Just nu i M3-nätverket
Jump to content

winantivirus och nsis advertisment


harsmar

Recommended Posts

Hej

Har under senare tid lagt märke till att fler och fler pop ups dyker upp. Bla. Winantivirus och även Nsis advertisment. Skulle gärna få hjälp att bli av med dessa jobbigheter.

 

Har kört ad-aware några gånger. dock utan resultat.

Har förstått att folk vill kolla på en Hijfil så här kommer den:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 02:30:27, on 2006-07-23

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program\Delade filer\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe

C:\Program\Dantz\RETROS~1\RetroExpress.exe

C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Dantz\RETROS~1\retrorun.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Hårsmar\Mina dokument\erik\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/foretag

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program\Delade filer\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RetroExpress] C:\Program\Dantz\RETROS~1\RetroExpress.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [MXOBG] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] C:\Program\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Skapa mobilfavorit - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://www.fujicolordigital.se/SAXFile/saxfile.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Restore Helper (RetroExp Helper) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\RETROS~1\rthlpsvc.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Launcher (RetroExpLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\RETROS~1\retrorun.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

ad-aware är inte tillräckligt bra.

but till ewido och superantispyware free, de kan användas på samma sätt som ad-aware hur länge som helst.

http://www.superantispyware.com/superantispywarefreevspro.html

http://www.ewido.net/en/download/

 

gör så här, byt namn på filen hijackthis.exe till this.exe. gör sen en ny scan och posta den loggen.

det finns nämligen en problem som gömmer sig...

 

[inlägget ändrat 2006-07-24 02:27:53 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Tack för att du vill hjälpa 927.

Har kört ewido nu hittade några cookies.

 

Den nya hijfilen ser ut såhär:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:51:45, on 2006-07-24

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE

C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe

C:\Program\Delade filer\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe

C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\ALCWZRD.EXE

C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe

C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Dantz\RETROS~1\retrorun.exe

C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\ewido.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\Hårsmar\Mina dokument\erik\This.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.startsidan.telia.se/foretag

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM\..\Run: [shStatEXE] "C:\Program\Network Associates\VirusScan\SHSTAT.EXE" /STANDALONE

O4 - HKLM\..\Run: [McAfeeUpdaterUI] "C:\Program\Network Associates\Common Framework\UpdaterUI.exe" /StartedFromRunKey

O4 - HKLM\..\Run: [Network Associates Error Reporting Service] "C:\Program\Delade filer\Network Associates\TalkBack\TBMon.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAudPropShortcut.exe

O4 - HKLM\..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [MaxtorOneTouch] C:\Program\Maxtor\OneTouch\Utils\OneTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RetroExpress] C:\Program\Dantz\RETROS~1\RetroExpress.exe /h

O4 - HKLM\..\Run: [MXOBG] C:\WINDOWS\MXOALDR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CamMonitor] C:\Program\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [sSBkgdUpdate] "C:\Program\Delade filer\Scansoft Shared\SSBkgdUpdate\SSBkgdupdate.exe" -Embedding -boot

O4 - HKLM\..\Run: [PaperPort PTD] C:\Program\ScanSoft\PaperPort\pptd40nt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [indexSearch] C:\Program\ScanSoft\PaperPort\IndexSearch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [setDefPrt] C:\Program\Brother\Brmfl04g\BrStDvPt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ControlCenter2.0] C:\Program\Brother\ControlCenter2\brctrcen.exe /autorun

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE"

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html

O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O9 - Extra button: Skapa mobilfavorit - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Skapa mobilfavorit... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program\Microsoft ActiveSync\inetrepl.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {01113300-3E00-11D2-8470-0060089874ED} (Support.com Configuration Class) - http://support.telia.se/sdccommon/download/tgctlcm.cab

O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://www.fujicolordigital.se/SAXFile/saxfile.cab

O16 - DPF: {4F1E5B1A-2A80-42CA-8532-2D05CB959537} (MSN Photo Upload Tool) - http://by110fd.bay110.hotmail.msn.com/resources/MsnPUpld.cab

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\Program\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program\Delade filer\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Canon Camera Access Library 8 (CCALib8) - Canon Inc. - C:\Program\Canon\CAL\CALMAIN.exe

O23 - Service: ewido anti-spyware 4.0 guard - Anti-Malware Development a.s. - C:\Program\ewido anti-spyware 4.0\guard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program\Delade filer\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: McAfee Framework Service (McAfeeFramework) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\Common Framework\FrameworkService.exe

O23 - Service: Network Associates McShield (McShield) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\Mcshield.exe

O23 - Service: Network Associates Task Manager (McTaskManager) - Network Associates, Inc. - C:\Program\Network Associates\VirusScan\VsTskMgr.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Restore Helper (RetroExp Helper) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\RETROS~1\rthlpsvc.exe

O23 - Service: Retrospect Express HD Launcher (RetroExpLauncher) - Dantz Development Corporation - C:\Program\Dantz\RETROS~1\retrorun.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

det syns inget, kommer dessa popups på vissa/samma websidor så är ju inte problemet i din dator. däremot du får upp winantivirus hos ginza så är nåt fel... jag får upp errorsafe nästan varje gång jag går in på softpedia.com. det är en seriös sida men med mycket reklam...

 

vill du försätta söka så scanna datorn med dessa program

https://europe.f-secure.com/exclude/blacklight/blbeta.exe

http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=4

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...