Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus kanske ?


Spektaklet

Recommended Posts

Hej !

 

Vet inte om jag drabbats av virus eller nått då Pcn strulade lite så ville bara vara säker så nån som kan det här bättre och kan se på min log om det är något konstigt där

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:42:07, on 2007-03-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

D:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe

C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe

D:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Program\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program\firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Thomas\Skrivbord\hijackthis_sfx.exe

D:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.superstart.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 124.50.69.21:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSPM Startup] C:\Program\DELADE~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [iSUSScheduler] "C:\Program\Delade filer\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "C:\Program\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe" /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Detector] D:\Program\Creative\MediaSource\Detector\CTDetect.exe /R

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: NOD32 FiX.lnk = C:\WINDOWS\system32\regedt32.exe

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\Program\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\Program\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

 

Greetings

 

Link to comment
Share on other sites

 

aha ok var så att datorn låste sig hela tiden efter jag laddat ner nått program fast gjorde en system återställare och verkar funka nu

 

Link to comment
Share on other sites

Är proxyn borta ur HijackThis-loggen nu? För det är ju inte normalt att gå via en proxy i Korea.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...