Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Hjälp, skräp på datorn!


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Hjälp, min dator klagar på att jag har spyware.

Här är loggen...

Någon?

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:20:13, on 2005-09-08

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\atlee.exe

C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\ntnr.exe

C:\Program\Netropa\OSD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe

C:\Program\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Class - {1428C938-C429-A68C-F1C4-5ABDB64CCE4D} - C:\WINDOWS\iphp.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iEXPLORE.EXE] C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ntnr.exe] C:\WINDOWS\ntnr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://photos.msn.co.uk/r/neutral/controls/MsnPUpld.cab?5,0,1730,0

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\atlee.exe" /s (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

 

MVH Cat

 

Link to comment
Share on other sites

 

i kör skriver du services.msc>ok.

leta upp tjänsten Network Security Service. dubbelklicka på tjänsten, stoppa och som startmetod väljer du inaktiverad>ok.

 

scanna med hjt och bocka för dessa

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\kvyvj.dll/sp.html#55135

 

R3 - Default URLSearchHook is missing

 

O4 - HKLM\..\Run: [ntnr.exe] C:\WINDOWS\ntnr.exe

 

klicka på fix checked i hjt.

 

sätt visning på dolda filer

http://www.bengan.com/tips/winxp.asp

 

starta om i felsäkert läge och

ta bort dessa filer om (dom hittas)

 

C:\WINDOWS\kvyvj.dll

C:\WINDOWS\ntnr.exe

C:\WINDOWS\atlee.exe

 

starta om och posta en ny hjt logg

 

[inlägget ändrat 2005-09-08 19:12:57 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Hej!

Ser det bättre ut nu?

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:30:49, on 2005-09-09

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Netropa\OSD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\WINDOWS\atlla32.exe

C:\WINDOWS\system32\atlhh32.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Class - {1428C938-C429-A68C-F1C4-5ABDB64CCE4D} - C:\WINDOWS\iphp.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iEXPLORE.EXE] C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ntnr.exe] C:\WINDOWS\ntnr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [atlhh32.exe] C:\WINDOWS\system32\atlhh32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [atlla32.exe] C:\WINDOWS\atlla32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://photos.msn.co.uk/r/neutral/controls/MsnPUpld.cab?5,0,1730,0

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\atlee.exe" /s (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

nej, eftersom du av nån anledning inte gjort detta:

i kör skriver du services.msc>ok.

leta upp tjänsten Network Security Service. dubbelklicka på tjänsten, stoppa och som startmetod väljer du inaktiverad>ok.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Slarviga jag. Ursäkta.

 

Ny:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:08:41, on 2005-09-10

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\WINDOWS\atlla32.exe

C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\WINDOWS\system32\atlhh32.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Netropa\OSD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe

C:\Program\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Class - {1428C938-C429-A68C-F1C4-5ABDB64CCE4D} - C:\WINDOWS\iphp.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iEXPLORE.EXE] C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [atlhh32.exe] C:\WINDOWS\system32\atlhh32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [atlla32.exe] C:\WINDOWS\atlla32.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://photos.msn.co.uk/r/neutral/controls/MsnPUpld.cab?5,0,1730,0

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

såja,

 

bocka för dessa

 

R3 - Default URLSearchHook is missing

 

O2 - BHO: Class - {1428C938-C429-A68C-F1C4-5ABDB64CCE4D} - C:\WINDOWS\iphp.dll

 

O4 - HKLM\..\Run: [atlhh32.exe] C:\WINDOWS\system32\atlhh32.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [atlla32.exe] C:\WINDOWS\atlla32.exe

 

klicka på fix cheched.

 

starta om i felsäkert läge och ta bort

C:\WINDOWS\iphp.dll

C:\WINDOWS\system32\atlhh32.exe

C:\WINDOWS\atlla32.exe

 

starta om och posta en ny logg

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Resultat:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:15:07, on 2005-09-12

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\Netropa\OSD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\Program\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Class - {1428C938-C429-A68C-F1C4-5ABDB64CCE4D} - C:\WINDOWS\iphp.dll (file missing)

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iEXPLORE.EXE] C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://photos.msn.co.uk/r/neutral/controls/MsnPUpld.cab?5,0,1730,0

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\atlee.exe" /s (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

en fråga, om du öppnar tjänster och scrollar ner till Network Security Service (NSS), vad står det då under startmetod?

 

 

står det inaktiverad så bockar du för dessa

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = res://C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll/sp.html#55135

 

R3 - Default URLSearchHook is missing

 

O2 - BHO: Class - {1428C938-C429-A68C-F1C4-5ABDB64CCE4D} - C:\WINDOWS\iphp.dll (file missing)

 

O23 - Service: Network Security Service (NSS) ( 11Fßä#·ºÄÖ`I) - Unknown owner - C:\WINDOWS\atlee.exe" /s (file missing)

 

klickar på fix checked.

 

starta om i felsäkert läge och ta bort

C:\WINDOWS\system32\ckhhr.dll

[inlägget ändrat 2005-09-12 13:30:16 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

 

Mycket riktigt stod det aktiverad under startmetod men jag har ändrat det tre gånger till inaktiverad.

 

Nu verkar det i alla fall funkat.... T.o.m. about :blank försvann...

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:18:05, on 2005-09-13

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Delade filer\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

C:\WINDOWS\System32\MsPMSPSv.exe

C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe

C:\Program\Netropa\OSD.exe

C:\Program\Norton Internet Security\ATRACK.EXE

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/countries/se/sve/gen/default.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.altavista.se/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN Verktygslåda - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar\01.01.2607.0\sv\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE NvQTwk,NvCplDaemon initialize

O4 - HKLM\..\Run: [DellTouch] C:\WINDOWS\DELLMMKB.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [updReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AHQInit] C:\Program\Creative\SBLive\Program\AHQInit.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [iamapp] C:\Program\Norton Internet Security\IAMAPP.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe /Consumer

O4 - HKLM\..\Run: [iEXPLORE.EXE] C:\Program\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.0002.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [P2P Networking] C:\WINDOWS\System32\P2P Networking\P2P Networking.exe /AUTOSTART

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {1D6711C8-7154-40BB-8380-3DEA45B69CBF} (Web P2P Installer) -

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {C3DFA998-A486-11D4-AA25-00C04F72DAEB} (MSN Photo Upload Tool) - http://photos.msn.co.uk/r/neutral/controls/MsnPUpld.cab?5,0,1730,0

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{212721C7-9B9D-4864-B0FD-1D0422D7BA81}: NameServer = 195.67.199.18 195.67.199.19

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service (ImapiService) - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Netropa NHK Server (Nhksrv) - Unknown owner - C:\WINDOWS\Nhksrv.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Service (NISSERV) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISSERV.EXE

O23 - Service: Norton Internet Security Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\NISUM.EXE

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: Norton Internet Security Proxy Service (SymProxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program\Norton Internet Security\SymProxySvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...