Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HijackThis


Patte_81

Recommended Posts

Är loggen okej?

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:01:05, on 2005-06-07

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTrayLSI.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray2k.exe

C:\WINDOWS\System32\MMTray.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\Program\Secretmaker\secretmaker.exe

C:\Program\INCRED~1\bin\IMApp.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

C:\Program\SpywareGuard\sgbhp.exe

C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe

C:\Program\iTunes\iTunesHelper.exe

C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program\Winamp\Winamp.exe

C:\Hijackthis\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.lunarstorm.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://se.msn.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://g.msn.com/8SE/1?http://toolbar.msn.se/installsuccess.aspx&&FORM=TOOLBR&DI=3029&CM=MsgrInstall

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

R3 - URLSearchHook: ICQ Toolbar - {855F3B16-6D32-4fe6-8A56-BBB695989046} - C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_5_5_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SpywareGuardDLBLOCK.CBrowserHelper - {4A368E80-174F-4872-96B5-0B27DDD11DB2} - C:\Program\SpywareGuard\dlprotect.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: IeHelper Class - {A491D208-B353-490F-B81A-A8A3DC97042D} - C:\WINDOWS\System32\smiehlp.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: FlashFXP Helper for Internet Explorer - {E5A1691B-D188-4419-AD02-90002030B8EE} - C:\Program\FlashFXP\IEFlash.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [TeliaTGCMD] "C:\Program\Telia\Supportassistent\bin\tgcmd.exe" /server /startmonitor /deaf

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [MMTrayLSI] MMTrayLSI.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray2K] MMTray2k.exe

O4 - HKLM\..\Run: [MMTray] MMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Mirabilis ICQ] C:\PROGRAM\ICQ\ICQNet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM\..\Run: [AWMON] "C:\Program\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [incrediMail] C:\Program\IncrediMail\bin\IncMail.exe /c

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: SpywareGuard.lnk = C:\Program\SpywareGuard\sgmain.exe

O4 - Global Startup: SECRETMAKER.lnk = C:\Program\Secretmaker\secretmaker.exe

O8 - Extra context menu item: &Add animation to IncrediMail Style Box - C:\PROGRAM\INCRED~1\bin\resources\WebMenuImg.htm

O8 - Extra context menu item: &ICQ Toolbar Search - res://C:\Program\ICQToolbar\toolbaru.dll/SEARCH.HTML

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program\ICQLite\ICQLite.exe

O16 - DPF: {30528230-99F7-4BB4-88D8-FA1D4F56A2AB} (YInstStarter Class) - http://us.dl1.yimg.com/download.yahoo.com/dl/installs/yinst20040510.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1113895169476

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {F00F4763-7355-4725-82F7-0DA94A256D46} (IncrediMail) - http://www2.incredimail.com/contents/setup/downloader/imloader.cab

O23 - Service: iPod Service (iPodService) - Apple Computer, Inc. - C:\Program\iPod\bin\iPodService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Panda Firewall Service (PAVFIRES) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

O23 - Service: Panda anti-virus service (PAVSRV) - Panda Software - C:\Program\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Dom saknas ;)

 

 

[KUR]Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Även om krafterna saknas, är likväl viljan berömvärd. [/KUR]

 

Link to comment
Share on other sites

En med dom senaste windowsuppdateringarna ser ut så här i början...

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:35:07, on 2005-06-07

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

 

[KUR]Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Även om krafterna saknas, är likväl viljan berömvärd. [/KUR]

 

Link to comment
Share on other sites

jo de vet ja väll men mitt xp är en kopia å därför funkar de inte att lägga in sp2 TYP om det är de du menar?

 

 

[inlägget ändrat 2005-06-07 22:05:39 av Patte_81]

Link to comment
Share on other sites

;)

 

 

[KUR]Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.

Även om krafterna saknas, är likväl viljan berömvärd. [/KUR]

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...