på min Windows dator. Men det beror på grafikkortet. Det är inte det alldra bästa. Dataräddningsfirman tog det billigaste de hade tror jag. Datorn som jag har Windows 7 Ultimate på gick sönder för att den blev för varm. Nu stängs den av i stället.

 

De program som jag har är inte lika mycket kod till... Det startade inte som det skulle på Linuxdatorn heller... 

/Maria

post-120863-0-57852800-1458722340_thumb.jpeg

post-120863-0-00429600-1458722352_thumb.jpeg

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...