Just nu i M3-nätverket
Jump to content

W32/spybot


`Miraculous´

Recommended Posts

`Miraculous´

Hej!

 

Jag har fått en mask på datan som hela tiden återkommer vid varje virussökning trots att Norman "tar bort den". Tänkte att jag kunde lägga in en Hijackthis logg:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:00:11, on 2006-12-25

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe

C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe

C:\Norman\bin\ZLH.EXE

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

C:\Norman\Bin\Zanda.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NIP.EXE

C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

C:\Norman\Npf\BIN\npfmsg2.exe

C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Norman\Nvc\bin\cclaw.exe

C:\Program\Winamp\winamp.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HiJackThis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program\Delade filer\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] C:\Program\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

O4 - HKLM\..\Run: [{1290A33C-85F5-4164-A1BE-7DD299D4986A}] C:\Program\CyberLink\PowerBackup\PBKScheduler.exe

O4 - HKLM\..\Run: [itype] "C:\Program\Microsoft IntelliType Pro\itype.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [intelliPoint] "C:\Program\Microsoft IntelliPoint\ipoint.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Norman ZANDA] C:\Norman\bin\ZLH.EXE /LOAD /SPLASH

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1137500644531

O23 - Service: ForceWare Intelligent Application Manager (IAM) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcAppFlt.exe

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: Norman API-hooking helper (NipSvc) - Unknown owner - C:\Norman\Nvc\BIN\nipsvc.exe

O23 - Service: Norman NJeeves - Unknown owner - C:\Norman\bin\NJEEVES.EXE

O23 - Service: Norman Type-R - Unknown owner - C:\Norman\Npf\BIN\NPFSVICE.EXE

O23 - Service: Norman ZANDA - Unknown owner - C:\Norman\Bin\Zanda.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: Norman Virus Control on-access component (nvcoas) - Norman ASA - C:\Norman\Nvc\bin\nvcoas.exe

O23 - Service: Norman Virus Control Scheduler (NVCScheduler) - Norman Data Defense Systems - C:\Norman\Nvc\BIN\NVCSCHED.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

 

Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

 

vart i datorn finns detta problem?

du kan nog få fram senaste hot eller liknade via loggar som skapats av norman.

hur om eller om du kan se dessa i programmet vet inte jag men troligtvis har du en mapp som heter logs, det är det vanligt

 

Link to comment
Share on other sites

`Miraculous´

Den har hittats vid två olika ställen:

 

*** Possible virus found ***

*** C:\Program\CyberLink\PowerDVD Copy\BGOLDLIB.dll -> Worm W32/Spybot.BDYZ

 

*** Possible virus found ***

*** C:\System Volume Information\_restore{470375B2-F42E-4317-BE13-96BFB7559D8A}\RP30\A0004374.dll -> Worm W32/Spybot.BDYZ

 

Link to comment
Share on other sites

`Miraculous´

Hej igen!

 

Jag lyckades till slut få bort masken på nått sätt. Så nu hittar varken Norman eller andra virusprogram någon mer mask. dllfilen är iaf borta.

 

Men jag tittade på min hijackthis logg och undrade över vad O10 raderna är för nått??

 

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nvappfilter.dll

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

`Miraculous´

Nä du hade faktiskt rätt, det var förmodligen ingen dålig fil, utan det verkade först som att den behövdes för att kunna använda powerdvd. Men det roliga var att när jag stoppa in skivan för att installera om programmet så upptäckte Norman filen igen på en gång och tog bort den men trots det så funkar nu programet utan problem iaf. Väldigt konstigt!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.

×
×
  • Create New...