Just nu i M3-nätverket
Jump to content

"Jämföring" i en if sats


Rajver

Recommended Posts

Tja

vill någon vara vänlig att förklara för mig hur jag ska göra om jag ska "jämföra" två saker i en if sats, i det här fallet handlar det om ett recordset och ett request.form värde.

 

såhär se koden ut:

 

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\tpauktion\databaser\users.mdb"

 

Set RecSet = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")

Addera5 = "SELECT login FROM users"

RecSet.Open Addera5, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic

 

Dim hejsan

hejsan = Request.Form ("login")

Do Until RecSet.EOF

 

if hejsan = RecSet("login") Then

Response.Redirect "register.asp?login=exist"

End If

 

RecSet.MoveNext

Loop

 

RecSet.Close

Connect.Close

Link to comment
Share on other sites

Fattar inte riktig vad du vill gora ar det nan login grej du haller pa med??

 

 

I sadant fall andra Addera5 = "SELECT login FROM users where Användarnamn = '" & _

Request.Form("Username") & "' and Password = '" & _ Request.Form("losen") & "'"

 

If (not rs.BOF) and (not rs.EOF) then

Response.Redirect "register.asp?login=exist"

end if

 

 

Sa skulle jag gora. Fast det kanske inte du vill gora.

 

 

[inlägget ändrat 2001-07-02 16:22:04 av przygoda]

Link to comment
Share on other sites

Lägg in sökvillkoret i SQL-satsen istället.

 

dim connect

Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")

Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=c:\inetpub\wwwroot\tpauktion\databaser\users.mdb"

 

strSQL = "SELECT 1 FROM users where login = '" & Request.Form ("login") & "'"

recset = connect.execute(strSQL)

if not RecSet.EOF then

recset.close

connect.close

Response.Redirect "register.asp?login=exist"

End If

 

RecSet.Close

Connect.Close

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...