Just nu i M3-nätverket
Jump to content

problem med internet


dannne

Recommended Posts

hej, jag har problem med min dator. varje gång man startar den så kommer det upp ett felmeddelande som säger:

 

Dataexiveringsskydd

Namn: Generic Host Process fpr win32

Utgivare: Microsoft Corporation

 

När man stänger det meddelandet kommer frågan "skicka felraport" upp, när man väljer något där så kommer felmeddelandet upp igen. Så här kan man hålla på typ 20 ggr innan det slutar.

 

Det går inte heller att skriva in en adress i adressfältet. Då hittar den inte. Man måste söka eller leta bland favoriterna.

 

Ibland kommer det också upp ett felmeddelande där det står något med:

 

svchost.exe .. nånting. (det kom inte denna gången så jag kunde inte skriva av det)

 

Någon därute som vet varför detta händer, och hur jag blir av med det????

 

Tacksam för hjälp!

 

Link to comment
Share on other sites

Rensa.. Rensa datorn med gammalt skit.. Ad-Aware fixar det.. Om det kvarstår, kanske det är dags att formatera????

 

 

Fujitsu Siemens Scaleo T

HDD: 2*250GiB

DDR: 2*512MiB

Intel Pentium 4, 3.20 GHz

ATI RADEON X800 XT 256MiB

Ojojoj, vilken dator man har :P

 

Link to comment
Share on other sites

 

ny fråga till vemsomhelst som kan datorer bättre än mig.

 

jag körde ad-aware och blev av med problemen med "dataexiveringsskyddet".

 

Ett felmeddelande kommer dock upp när datorn startas:

---------

svchost - programfel

 

instruktionen på "0x00b36f9a" refererade till minnet på "0x00000000". Det gick inte att utföra en minnesåtgärd. Följande fel returneades: The memory could not be "written".

 

Klicka Ok för att avsluta

klicka avbryt för att felsöka

------

 

Någon???

 

Det går också mkt långsamt eller inte alls när man skriver in en adress i adressfältet i Explorer. Felmeddeladet kommer också upp hela tiden.

 

Link to comment
Share on other sites

 

hej!

 

här kommer hijack-file:

---

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:44:22, on 2005-09-16

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\WINDOWS\system32\basfipm.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\BackWeb-7681197.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program\Microsoft SQL Server\MSSQL$MICROSOFTBCM\Binn\sqlservr.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\PRISMSVR.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

C:\D-Link\AirPlusG+\AirPlus.exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\Dell Trådlös\PRISMCFG.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\Program\HP\hpcoretech\comp\hptskmgr.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Daniel\Lokala inställningar\Temporary Internet Files\Content.IE5\4H6VSP6Z\HijackThis[1].exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/'>http://www.euro.dell.com/'>http://www.euro.dell.com/'>http://www.euro.dell.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.euro.dell.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: AcroIEToolbarHelper Class - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Acrobat\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [iAAnotif] C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaanotif.exe

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Works Update Detection] C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\Works Shared\WkUFind.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program\HP\HP Software Update\HPWuSchd.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DXDllRegExe] dxdllreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /startintray

O4 - HKLM\..\Run: [userFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -u

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Acrobat Assistant.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Distillr\acrotray.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility.lnk = C:\Program\D-Link\D-Link AirPlus G+ Wireless Adapter Utility\DWLGTI.EXE

O4 - Global Startup: D-Link AirPlus G+ Wireless Utility.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: Kortprogram för trådlöst USB 2.0 WLAN.lnk = ?

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O23 - Service: F-Secure BackWeb (BackWeb Client - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: Broadcom ASF IP monitoring service v6.0.4 (BAsfIpM) - Broadcom Corp. - C:\WINDOWS\system32\basfipm.exe

O23 - Service: F-Secure BackWeb LAN Access - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\fsbwlan.exe

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: F-Secure Authentication Agent (FSAA) - F-Secure Corporation. All Rights Reserved. - C:\Program\F-Secure\Common\FSAA.EXE

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: IAA Event Monitor (IAANTMon) - Intel Corporation - C:\Program\Intel\Intel Application Accelerator\iaantmon.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: Webroot Spy Sweeper Engine (svcWRSSSDK) - Webroot Software, Inc. - C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\WRSSSDK.exe

 

Tack på förhand!

 

Link to comment
Share on other sites

 

när du får sånna här fel så kan det nästan va vad som helst, typ hårdvara, drivrutiner, mjukvara

 

filen C:\WINDOWS\System32\svchost.exe används av olika program och eftersom problemet sker vid uppstart så kan det ju va nåt problem med just nåt av dom programmen som autostartar med windows. då kan ju ett alt va att inaktvera alla dessa program utom då d-linkIwlan och f-secure, resten tror jag inte behöver starta med windows.

försvinner felet då så va det ju troligt nåt av dessa program som va problemet men hjälpte det inte så kanske nästa åtgärd är att inst om windows.

 

du skriver att det går trögt, är det nån speciell process som tar mycke cpu?

 

står det exakt 0x00b36f9a ?

 

[inlägget ändrat 2005-09-17 13:08:48 av 927]

Link to comment
Share on other sites

 

ja, det står exakt den beteckningen.

 

om något tar mycket cpu vet jag inte, men vad som tar tid/inte funkar alls är att skriva in en adress i adressfältet i explorer och sedan hitta den adressen. Vill man någonstans får jag gå via mina favoriter till Google och sedan söka på önskad adress.

 

men jag förstår om det är omöjligt att veta. Jag får la lämna in datorn och rensa den. Synd bara för den är inte 3 månader än...

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...