Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Spyware...


`Miraculous´

Recommended Posts

`Miraculous´

Dum som jag var så ladda jag nyss ner dc++ faster download 1.7 nånting. Märkte direkt att jag fick in skit på datan. Tog bort det jag kunde och hittade i felsäkert läge men jag misstänker att det finns en del kvar så jag skickar en hijack.

 

Skulle även va glad om nån säger vilka saker som är totalt onödiga i 04-raderna.

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:20:56, on 2005-03-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program\Trust\Ami Mouse 250S Cordless\Amoumain.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Documents and Settings\Jakob\Mina dokument\UnderhållninG\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\Documents and Settings\Jakob\Mina dokument\UnderhållninG\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/'>http://login1.telia.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://login1.telia.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://login1.telia.com;http://10.0.0.6;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\Program\AVPersonal\AVSched32.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Documents and Settings\Jakob\Mina dokument\UnderhållninG\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [saap] c:\documents and settings\jakob\mina dokument\underhållning\dc++\dcplus fasterdownloads\saap.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://login1.telia.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109622301589

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

Avinstallera via Kontrollpanelen om det finns

 

QuickSearch Search Bar

QuickSearch

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

O4 - HKLM\..\Run: [saap] c:\documents and settings\jakob\mina dokument\underhållning\dc++\dcplus fasterdownloads\saap.exe

 

 

Starta sen i felsäkert läge sök och ta bort

 

C:\Program\QuickSearch\ < mappen

 

c:\documents and settings\jakob\mina dokument\underhållning\dc++\dcplus fasterdownloads\saap.exe

- ta bort dcplus fasterdownloads mappen

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

`Miraculous´

Dessa rader fanns inte kvar efter att ha tagit bort QuickSearch från Kontrollpanelen:

 

O2 - BHO: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

O3 - Toolbar: QuickSearch Search Bar - {82315A18-6CFB-44a7-BDFD-90E36537C252} - C:\Program\QuickSearch\QuickSearchBar1_27.dll

 

Denna map har jag tagit bort sen tidigare:

 

c:\documents and settings\jakob\mina dokument\underhållning\dc++\dcplus fasterdownloads

 

 

Tror att allt e borta nu, men skickar med ny logg iaf.

 

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:58:52, on 2005-03-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\Program\Trust\Ami Mouse 250S Cordless\Amoumain.exe

C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE

C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Documents and Settings\Jakob\Mina dokument\UnderhållninG\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

C:\Program\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HjT\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/'>http://login1.telia.com/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://login1.telia.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = IE_Window_Title

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = http://proxy1.telia.com:8080

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = http://login1.telia.com;http://10.0.0.6;

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [inCD] C:\Program\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] Amoumain.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AVGCtrl] C:\Program\AVPersonal\AVGNT.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] "C:\Program\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [AVSCHED32] C:\Program\AVPersonal\AVSched32.EXE /min

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Documents and Settings\Jakob\Mina dokument\UnderhållninG\Winamp\winampa.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office Snabbsökning.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\FINDFAST.EXE

O4 - Global Startup: Office-autostart.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA.EXE

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=http://login1.telia.com

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109622301589

O23 - Service: AntiVir Service (AntiVirService) - H+BEDV Datentechnik GmbH - C:\Program\AVPersonal\AVGUARD.EXE

O23 - Service: AntiVir Update (AVWUpSrv) - H+BEDV Datentechnik GmbH, Germany - C:\Program\AVPersonal\AVWUPSRV.EXE

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTsvcCDA.EXE

O23 - Service: InCD File System Service (InCDsrv) - AHEAD Software - C:\Program\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...