Just nu i M3-nätverket
Jump to content

problem med Microsoft


fjädern

Recommended Posts

Hej.

Sen tidigare ikväll kommer jag inte in på någon Microsoftsida ,varken Update eller någon annan Microsoftsida.

Alla andra websidor går bra men inte Microsofts. Någon som har en teori vad som är fel?

Har 2 datorer med varsitt Ip nummer Ingen kommer in!

Mvh Fjädern.

 

[inlägget ändrat 2005-04-22 21:13:31 av fjädern]

Link to comment
Share on other sites

Internetverktyg-säkerhet, active script kolla där och bocka i om du innehar XP antispy så ta bort bocken där..

 

Uppdatera Mera :)

 

Link to comment
Share on other sites

 

Nej Det står inte att sidan "inte kan hittas"..Skriver jag in adressen www.microsoft.com så efter en lång stund så kommer jag in där men det tar 2-3 minuter..Alla sidor som har med Microsoft att göra är likadana.

 

Mvh Fjädern

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej. Bifogar här en logfil från "Hi-jack this".

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 08:14:11, on 2005-04-23

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\WINDOWS\Mixer.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\Program\SmartTrust\SmartTrust Personal\Csp\SmartCertmover.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccProxy.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\WINDOWS\system32\Smartscaps.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\downloads\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 212.73.176.1:8080

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: (no name) - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Web assistant - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.4000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Web assistant - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-A37C9A5676A7} - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [C-Media Mixer] Mixer.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [storageGuard] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RealTray] C:\Program\Real\RealPlayer\RealPlay.exe SYSTEMBOOTHIDEPLAYER

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus C64 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C64 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C64"

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program\ZONELA~1\ZONEAL~1\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [urlLSTCK.exe] C:\Program\Norton Internet Security\UrlLstCk.exe

O4 - HKLM\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Global Startup: Certificate Mover.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol (HKLM)

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O9 - Extra button: Real.com (HKLM)

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Messenger (HKLM)

O16 - DPF: {230C3D02-DA27-11D2-8612-00A0C93EEA3C} (SAXFile FileUpload ActiveX Control) - http://195.43.195.153/SAXFile/saxfile.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/CAB/x86/unicode/iuctl.CAB?37981.423275463

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/msnmessengersetupdownloader.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

 

 

Mvh Fjädern

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej.

Som jag skrev tidigare så uppstod felet samtidigt både på min och hustruns dator ,vi är anslutna till Internet via en Switch och varsitt Ip-nummer.. Så då är det väl långsökt att tro att det ät datorfel och som jag sa tidigare..Inga problem med andra sidor.

 

Mvh Fjädern

 

Link to comment
Share on other sites

 

Hej

Skriver jag in microsoft svenska adress..www.Microsoft.se så säger den "sidan kan inte visas"...... HTTP500 Internt server fel.

 

[inlägget ändrat 2005-04-23 09:37:26 av fjädern]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...