Just nu i M3-nätverket
Jump to content

Zipp o 927


jeeves

Recommended Posts

Hej båda och tack för att ni hjälpte mig sist!

Nu har jag en ny fråga:

när jag onlinescannar med Panda Active Scan, så hittar den 15 infekterade filer

när jag seda direkt efter onlinescannar med Trend Micro finns inga infekterade filer.

Jag kör också Ad-Aware SE o SpySweeper, men inga av dessa hittade hågot infekterat!

Kan man lita på dessa onlinescanningar, vilka alla tycks rekommendera, trots de mycket olika svar jag har fått vid scanningarna?

Ha det gott och sköt om er och era närmaste!

Mvh Hans

 

Link to comment
Share on other sites

Hel Och Ren

 

Hej Hasse

 

Jag är ingen av Zipp o 927

 

Men Trend Micro ska du nog kunna lita på iaf! Iof så är inte Panda fyskam det heller så det verkar lite mystiskt!

 

Ha det Hälsa nära och kära!

 

Ha det!

Helren

Det finns många som anser det vara förmer att hållas för mästare än att vara det

AMD Athlon Barton 2,17Ghz,1024Mb Ram, 120+80Gb,Radeon 9600 256Mb

AMD Athlon 1,8Ghz, 256Mb Ram, 32Mb Geforce, 40Gb Hd

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Sören och tack för snabbt svar!

Jag har nyligen installerat XP Pro och glömde att ta kopia på mina mailadresser

så jag kommer inte ihåg din!

Men apropå min fråga, så tycker jag nog, att det borde vara lika många infekterade eller oinfekterade filer, oavsett vilket program man onlinescannar med!

Ha det gott själv och sköt om dig och de dina!

Hälsningar Hasse

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

Jag skickar för säkerhets skull en logg, som visar min aktuella status:

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 22:21:35, on 2005-03-01

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\Program\fspex.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\FSGK32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fssm32.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMB32.EXE

C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FCH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FAMEH32.EXE

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspc.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fshttps\fshttps.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsav32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe

C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe

C:\Program\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\fsguiexe.exe

C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

C:\hjt\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.handelsbanken.se/'>http://www.handelsbanken.se/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.handelsbanken.se/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer erhållen av Telia

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [startl.exe] "C:\Program\LingoCom\startl.exe" ###

O4 - HKLM\..\Run: [siS Tray] C:\WINDOWS\System32\sistray.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb06.exe

O4 - HKLM\..\Run: [smapp] C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMTray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Manager] "C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSM32.EXE" /splash

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure TNB] "C:\Program\F-Secure Internet Security\TNB\TNBUtil.exe" /CHECKALL /WAITFORSW

O4 - HKLM\..\Run: [F-Secure Startup Wizard] "C:\Program\F-Secure Internet Security\FSGUI\FSSW.EXE" /reboot

O4 - HKLM\..\RunOnce: [startl.exe] "C:\Program\LingoCom\startl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [spyware Cleaner] "C:\Program\Spyware Cleaner\SpywareCleaner.Exe" /boot

O4 - HKCU\..\Run: [spySweeper] "C:\Program\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU\..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.exe.lnk = C:\Program\Delade filer\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Personal.lnk = C:\Program\Personal\bin\Personal.exe

O9 - Extra button: Webbfilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73C00} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Visa &lista över webbplatser - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F01} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Inaktivera webbsidefilter - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F02} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Blockera den här webbplatsen - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F03} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: (no name) - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Tillåt den här webbplatsen - {200DB664-75B5-47c0-8B45-A44ACCF73F04} - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fspcmsie.dll

O9 - Extra button: Translate - {87680762-4A83-11B4-885B-0000E8ECA40F} - C:\Program\LingoCom\Translator.lnk

O9 - Extra 'Tools' menuitem: LingoWare Translator... - {87680762-4A83-11B4-885B-0000E8ECA40F} - C:\Program\LingoCom\Translator.lnk

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: Spray Mail - {C7954AE0-4A0C-11D4-BEE4-9BCF3C77857D} - http://mail.spray.se (file missing) (HKCU)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'winsflt.dll' missing

O16 - DPF: ppctlcab - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/ppctlcab.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {3AF4DACE-36ED-42EF-9DFC-ADC34DA30CFF} (PatchInstaller.Installer) - file://G:\content\include\XPPatchInstaller.CAB

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1109349666468

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {C2FCEF52-ACE9-11D3-BEBD-00105AA9B6AE} (Symantec RuFSI Registry Information Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {EB387D2F-E27B-4D36-979E-847D1036C65D} (QDiagHUpdateObj Class) - http://h30043.www3.hp.com/hpdj/en/check/qdiagh.cab?319

O23 - Service: F-Secure Internet Security 2005 - Unknown - C:\Program\F-SECU~1\backweb\4476822\Program\SERVIC~1.EXE

O23 - Service: F-Secure Gatekeeper Handler Starter - Unknown - C:\Program\F-Secure Internet Security\Anti-Virus\fsgk32st.exe

O23 - Service: fsbwsys - Unknown - C:\Program\F-Secure Internet Security\backweb\4476822\program\fsbwsys.exe

O23 - Service: F-Secure Anti-Virus Firewall Daemon - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FWES\Program\fsdfwd.exe

O23 - Service: F-Secure HTTP Server - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\FSPC\fshttps\fshttps.exe

O23 - Service: F-Secure Management Agent - F-Secure Corporation - C:\Program\F-Secure Internet Security\Common\FSMA32.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service - Analog Devices, Inc. - C:\Program\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: SpywareCleanerService - Secure Computer, LLC - C:\Program\Spyware Cleaner\SCService.exe

 

Jag är tacksam, om någon av er kan läsa av den och meddela mig resultatet!

Mvh Hans

 

Link to comment
Share on other sites

> hittar den 15 infekterade filer <

 

Vad hittar Panda och var är dom.

Loggen är ok.

Detta kan du avinstallera

 

Spyware Cleaner

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

det är andra gången på fyra timmar som jag skriver att panda hittar filer som inte finns eller inte är virus.

nu vet jag inte det säkert i detta fall innan vi ser panda loggen.

 

en sak panda "alltid" hittar är några packade filer i en sun java mapp långt in i datorn. dom filerna måste isf kommit när man tanka sun's java......

 

010 raden då, zipp !?

 

[inlägget ändrat 2005-03-02 00:12:03 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Hej o tack till er alla tre!

Jag kommer inte att scanna med Active Scan hädanefter, utan enbart Trend Micro, för det är inte bra för mitt blodtryck, att jag sitter här och tror att datorn är full med virus!!!

Tack än en gång, att ni står ut med en gammal man!!

Ha det gott och skör om er och era närmaste!

Mvh Hans

 

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

Så här ser de enligt Active Scan infekterade filerna ut:

 

Incident Status Location

 

Adware:Adware/EliteBar No disinfected C:\PROT.EXE

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\035DU4JF.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\temp.frEC65

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Program Files\AdStatus Service\AdStatComm.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Program Files\AdStatus Service\AdStatKeep.exe

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Program Files\Windows AdStatus\WinStatComm.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Program Files\Windows AdStatus\WinStatKeep.exe

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\TEMP\sahagent-cdt1003.exe

Spyware:Spyware/Media-motor No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\63mm.exe

Adware:Adware/ISearch No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\dust.0xe

Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\gamma.0xe

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\loudc.exe

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\8IUB3GQO.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\naufnauf.0xe

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGE~1.EXE

Kan ni få ut något av det?

Mvh Hans

 

 

Link to comment
Share on other sites

 

jag kan äta upp min musmatta om du hittar alla dessa filer i datorn!

 

jag scanna min datorn hos panda igår, den hitta 6 adaware filer som inte finns i min dator.

panda gnällde även på ett verkyg som används för att ta bort spyware..!

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Zipp o 927!

Jag kan inte heller hitta dessa filer, så jag undrar bara, varför hittar Panda på saker, som inte finns???

Ha det gott!

Mvh Hans

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej 927!

Ursäkta att det tog sådan tid innan jag besvarade din fråga, men jag har telefon-

modem och kopplar bara upp mig, när jag har tid!Jo, jag har sökt alla dessa filer på det enda sätt jag vet om, nämligen Start-Sök och därefter klickat på Alla filer och mappar. Sedan skriver jag in namnet på t ex Adware/EliteBar och klickar på Sök!

I samtliga fall har resultatet blivit:

Sökning är klar. Det finns inget resultat att visa.

Det är faktiskt det enda sätt jag vet, hur man skall söka efter filer och mappar!

Jag är full av beundran, att du och Zipp orkar med oss alla, som plågar er med våra databekymmer! Det blir inte mycket till fritid där inte, men Gud, var glad jag är, att ni finns!

Ha nu en riktigt trevlig och skön onsdagskväll och sköt om dig och de dina!

Mvh Hans

 

[inlägget ändrat 2005-03-02 18:11:02 av jeeves]

Link to comment
Share on other sites

 

antingen så sök du ju upp den mappen, tex genom utforskaren.

 

ett annat sätt är ju att använda sökfunktionen.

ska du söka efter tex WinStatComm.dll så räcker det att du skriver winstat så ser du ju vilka träffar du får.

det beror lite på men det kan va nödvändigt att du har visning på dolda filer och systemfiler

 

varför jag är lite nyfiken är för att jag har kontaktat panda pch då kommer jag tex att hänvisa till dina filer och att du inte hittar nån(?) av dessa som panda varna för.

 

har du scannat med adaware?

[inlägget ändrat 2005-03-02 19:18:57 av 927]

Link to comment
Share on other sites

Hej 927!

jo, jag har scannat med både AdAware och SpySweeper, och i båda fallen har de inte hittat några infekterade filer!

Innan jag körde Active Scan första gången gjorde jag samma och hittade inte heller då några infekterade filer.

Det är ännu mer märkligt, eftersom jag lydde

Zipps råd och tog bort filerna! Trots det blev det samma resultat, 15 infekterade filer när jag körde Active Scan igen!

Jag kan nog inte göra mer än acceptera att det inte går, att vare sig hitta filerna eller ta bort dem!

Mvh Hans

 

[inlägget ändrat 2005-03-02 21:34:31 av jeeves]

Link to comment
Share on other sites

 

Ser du eller hittar denna mapp

 

C:\Program Files\Windows AdStatus

 

Eller finns det i Lägg till\Ta bort i Kontrollpanelen

 

Windows AdStatus

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-03-02 22:01:51 av Zipp]

Link to comment
Share on other sites

Hej Zipp!

Windows AdStatus finns i mappen Progam Files, men vad skall jag göra med den?

Den finns även i Lägg till/ta bort program!

Mvh Hans

 

 

[inlägget ändrat 2005-03-02 22:50:27 av jeeves]

Link to comment
Share on other sites

Avinstallera via Kontrollpanelen

 

Sen ta bort hela mappen om det inte funkar i normalläge så ta bort i felsäket läge.

 

[inlägget ändrat 2005-03-02 22:53:59 av Zipp]

[inlägget ändrat 2005-03-02 22:55:51 av Zipp]

Link to comment
Share on other sites

Hej igen!

Jag har tagit bort hela mappen i felsäkert läge, men när jag startar om för att få normalläge, är den där igen!

Hur kunde du veta, att jag hade den i datorn?

Varför upptacks den inte av AdAware SE, SpySweeper eller Trand Micro online??

Kan jag utan att kunna ta bort den fortsätta att bruka datorn?

Det är inget konstigt i övrigt med datorn, den är inte slö utan lika pigg som vanligt!

Vad det gäller 927:s fråga, om jag kan se filerna, är svaret nej!

Jag har dock fått väck några filer, här är den nya listan:

 

Incident Status Location

 

Adware:Adware/EliteBar No disinfected C:\PROT.EXE

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\035DU4JF.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\temp.frEC65

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\TEMP\sahagent-cdt1003.exe

Spyware:Spyware/Media-motor No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\63mm.exe

Adware:Adware/ISearch No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\dust.0xe

Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\gamma.0xe

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\loudc.exe

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\8IUB3GQO.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\naufnauf.0xe

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGE~1.EXE

 

Det här var ett konstigt fel, men tror ni att det är ett syware eller en trojan eller vad?

Jag hade litet för bråttom att skriva att jag inte fått väck mappen o filerna! Jag gick in i Program Files och fann ingenting av AdStatus, och inte heller när jag gjorde Sök!

Så tydligen har jag några osynliga filer nu, som spökar!

Ha det gott!

Mvh Hans

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-03-03 16:36:36 av jeeves]

Link to comment
Share on other sites

Hej!

Jag kan inte ta bort några filer, för när jag klickar på AdStatus får jag enbart fram ej klickbara mappar eller vad jag skall kalla dem!

Jag försökte att kopiera in dem hit, men det gick inte!

Ha det gott!

Mvh Hans

 

 

Link to comment
Share on other sites

Idag 16:20

 

> Jag gick in i Program Files och fann ingenting av AdStatus <

 

Idag 16:24

 

> för när jag klickar på AdStatus <

 

Alltså är AdStatus mappen borta eller inte.

 

Konstit att Panda gnäller om dessa,för att F-secure har redan bytt namn på dom

 

C:\WINDOWS\SYSTEM32\dust.0xe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\gamma.0xe

C:\WINDOWS\TEMP\naufnauf.0xe

 

Men ladda ner KillBox

 

http://www.downloads.subratam.org/KillBox.exe

 

Öppna den och bocka i

Delete on Reboot

Sen kopiera och klistra in dessa filer en i taget i KillBoxen

 

C:\PROT.EXE

C:\TEMP\sahagent-cdt1003.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\63mm.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\dust.0xe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\gamma.0xe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\loudc.exe

C:\WINDOWS\TEMP\8IUB3GQO.dll

C:\WINDOWS\TEMP\naufnauf.0xe

C:\WINDOWS\TEMP\SAHAGE~1.EXE

 

Alltså först klistra in C:\PROT.EXE

Sen klicka på delete (röd med vit X på)

Första frågan svara ja andra Reboot now svara No

Sen samma sak med nästa fil...osv

C:\TEMP\sahagent-cdt1003.exe

När du har klistrat in alla filer så svara Ja på bägge frågor och starta om datorn.

 

Sen töm denna Temp mappen

 

C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\ <

 

Scanna sen med Panda så ser vi om det är ok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Hej Zipp!

Jag ber om ursäkt, för att jag använde fel tidsform, när jag svarade 927! Jag

klickade på mappen, innan jag tog bort den, därav de konstiga tidpunkterna!

Efter att ha gjort de ändringar, som du föreslog med Killbox och efter att ha tagit bort tempmappen, ser det ut så här:

 

Incident Status Location

 

Adware:Adware/SAHAgent No disinfected C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\035DU4JF.dll

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\Documents and Settings\Hasse\Lokala inställningar\Temp\temp.frEC65

Adware:Adware/Index-se No disinfected C:\Program\AIDA32 - Enterprise System Information\aida_icons.dll

Adware:Adware/Index-se No disinfected C:\Program\AIDA32 - Enterprise System Information\aida_xpicons.dll

Adware:Adware/Index-se No disinfected C:\Program\Lavalys\EVEREST Home Edition\everest_icons.dll

Adware:Adware/Index-se No disinfected C:\Program\Lavalys\EVEREST Home Edition\everest_xpicons.dll

Adware:Adware/Index-se No disinfected C:\skrivbord\instr.filer\aida_icons.dll

Adware:Adware/Index-se No disinfected C:\skrivbord\instr.filer\aida_xpicons.dll

Adware:Adware/ISearch No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\dust.0xe

Spyware:Spyware/ISTbar No disinfected C:\WINDOWS\SYSTEM32\gamma.0xe

Adware:Adware/WUpd No disinfected C:\WINDOWS\TEMP\naufnauf.0xe

 

Har du ork att ge dig i kast än en gång med detta?

Det tar ju flera timmar att scanna med Active Scan, 282.576 filer, varför jag inte har kunnat svara förrän nu!

Det finns ingenting av AdStatus i Lägg/till bort program, i Sök eller i Program Filer nu !

Mvh Hans

 

 

 

 

[inlägget ändrat 2005-03-03 23:06:41 av jeeves]

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...