Just nu i M3-nätverket
Jump to content

slö dator


Jörgen.K

Recommended Posts

Hej

Min dator har slöat ner sig och hänger sig ett par ggr i veckan.

Bifogar en logg och hoppas någon kan se på den

Mvh

Jörgen

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:25:02, on 2006-12-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Windows Defender\MsMpEng.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\D-Tools\daemon.exe

C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe

C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\KMaestro\Key_e.EXE

C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

C:\Documents and Settings\Ägaren\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896'>http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F3 - REG:win.ini: run=

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KeyMaestro] C:\KMaestro\KMaestro.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program\D-Tools\daemon.exe" -lang 1053

O4 - HKLM\..\Run: [kis] "C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program\Windows Defender\MSASCui.exe" -hide

O4 - HKLM\..\Run: [cosine] cosine.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [cosine] cosine.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: Add to Kaspersky Anti-Banner - C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Web Anti-Virus - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\scieplugin.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [iNTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1103064182500

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1132305900406

O16 - DPF: {99B6E512-3893-4155-9964-8EB8E06099CB} (WebSpyWareKiller Class) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebSWK.cab

O16 - DPF: {9B03C5F1-F5AB-47EE-937D-A8EDA626F876} (Anonymizer Anti-Spyware Scanner) - http://download.zonelabs.com/bin/promotions/spywaredetector/WebAAS.cab

O16 - DPF: {AD5F3C4B-BD73-11D5-838B-0050042DF1E4} (HOOPS 3D Stream Control Class) - http://www.hoops3d.com/downloads/hoopsatlcontrol.cab

O16 - DPF: {B1E2B96C-12FE-45E2-BEF1-44A219113CDD} (SABScanProcesses Class) - http://www.superadblocker.com/activex/sabspx.cab

O16 - DPF: {C36661D7-3590-45B1-80B5-520839E94DAD} (MaxisSimCity4PatcherX Control) - http://simcity.ea.com/update/MaxisSimCity4PatcherX.cab

O16 - DPF: {CFCDAA03-8BE4-11CF-B84B-0020AFBBCCFA} - http://activex.microsoft.com/objects/ocget.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C8688AB2-3E6B-4337-95A9-74ACF5945D9A}: NameServer = 81.216.65.11,81.216.65.12

O20 - AppInit_DLLs: C:\Program\KASPER~1\KASPER~1.0\adialhk.dll

O20 - Winlogon Notify: !SASWinLogon - C:\Program\SUPERAntiSpyware\SASWINLO.dll

O20 - Winlogon Notify: klogon - C:\WINDOWS\system32\klogon.dll

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security 6.0 (AVP) - Unknown owner - C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 6.0\avp.exe" -r (file missing)

 

 

 

[inlägget ändrat 2006-12-25 16:29:43 av Jörgen.K]

Link to comment
Share on other sites

 

det är mycket troligt att detta är en trojan. lite skumt att kaspersky inte hittar den. även SAS borde reagera.

kolla om du hittar filen, troligtvis finns den i sytem32 mappen. markera filen, händer inget så scanna den här

http://www.virustotal.com/en/indexf.html

 

O4 - HKLM\..\Run: [cosine] cosine.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [cosine] cosine.exe

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tack för er hjälp

Jag har följt råden men hittar inte cosine.exe och när jag körde en ny Hijack så finns den inte med längre .

Har kört defrag på disken , var en fil på 3,17 GB som inte kan defragmenteras \WINDOWS\Temp\PR1203.tmp

Datorn verkar funka bättre nu

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...