Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Seg dator och ändrad startsida


Denan Muratovic

Recommended Posts

Denan Muratovic

bosanac

 

Hoppas någon kan ta en titt på min log och se om jag kan ta bort något misstänksamt skit. Datorn har blivit segare och ibland ändras startsidan.

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:19:15, on 2007-01-03

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\slserv.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program\BlazeVideo\BlazeDVD4 Professional\MediaDetector.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [blazeServoTool] "C:\Program\BlazeVideo\BlazeDVD4 Professional\MediaDetector.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Tri&xie Options... - {20CCCFEC-D26F-4ffe-996B-388B39C8CCCA} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: PDEngine - Raxco Software, Inc. - C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDEngine.exe

O23 - Service: PDScheduler (PDSched) - Raxco Software, Inc. - C:\Program\Raxco\PerfectDisk\PDSched.exe

O23 - Service: SmartLinkService (SLService) - Smart Link - C:\WINDOWS\SYSTEM32\slserv.exe

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2007-01-03 14:34:07 av Denan Muratovic]

Link to comment
Share on other sites

 

det ser ok men uppdatera och gör en complete scan med superantispyware.

posta SAS loggen som du finner under preferences >logs (om det nåt än bara cookies som hittas)

 

vilken startsida ändras den till?

du kan även göra en hjt scan när startsidan har ändrats

 

Link to comment
Share on other sites

Denan Muratovic

 

bosanac

 

Först måste jag tacka dig för din hjälp!

 

Här är logen:

 

SUPERAntiSpyware Scan Log

Generated 01/03/2007 at 05:25 PM

 

Application Version : 3.4.1000

 

Core Rules Database Version : 3149

Trace Rules Database Version: 1165

 

Scan type : Quick Scan

Total Scan Time : 00:05:16

 

Memory items scanned : 356

Memory threats detected : 0

Registry items scanned : 527

Registry threats detected : 0

File items scanned : 4530

File threats detected : 4

 

Adware.Tracking Cookie

C:\Documents and Settings\Denan\Cookies\denan@track.adform[1].txt

C:\Documents and Settings\Denan\Cookies\denan@ad.adtoma[2].txt

C:\Documents and Settings\Denan\Cookies\denan@adtech[2].txt

C:\Documents and Settings\Denan\Cookies\denan@cgi-bin[2].txt

 

Obs. Angående startsidan menar jag skrivbords bakgrund som nu är helt blått och det går inte att ändra bakgrund i egenskaper för bildskärm.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...