Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Spybot ser fel men får inte bort det


toomuch

Recommended Posts

Min dator uppträder ohyfsat - tar onödigt lång tid på sig att komma igång och får tuppjuck alltför ofta och måste startas om. Har haft problem med virus och verkar inte bli av med skiten.

Spybot registrerar skräp i maskineriet och uppmanar mig att starta om datorn för att eventuellt kunna få bort det men lyckas inte i alla fall. Vad gör jag?

 

Bigogar HjT-logfil. Tacksam för hjälp!

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:38:52, on 2005-04-15

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SPOOL32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATI2EVXX.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\COMMON\FSMA32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\COMMON\FSMB32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\COMMON\FCH32.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\BACKWEB\1334833\PROGRAM\FSBWSYS.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\BACKWEB\1334833\PROGRAM\BACKWEB-1334833.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\COMMON\FAMEH32.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\ANTI-VIRUS\FSGK32.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\DFW\PROGRAM\FSDFWD.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\ANTI-VIRUS\FSSM32.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\ANTI-VIRUS\FSAV32.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ATIPTAXX.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\HPZTSB04.EXE

C:\PROGRAM\VANLIGA FILER\REAL\UPDATE_OB\REALSCHED.EXE

C:\PROGRAM\VANLIGA FILER\KODAK\KODAK_DR\KODAKCCS.EXE

C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\COMMON\FSM32.EXE

C:\PROGRAM\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\OSA.EXE

C:\PROGRAM\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\FINDFAST.EXE

C:\PROGRAM\KODAK\KODAK SOFTWARE UPDATER\7288971\PROGRAM\KODAK SOFTWARE UPDATER.EXE

C:\PROGRAM\INTERNET EXPLORER\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\PSTORES.EXE

C:\HJT\HIJACKTHIS.EXE

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.glocalnet.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\PROGRAM\ADOBE\ACROBAT 6.0\READER\ACTIVEX\ACROIEHELPER.DLL

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [scanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [QdmStart] C:\Program Files\Qdm9x\qdmstart9x.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiCwd32] Aticwd32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiQiPcl] AtiQiPcl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] Atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Aktivitetsfältet] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\SYSTEM\hpztsb04.exe

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [KodakCCS] C:\Program\Vanliga filer\KODAK\KODAK_DR\KodakCCS.exe --pdr: "C:\Program\Vanliga filer\KODAK\KODAK_DR\dcmnter.pdr"

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\WINDOWS\SYSTEM\QTTASK.EXE" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [schedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [ATIPOLAB] ati2evxx.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [fsaa] C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\Common\fsaa.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [F-Secure Management Agent] C:\PROGRAM\GLOCALNET SäKERHETSPAKET\Common\FSMA32.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [KB891711] C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711\KB891711.EXE

O4 - Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - User Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O4 - User Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - User Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - User Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Glocalnet Säkerhetspaket.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSJAVA.DLL

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Annars är loggen ok men detta är kvar

 

C:\Program Files\Qdm9x\qdmstart9x.exe

 

och du vet inte vad det är eller tillhör.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

det är ingen dålig fil men testa ta bort C:\WINDOWS\SYSTEM\KB891711 från autostarten och se om det blir bättre,

filen kan nämligen strula.

blir det ingen skillnad så kan du ju aktivra den igen.

kanske alla kodakprogram som startar med windows är orsaken

 

start>kör>ok>msconfig>autostart

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...