Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Smittad av i.virus@fp spyware hjälp tack!


Henkas

Recommended Posts

Hej!

Min brors dator har blivit smittad av malwaret i.virus@fp spyware, och jag vet inte riktigt hur jag skall göra. Datorn har blivt otroligt mkt segare, och en liten "pratbubbla" envisas med att dyka upp nere i högra hörnet som säger att min dator är smittad och länkar till "säkerhetssidor". Har försökt leta på nätet hur man ska göra och tydligen ska man använda sig av programmet HiJackThis, men jag blev inte mkt klokare. Hjälp skulle uppskattas, då det är otroligt irriterande att en dator är lika seg som en burk från 1995.

Tack på förhand.

 

Link to comment
Share on other sites

 

hämta, installera och uppdatera programmet avg anti-spyware.

starta om i felsäkert läge >starta programmet >scanner >complete system scan>...längre ner i scan-fönstret står det set all element to: välj quarantine >apply all actions >save report.

http://downloads.grisoft.cz/softw/70/filedir/inst/avgas-setup-7.5.0.50.exe

 

starta om normalt. starta avg antispyware > reports >markera rapporten >kopiera allt du ser i det högra fönstret och kopiera in hela loggen här.

 

gör en scan med HJT, posta även den loggen efter du scannat med avg

 

Link to comment
Share on other sites

Ok, tack så mkt, jag ska göra detta, kommer dock inte kunna posta svaren förrän nästa helg, då jag inte kommer vara hemma under veckan :)

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

för att fixa just pratbublan snabbt så kan man hämta denna fil >spara den på skrivbordet.

http://siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix.exe

 

starta om i felsäkert läge >dubbelklicka på exe filen >välj tillåt om brandväggen frågar >klicka på valfri tangent >skriv 2 >enter. vid följande frågor skriver du y >enter.

posta loggen som finns här C:\rapport.txt.

om det inte är något väldigt nytt problem som du har så bör smitfraudfix ordna allt.

detta lilla verktyg scannar bara efter vissa problem på vissa ställen så därför bör man även scanna med ett riktigt program

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

 

Hej igen, ursäkta för fördröjningen, men det har uppstått en del problem. Scannen med Avg Anti-spyware tog 51 h! och då hängde sig dessutom datorn när den skulle sätta de misstänkta filerna i karantän, så seg har alltså datorn blivit. HiJackThis scannen gick däremot, här är loggen.

 

Link to comment
Share on other sites

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:52:28, on 2007-02-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

(Unable to list running processes (error#48))

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb'>http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb'>http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb'>http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: (no name) - - (no file)

R3 - URLSearchHook: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.03.0000.1005\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: XBTP01621 - {9EDB89EF-E4BC-4c70-B102-8F7A4365EE33} - C:\Program\IMESHA~1\IMESHM~1\MediaBar.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\MSN Toolbar\01.02.5000.1021\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] "C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [siSUSBRG] C:\WINDOWS\SiSUSBrg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [pccguide.exe] "C:\Program\Trend Micro\PC-cillin 2002\pccguide.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PCCClient.exe] "C:\Program\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCClient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Pop3trap.exe] "C:\Program\Trend Micro\PC-cillin 2002\Pop3trap.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [PinnacleDriverCheck] C:\WINDOWS\System32\PSDrvCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [bigDogPath] C:\WINDOWS\VM_STI.EXE Kinstone USB PC CAMERA

O4 - HKLM\..\Run: [tgcmd] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [svhost.exe] C:\WINDOWS\system32\svhost.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C:\WINDOWS\system32\V0220Cvw.dll] C:\WINDOWS\system32\RegSvr32.exe /s C:\WINDOWS\system32\V0220Cvw.dll

O4 - HKLM\..\Run: [V0220Mon.exe] C:\WINDOWS\V0220Mon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVFX Engine] C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\VideoFX\StartFX.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ulead AutoDetector] C:\Program\Ulead Systems\Ulead Photo Explorer 8.0 SE Basic\Monitor.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "C:\Program\Grisoft\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\RunOnce: [*svhost.exe] C:\WINDOWS\system32\svhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [instantTray] C:\Program\Pinnacle\Shared Files\InstantCDDVD\PCLETray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [iW_Drop_Icon] C:\Program\Pinnacle\InstantCDDVD\InstantWrite\iwctrl.exe /DropDisc

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [svhost.exe] C:\WINDOWS\system32\svhost.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Creative Live! Cam Manager] "C:\Program\Creative\Creative Live! Cam\Live! Cam Manager\CTLCMgr.exe"

O4 - HKCU\..\RunOnce: [*svhost.exe] C:\WINDOWS\system32\svhost.exe

O4 - Startup: PowerReg Scheduler V3.exe

O4 - Global Startup: F-Secure Anti-Virus 2006.lnk = C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

O4 - Global Startup: WG111v2 Smart Wizard Wireless Setting.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: &Blockera detta popup-fönster - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\blockpopups.htm

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar2.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: IE-sköld - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE-sköld... - {300DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Spyware\ieshield.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1125432599277

O16 - DPF: {8FCDF9D9-A28B-480F-8C3D-581F119A8AB8} - http://static.zangocash.com/cab/Zango/ie/bridge-c8.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {D1E7CBDA-E60E-4970-A01C-37301EF7BF98} (Measurement Service Client v.3.4) - http://ccon.futuremark.com/global/msc34.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{8D24D131-DBC1-4580-A976-FAF10A0814B3}: NameServer = 192.168.0.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AAD661D3-FE6E-493D-A72D-4E73A40DF483}: Domain = mshome.net

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O21 - SSODL: eupeptic - {8670ee50-01f9-47da-ac1e-cf8549e9e521} - C:\WINDOWS\system32\axlet.dll (file missing)

O23 - Service: ASUS Keyboard Service (ASUSKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ASUSKBService.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus 2006 (BackWeb Plug-in - 4476822) - F-Secure Internet Security 2005 - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: FSGKHS (F-Secure Gatekeeper Handler Starter) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: PC-cillin PersonalFirewall (PCCPFW) - Trend Micro Inc. - C:\Program\Trend Micro\PC-cillin 2002\PCCPFW.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: Trend NT Realtime Service (Tmntsrv) - Trend Micro Inc. - C:\Program\Trend Micro\PC-cillin 2002\Tmntsrv.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...