Just nu i M3-nätverket
Jump to content

vbstub


tacke

Recommended Posts

Hej,

Jag har ett program, vbstub.exe som körs automatiskt lite då och då. Jag kollade på internet och läste att det var ett virus. Jag deletade två filer, en ur windows-mappen en annat ur windows/prefetch. Dessutom har jag en process WLLoginProxy.exe som kör, jag har inte lagt märke till den förut. Är det nåt problem med datorn och om så är fallet, kan ni hjälpa mig.

Tack!!

 

Link to comment
Share on other sites

 

det är bra att du har koll på vilka processer som körs men ännu viktigate, vilka filer starat med windows.

om du sökt på vbstub.exe så kan du väl söka på WLLoginProxy.exe och då märker du att det är en ok fil.

nu ska man minnas att det kan finnas flera filer med samma namn.

 

det jag funderar på är om ditt antivirusprogram funkar, är uppdaterat och om du scannat med det.

man bör även ha ett ytterligare ett program att scanna med, tex avg antispyware plus att det kan va fler filer som ska bort än dom du tagit bort

 

Link to comment
Share on other sites

Mitt antivirus är ganska så gammalt, kan inte uppdatera det längre. Det hittar ingenting. Jag använder inget annat säkerhetsprogram. Jag provade super Ad blocker igår fast det hittade ingenting. vbstub.exe finns kvar i windows-mappen när jag startar datorn, även fast jag har raderat den. Jag vet inte vad den gör, men den sätter igång lite då och då. Det står en hel del om vbstub.exe på nätet men jag tycker att det verkar så invecklat att ta bort den definitivt.

 

Link to comment
Share on other sites

 

avinstallera det antivirusprogrammet du har och intallera antivir,det är det effektivaste gratisprogrammet.

uppdatera det och gör en fullständig scan (har du win 98 så installera avast istället).

http://www.filehippo.com/download_antivir/

 

efter scanningen gör du en omstart och sparar denna fil på skrivbordet.

dubbelklicka på filen >installera >när HJT öppnas klicka på "do a system scan and save logfile" >posta den loggen

http://www.thespykiller.co.uk/files/HJTsetup.exe

 

Link to comment
Share on other sites

Jag backade tillbaka datorn till tisdag den 20 Mars. Jag vet inte ad det är på svenska(använder franska windows). Problemet verkar har löst sig, inget program öppnas. Jag vet inte om det var bra, men det går att komma tillbaka till dom inställnigar jag hade. Jag körde antivir, efter uppdatering och hittade en fil som var infekterad med TR/Agent.YR.5. Jag deletade filen. Sen körde jag hijackthis och här är loggen

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:38:04, on 20/03/2007

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\sm56hlpr.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe

C:\Program Files\Microsoft Etudes\Microsoft Encarta 2007 - Études DVD\EDICT.EXE

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\webshots.scr

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Liens

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)

O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll

O2 - BHO: BHO pour Compagnon Web Encarta - {955BE0B8-BC85-4CAF-856E-8E0D8B610560} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O2 - BHO: Windows Live Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: Compagnon Web Encarta - {147D6308-0614-4112-89B1-31402F9B82C4} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Encarta Web Companion\2007\ENCWCBAR.DLL

O3 - Toolbar: Windows Live Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [iMJPMIG8.1] "C:\WINDOWS\IME\imjp8_1\IMJPMIG.EXE" /Spoil /RemAdvDef /Migration32

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002ASync] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /SYNC

O4 - HKLM\..\Run: [PHIME2002A] C:\WINDOWS\system32\IME\TINTLGNT\TINTSETP.EXE /IMEName

O4 - HKLM\..\Run: [sMSERIAL] sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [REGSHAVE] C:\Program Files\REGSHAVE\REGSHAVE.EXE /AUTORUN

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Fichiers communs\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [superCopier2.exe] C:\Program Files\SuperCopier2\SuperCopier2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [L07FXLRD_122235] "C:\Program Files\Microsoft Etudes\Microsoft Encarta 2007 - Études DVD\EDICT.EXE" -m

O4 - HKCU\..\Run: [updateMgr] C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\AdobeUpdateManager.exe AcRdB7_0_9

O4 - Startup: Webshots.lnk = C:\Program Files\Webshots\Launcher.exe

O4 - Global Startup: Lancement rapide d'Adobe Reader.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program Files\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Windows Live Search - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xporter vers Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pages liées - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Pages similaires - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Version de la page actuelle disponible dans le cache Google - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/229?b33ea6694fb84143882accabfe6ebe4e

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program Files\Windows Live Toolbar\Components\sv-se\msntabres.dll.mui/230?b33ea6694fb84143882accabfe6ebe4e

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: Barre de recherche Encarta - {B205A35E-1FC4-4CE3-818B-899DBBB3388C} - C:\Program Files\Fichiers communs\Microsoft Shared\Encarta Search Bar\ENCSBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\FICHIE~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

Vad är nästa steg? Är problemet löst?

Tack.

 

Link to comment
Share on other sites

 

det syns inget skit loggen iaf.

 

den här är gammal, uppdatera till _11 och avinstallera _03

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03

 

om du öppnar antivir och väljer fliken guard så kan du se vilken fil som togs bort. man kan även klicka på rapport ikonen

 

Link to comment
Share on other sites

Hej,

Tack för hjälpen, det verkar som om allt har ordnat sig. Det är inga program som startar automatiskt längre.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...