Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Virus? Tappar Ljudkortet


Bly

Recommended Posts

Hej, jag tappar mitt ljudkort (Kan inte hittas) - när jag startar om finns det där igen. Ringde supporten på hemPC - de sa att det kan vara virus. hittade inget, så jag formaterade, men även efter formatering o nytt antivirus/brandvägg kommer detta. Nu kom det efter att ajg tagit hem senaste säkerhetsuppgraderingarna för Windows.

 

Någon som varit med om samma sak?

 

kortet heter:

Creative SB Audigy2

 

tog en HJT-logg för säkerhets skull:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 01:10:08, on 2007-01-21

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe

C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\WebProxy.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\windows\system\hpsysdrv.exe

C:\HP\KBD\KBD.EXE

C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\CTHELPER.EXE

C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqWRG.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe

C:\Program\Saitek\Software\ProfilerU.exe

C:\Program\Saitek\Software\SaiMfd.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpoevm08.exe

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpoSTS08.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AvltMain.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\PowerQuest\Drive Image 5.0\QckImgNT.EXE

C:\Program\PowerQuest\Drive Image 5.0\ImgRun32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\AVENGINE.EXE

C:\Program\WinRAR\WinRAR.exe

C:\Documents and Settings\Ägaren\Skrivbord\Rensinig\Rensningsprogram\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.comhem.se/portal/comhem/kundservice_driftinfo

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [hpsysdrv] c:\windows\system\hpsysdrv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\System32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KBD] C:\HP\KBD\KBD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [Home Theater SchSvr] "C:\Program\Delade filer\InterVideo\SchSvr\SchSvr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Recguard] C:\WINDOWS\SMINST\RECGUARD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [CTHelper] CTHELPER.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program\Creative\SBAudigy2\Surround Mixer\CTSysVol.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTDVDDet] C:\Program\Creative\SBAudigy2\DVDAudio\CTDVDDet.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [PS2] C:\WINDOWS\system32\ps2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPpromo psc 2175] "C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Bin\hpqWRG.exe" /N "psc 2175" -r

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Profiler] C:\Program\Saitek\Software\ProfilerU.exe

O4 - HKLM\..\Run: [saiMfd] C:\Program\Saitek\Software\SaiMfd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NVIEW] rundll32.exe nview.dll,nViewLoadHook

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program\Delade filer\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [spybotSD TeaTimer] C:\Program\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [uniblue Registry Booster] C:\Program\Uniblue\Registry Booster\RegistryBooster.exe /S

O4 - Global Startup: Adobe Acrobat Speed Launcher.lnk = ?

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: hp psc 2000 Series.lnk = C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpobnz08.exe

O4 - Global Startup: hpoddt01.exe.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Convert link target to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert link target to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selected links to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert selection to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Convert to existing PDF - res://C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {05CA9FB0-3E3E-4B36-BF41-0E3A5CAA8CD8} (Office Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=67633

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1168970654265

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1168970955453

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda Function Service (PAVFNSVR) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavFnSvr.exe

O23 - Service: Panda Pavkre (Pavkre) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\Pavkre.exe

O23 - Service: Panda PavProt (PavProt) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PavProt.exe

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Panda Software - C:\Program\Delade filer\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\pavsrv51.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Panda Preventium+ Service (PREVSRV) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\prevsrv.exe

O23 - Service: Panda IManager Service (PSIMSVC) - Panda Software Internacional - C:\Program\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2005\PsImSvc.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 (WinVNC4) - Unknown owner - C:\Program\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe" -service (file missing)

.........

 

Link to comment
Share on other sites

har du kollat i enhetshanteraren när problemet uppstår? vad är avvikande där då?

 

jag skulle testa kortet i en annan dator, sker samma sak då så skulle jag tippa på att det är fel på kortet (inte för att jag har aldrig läst om just detta problem tidigare).

om du väljer testa i en annan dator så kom ihåg att först ta bort dom tidigare ljuddrivarna

 

 

 

[inlägget ändrat 2007-01-21 02:36:37 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Tack för hjälpen - jag har inte kunnat logga in på ett tag, därför det sena tacket...

 

Jo, i enhetshanteraren fungerar kortet utmärkt när jag startat om datorn, men så fort jag försökt spela ngt tappar jag kortet. Har ominstallerat hela datorn nu, efter total systemåterställning. Får se om det sker igen... Har ingen dator att stoppa in kortet i, så...

 

Garantin går ut i mars månad - så händer det igen, får det hända snart.

.........

 

Link to comment
Share on other sites

 

jag förstår att det funkar efter omstart men det intressant är ju ev fel just när du inte får något ljud. är allt fortfarande ok i enhetshanteraren då?

 

skriv dxdiag i kör när problemet uppstår

 

jag vet inte om du ska vända dig till tillverkaren eller datorbutiken men gör det nu och hör vad dom säger. dom kanske vet orsaken plus att då har du ju påpekat felet innan garatin gått ut

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...