Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Går inte avinstallera


danieleb

Recommended Posts

Hjälp! När jag försöker avinstallera Kerio personal brandvägg så försvinner den inte helt utan det verkar som om "motorn" fortfarande går men Jag kan inte hitta några filer eller mapar som har med den att göra. Har försökt installera på nytt men får ett meddelande om att jag redan har en "higher version running". När jag öppnar aktivitetshanteraren så syns inte spår av denna aktivitet. Problemet är att Säkerhetscentret meddelar att Kerio brandvägg är aktiv och nu kan jag inte heller installera ZoneAlarm. Kerio finns också under "Administrations verktyg", "Tjänster".

 

Link to comment
Share on other sites

Var hittar jag det?

Förresten, glöm det jag vet ju var det är!

Som svar på frågan: Nej, för där står att Kerio ska starta automatiskt men inte att den är aktiv.

 

 

[inlägget ändrat 2005-04-09 10:10:24 av danieleb]

Link to comment
Share on other sites

Om du går in under Administrationsverktyg och Tjänster så ser du Kerio eller hur?

 

Högerklicka på Kerio och gå ner till egenskaper. Ändra startmetod till inaktiverad, tryck stoppa sedan Verkställ och starta om datorn. Gå tillbaka till tjänster och kontrollera att den har inaktiverats.

 

 

[inlägget ändrat 2005-04-09 10:17:39 av Metalmaid]

Link to comment
Share on other sites

Okej, den är nu inaktiverad men säkerhetscentret påstår fortfarande att den är aktiv. Dessutom hittade jag Kerio under "lägg till eller ta bort program" trots att den nu ska vara avinstallerad alt. inaktiverad. Men det gick inte att ta bort skräpet.

 

 

Link to comment
Share on other sites

`Miraculous´

Vet inte om det kan hjälpa, men starta upp data i felsäket läge (F8 i uppstarten) och försök därifrån ta bort Kerio.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Jepp, den är inte igång. Starta i felsäkert läge? Värt ett försök.

 

Prövade utan större framgång. Finns någon slutgiltig lösning?

 

 

[inlägget ändrat 2005-04-09 10:50:13 av danieleb]

[inlägget ändrat 2005-04-09 11:07:27 av danieleb]

Link to comment
Share on other sites

Du är säker på att allt relaterat till programmet står som inaktiverat under tjänster, vi får väl kolla vad det är för processer igång då.

 

Ta hem HiJack placera det i en separat mapp på C: (Typ C:HJT\HiJackThis.exe)

 

Tryck "Do a systemscan and save a logfile" och kopiera sedan loggen och klistra in den här.

 

http://koti.mbnet.fi/pattaya1/HijackThis.exe

 

Alternativt radera i registret enligt instruktionerna på sidan [@] tipsade om.

[inlägget ändrat 2005-04-09 11:24:22 av Metalmaid]

Link to comment
Share on other sites

Här kommer loggen (har rensat i registret enligt [@])

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:50:07, on 2005-04-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\PCMService.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe

C:\Program\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Daniel Björklund\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/'>http://www.euro.dell.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.microsoft.com/search/lobby/search.asp

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.internetstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://home.microsoft.com/access/autosearch.asp?p=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\Dell\Media Experience\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [WinPatrol] C:\Program\BILLPS~1\WINPAT~1\winpatrol.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spamihilator] "C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.ex

 

 

Link to comment
Share on other sites

Syns inga tecken på att Kerio är igång i loggen.

 

927, du hann visst före ;)

[inlägget ändrat 2005-04-09 12:10:03 av Metalmaid]

Link to comment
Share on other sites

Nej visst är det skumt! Men när jag kör WinPatrol så listar den också Kerio under Services: command:kpf4ss.exe, startup:disabled (precis som under tjänster i adm.verktyg)Kan tillägga att t.ex Outpost låter sig installeras men ej ZonaAlarm. Jag vet inte om det är någon bra ide att installera någotdera när Kerio tycks existera fortfarande. Men varför kan jag inte ta bort det som finns kvar av programmet under lägg till ta bort program? Tyder inte det på att någonting faktiskt är i användning?

 

 

[inlägget ändrat 2005-04-09 12:19:43 av danieleb]

[inlägget ändrat 2005-04-09 12:22:44 av danieleb]

[inlägget ändrat 2005-04-09 12:24:01 av danieleb]

Link to comment
Share on other sites

 

ta bort filen kpf4ss.exe då

 

du kan oxå inst kerio igen och sen ta bort den

 

har du kollat efter kpf och kerio i hela datorn?

 

de tjänster som är inaktiverade visas inte i hjt loggen

 

[inlägget ändrat 2005-04-09 13:08:58 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Här följer ny logg med Kerio aktiverad. Har Försökt installera K, samma mennelande:...higher version already running..., har sökt efter kpf4ss, hittar ej (se logg "file missing)

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:27:53, on 2005-04-09

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program\Dell\Media Experience\PCMService.exe

C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmon.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Documents and Settings\Daniel Björklund\Skrivbord\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.euro.dell.com/'>http://www.euro.dell.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://home.microsoft.com/search/lobby/search.asp

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch'>http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.internetstart.se/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.euro.dell.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://home.microsoft.com/access/autosearch.asp?p=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O4 - HKLM\..\Run: [soundMAXPnP] C:\Program\Analog Devices\Core\smax4pnp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [igfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PCMService] "C:\Program\Dell\Media Experience\PCMService.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DVDLauncher] "C:\Program\CyberLink\PowerDVD\DVDLauncher.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [updateManager] "C:\Program\Delade filer\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM\..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Dell Photo AIO Printer 922] "C:\Program\Dell Photo AIO Printer 922\dlbtbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [spamihilator] "C:\Program\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: desktop(2).ini

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java-konsol - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=36467&clcid=0x409

O16 - DPF: {90A29DA5-D020-4B18-8660-6689520C7CD7} (DmiReader Class) - http://support.euro.dell.com/global/apps/systemprofiler/PROFILER.CAB

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: dlbt_device - Dell - C:\WINDOWS\system32\dlbtcoms.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Unknown owner - C:\Program\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe (file missing)

O23 - Service: Intel NCS NetService (NetSvc) - Intel® Corporation - C:\Program\Intel\PROSetWired\NCS\Sync\NetSvc.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

har du visning på dolda filer?

 

bocka för denna i hjt.

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4)

 

har kpf vers 4.1.3?

 

Link to comment
Share on other sites

Hm? Där hängde jag inte med riktigt. Var bockas denna för, i rutan bakom föremålet efter scan?

 

 

Link to comment
Share on other sites

Tryck scan, klicka i rutan framför

så att du får en bock framför

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4)

 

Klicka sedan Fix checked.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Händer inte mycket... Men jag upptäckte att den version av Kerio jag försökte installera var 4.1.2 så jag hämtade naturligtvis 4.1.3 (därav det tidigare meddelandet)och det började lovande tills: "Det gick inte att hitta sökvägen C:\DOCUME~1\DANIEL~1\LOKALA~1\Temp\_is22\Kerio Personal Firewall.msi"

"KOntrollera att du har åtkomsträttigheter till den här platsen och försök igen, eller sök efter en mapp som innehåller installationspaketet Kerio Personal Firewall.msi och försök installera produkten Kerio Personal Firewall därifrån"

Windows installer:Installationskällan för den här produkten är inte tillgänglig. Bekräfta att källan finns och att du kan komma åt den.

-Så jag sökte och fann mapparna i Papperskorgen och försökte återställa dom, men dom fanns redan så jag kunde bara välja att ersätta dem(?)

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej och hå. Har varit avstängd ett tag och inte kunnat svara, ber om ursäkt. Fick formatera om hårddisken och installera om windows på grund av brandväggs-problemen plus en del annat. Men nu är den väck! (brandväggen alltså) Jag lovar, jag ska aldrig ha nån annan än ZoneAlarm. Funkar i alla lägen. Och ja, jag är inloggad som admin.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...