Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Har jag fått virus?


Denan Muratovic

Recommended Posts

Denan Muratovic

Zlatan

 

Är det nån som kan hjälpa mig? Min bildskärm blev plötsligt blått och det går inte att ändra i egenskaper för bildskärm samtidigt som datorn är seg.

Här skickar jag min log:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:25:03, on 2007-01-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\BlazeVideo\BlazeDVD4 Professional\MediaDetector.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program\BlazeVideo\BlazeDVD4 Professional\MediaDetector.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options... - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

1. Har du en brandvägg?

2. Har du något Antivirus?

Ifall du inte har något eller saknar ett av punkterna kontakta mig!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...