Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Slö


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Hej!

Min dator har blivit lite slö på senare tid och jag undrar om någon kan hjälpa mig med det... Har också drabbats av mer och mer pop-up´s.

Skickar med en HJ Logg.

Sen har jag en fråga vad gäller AD-Aware och Spybot. Kan man ta bort allt som kommer upp när man gör en scan eller bör man veta vad man gör? Är det någon skillnad på de två?

 

Tacksam för hjälp!

 

Link to comment
Share on other sites

 

du glömde loggen...

 

ta bort allt i båda.

programmen är olika men ändå inte för klickar man på scan i båda så scannas ju datorn efter skit filer och program

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Sorry...

Här kommer loggen:

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:55:09, on 2005-08-02

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

C:\Program\F-Secure\Common\FIH32.EXE

C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\F-Secure Automatic Update.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0000.1105\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0000.1105\sv-se\bin\WindowsSearchIndexer.exe

C:\Program\Netscape\Netscape\Netscp.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\HijackThis\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR'>http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.msn.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://go.compaq.com/1Q00CDT/041D/bl8.asp

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.compaq.com/1Q00CDT/041D/bl7.asp

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01?FORM=TOOLBR

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer - Tele2

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

N3 - Netscape 7: user_pref("browser.search.defaultengine", "engine://C%3A%5CProgram%5CNetscape%5CNetscape%5Csearchplugins%5CSBWeb_01.src"); (C:\Documents and Settings\Linda\Application Data\Mozilla\Profiles\default\hf492ijc.slt\prefs.js)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll

O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program\Netscape\Netscape\Netscp.exe" -turbo -aim

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: RealDownload.lnk = C:\Program\Real\RealDownload\Realdownload.exe

O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program\MSN Toolbar Suite\DS\02.05.0000.1105\sv-se\bin\WindowsSearch.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TB\02.05.0000.1105\sv-se\msntb.dll/search.htm

O8 - Extra context menu item: E&xportera till Microsoft Excel - res://C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i bakgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/229?55b11ef8e6144fea9b568a4f16e5519

O8 - Extra context menu item: Öppna på ny flik i förgrunden - res://C:\Program\MSN Toolbar Suite\TAB\02.05.0000.1105\sv-se\msntabres.dll/230?55b11ef8e6144fea9b568a4f16e5519

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Referensinformation - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\Program\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Real.com - {CD67F990-D8E9-11d2-98FE-00C0F0318AFE} - C:\WINDOWS\system32\Shdocvw.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://www.postfoto.se/SAXFile/saxfile.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {AB86CE53-AC9F-449F-9399-D8ABCA09EC09} (Get_ActiveX Control) - https://h17000.www1.hp.com/ewfrf-JAVA/Secure/HPGetDownloadManager.ocx

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab32846.cab

O16 - DPF: {BFF1950D-B1B4-4AE8-B842-B2CCF06D9A1B} (Zylom Games Player) - http://game18.zylomgames.com/activex/zylomgamesplayer.cab

O16 - DPF: {E6187999-9FEC-46A1-A20F-F4CA977D5643} (ZoneChess Object) - http://messenger.zone.msn.com/binary/Chess.cab31267.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - igfxsrvc.dll (file missing)

O23 - Service: F-Secure Automatic Update (BackWeb Plug-in - 7681197) - Unknown owner - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: F-Secure Network Request Broker - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FNRB32.EXE

O23 - Service: fsbwsys - F-Secure Corp. - C:\Program\F-Secure\BackWeb\7681197\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon (FSDFWD) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent (FSMA) - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure\Common\FSMA32.EXE

 

:o)

 

 

Link to comment
Share on other sites

A7043VMS190

Kör AD-Aware och Spybot och defragmentera hårddisken så borde det räcka.

 

 

Låt datorn göra jobbet

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

När jag körde CCleaner så va det på "fliken" filstädning...

Ska jag dessutom köra och rensa på "fliken" registret...???

Måste ju fråga så jag vet vad jag pysslar med :o)

 

 

Link to comment
Share on other sites

A7043VMS190

Ja fixa alla Issues

 

 

Låt datorn göra jobbet

 

[inlägget ändrat 2005-08-02 16:46:15 av A7043VMS190]

Link to comment
Share on other sites

Kör HijackThis igen och bocka i och fixa.

O2 - BHO: BrowserHelper Class - {EBCDDA60-2A68-11D3-8A43-0060083CFB9C} - C:\WINDOWS\system32\nzdd.dll

 

 

Mvh Max12

 

Link to comment
Share on other sites

 

det va en ovanlig logg för alla program (utom möjligtvis två)som startar med windows gör det helt i onödan. det tar tid och kraft ur datorn. däremot startar inte f-secure med datorn.

nån brandvägg ser jag inte heller till men du kanske kör med windows

 

däremot finns det inga dåliga program som kan orsaka popups, det är inte så att dessa popups finns på vissa websidorna du besöker?

 

vad står det i popupsen?

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

"däremot startar inte f-secure med datorn.

nån brandvägg ser jag inte heller till men du kanske kör med windows"

 

Nä, jag märkte det precis... att f-secure inte går igång och det går inte att göra nån scan. Vad kan ha hänt?

 

Det där med pop-up är väl inget problem när jag tänker efter men en sak som gör mig fundersam är:

om jag t.ex inte sitter vid datorn på ett tag så går skärmsläckaren igång och efter ett tag släcks skärmen... Då, helt plötsligt, utan att jag gör något så tänds skärmen igen som om jag rört vid musen fast jag inte gjort det. Är det så att någon är inne i min dator?

Hur kan man ta reda på om någon hackat in sig på modemet?

 

Tacksam för hjälp!!!

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Kanske ska lägga till att f-secure har fungerat utan problem förut... Kan inte säga exakt när den slutade fungera men jag märkte det idag när jag hade gjort alla rensningar - hoppas det inte beror på det.

 

 

Link to comment
Share on other sites

A7043VMS190
Kanske ska lägga till att f-secure har fungerat utan problem förut... Kan inte säga exakt när den slutade fungera men jag märkte det idag när jag hade gjort alla rensningar - hoppas det inte beror på det.

 

Nej det gör det inte.

 

 

Låt datorn göra jobbet

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

du får öppna f-secure och välja så att det startar aktiverat med windows

 

 

[inlägget ändrat 2005-08-03 12:27:30 av 927]

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...