Just nu i M3-nätverket
Jump to content

HJÄLP ...hijackthis


Guest idgadmin

Recommended Posts

Guest idgadmin

Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig med ett problem jag har på datorn?

 

 

 

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 23:05:30, on 2005-02-09

Platform: Windows XP SP1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRAM\ALOGIN\ALOGIN.EXE

C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\QuickTime\qttask.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe

C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

C:\Program\Winamp\winampa.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe

C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program\Free Download Manager\fdm.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\rundll32.exe

C:\hij\HijackThis.exe

 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zegulja.tk/'>http://www.zegulja.tk/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.zegulja.tk/

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ALogin] C:\PROGRAM\ALOGIN\ALOGIN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program\Vanliga filer\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [LoadQM] loadqm.exe

O4 - HKLM\..\Run: [3dfx Tools] rundll32.exe 3dfxCmn.dll,UpdateRegSettings

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_EMC] C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgemc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] C:\Program\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O8 - Extra context menu item: Download all by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download web site by Free Download Manager - file://C:\Program\Free Download Manager\dlpage.htm

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program\newdotnet\newdotnet6_38.dll' missing

O16 - DPF: ChatSpace Full Java Client 2.1.0.95 - http://204.157.0.214:8000/Java/cs4fs095.cab

O16 - DPF: ChatSpace Full Java Client 3.1.0.235 - http://217.175.252.58:8000/Java/cfs31235.cab

O16 - DPF: ConferenceRoom Java Client - http://localhost:8000/java/cr.cab

O16 - DPF: {1F2F4C9E-6F09-47BC-970D-3C54734667FE} (LSSupCtl Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/LSSupCtl.cab

O16 - DPF: {38911EED-5726-41B4-9612-265534EC7A13} (Address Magic Web Edition Download Stub) - http://www.returnpath.net/registration/WebEdition.cab

O16 - DPF: {4620BC29-8B8E-4F4E-9D92-1DB6633D6793} (SurferNETWORK Plugin) - http://rd1.surfernetwork.com/surferplugin.ocx

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004061001/housecall.trendmicro.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} (AvxScanOnline Control) - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O16 - DPF: {A3009861-330C-4E10-822B-39D16EC8829D} (CRAVOnline Object) - http://www.ravantivirus.com/scan/ravonline.cab

O16 - DPF: {B38870E4-7ECB-40DA-8C6A-595F0A5519FF} (MsnMessengerSetupDownloadControl Class) - http://messenger.msn.com/download/MsnMessengerSetupDownloader.cab

O16 - DPF: {CC05BC12-2AA2-4AC7-AC81-0E40F83B1ADF} (Live365Player Class) - http://www.live365.com/players/play365.cab

O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) - http://www.symantec.com/techsupp/asa/SymAData.cab

O16 - DPF: {E87F6C8E-16C0-11D3-BEF7-009027438003} (Persits Software XUpload) - http://www.mypix.se/XUpload.ocx

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service - GRISOFT, s.r.o. - C:\Program\Grisoft\AVGFRE~1\avgupsvc.exe

O23 - Service: Remote Packet Capture Protocol v.0 (experimental) - Unknown - %ProgramFiles%\WinPcap\rpcapd.exe (file missing)

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program\Vanliga filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: VNC Server Version 4 - Unknown - C:\Program\RealVNC\VNC4\WinVNC4.exe (file missing)

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Guest idgadmin

Jag kollade i lägg till/ta bort men det här programmet newdotnet existerar inte.

Men när ja kollade hijackthis så fanns det ändå kvar.

 

 

Link to comment
Share on other sites

> Finns det någon som skulle kunna hjälpa mig med ett problem jag har på datorn? <

 

Vad är problemet?

 

 

Ladda ner whndnfix.zip

 

http://digital-solutions.co.uk/lavasoft/whndnfix.zip

 

Ladda ner LSPFix.exe

 

http://koti.mbnet.fi/pattaya1/lataus/LSPFix.exe

 

Öppna den och bocka i

 

I know what I´m doing

 

Sen flytta över till höger sida den här och klicka Finish.

 

newdotnet6_38.dll'

 

Starta om datorn och har du problem att komma in på nätet så unzippa och kör whndnfix.zip

 

Link to comment
Share on other sites

Behöver ochså hjälp !

Vad kan jag ta bort ?

 

Tack på förhand !

 

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 17:34:36, on 2005-02-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe

C:\Program\Kazaa Lite K++\Kazaa.kpp

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\Program\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\Elvira\Mina dokument\HijackThis.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/'>http://login1.telia.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://login1.telia.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 207.44.240.65 rad.msn.com

O1 - Hosts: 216.93.174.28 view.atdmt.com

O1 - Hosts: 216.93.174.28 ad.doubleclick.net

O2 - BHO: (no name) - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Related Page - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB56.dll

O2 - BHO: (no name) - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Related Page - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB56.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "C:\Program\Kazaa Lite K++\Kazaa.kpp" /SYSTRAY

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SymNetDrv\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O8 - Extra context menu item: Open Picture in &Microsoft PhotoDraw - res://C:\Program\MICROS~2\Office\1053\phdintl.dll/phdContext.htm

O9 - Extra button: Messenger (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger (HKLM)

O12 - Plugin for .mid: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {02BF25D5-8C17-4B23-BC80-D3488ABDDC6B} (QuickTime Object) - http://www.apple.com/qtactivex/qtplugin.cab

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/beta/vet_install_popup.pl?1&4&04.00.05.04&http://62.3.133.18/SE/24_3d_view_my_car_pop.jsp

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/director/sw.cab

O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://www.stop-sign.com/pub/download/scandl_cnry.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {30000273-8230-4DD4-BE4F-6889D1E74167} - http://download.abetterinternet.com/download/cabs/LOT64106/thin.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {3E68E405-C6DE-49FF-83AE-41EE9F4C36CE} (Office Update Installation Engine) - http://office.microsoft.com/officeupdate/content/opuc.cab

O16 - DPF: {597C45C2-2D39-11D5-8D53-0050048383FE} (OPUCatalog Class) - http://office.microsoft.com/productupdates/content/opuc.cab

O16 - DPF: {67B15B0B-160C-4579-95AF-858169659092} (IELoaderCtl Class) - http://freeload.cc/secure/ieloader.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003080601/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8A0DCBDA-6E20-489C-9041-C1E8A0352E75} (NN_BarDummy Class) - http://download.getmirar.com/875529/files/installer.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bundler/CAB/RealArcadeRdxIE.cab

O16 - DPF: {C1C2AC28-5E4B-4228-B7A0-05E986FFCE14} (TIBSLoader Class) - http://directplugin.com/tl4000.dll

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} - http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe'>http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE54} - http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://active.macromedia.com/flash2/cabs/swflash.cab

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

 

 

Det är lättare att fördöma än att vara ett föredöme.

 

Link to comment
Share on other sites

OK! Då kommer det en gång till

 

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 19:02:03, on 2005-02-10

Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

 

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe

C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe

C:\Program\Kazaa Lite K++\Kazaa.kpp

C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe

C:\WINDOWS\system32\LVComS.exe

C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe

C:\My Downloads\HijackThis ny.exe

 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://g.msn.se/0SESVSE/SAOS01

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://login1.telia.com/'>http://login1.telia.com/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://login1.telia.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Länkar

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\System32\Userinit.exe

O1 - Hosts: 207.44.240.65 rad.msn.com

O1 - Hosts: 216.93.174.28 view.atdmt.com

O1 - Hosts: 216.93.174.28 ad.doubleclick.net

O2 - BHO: ST - {9394EDE7-C8B5-483E-8773-474BF36AF6E4} - C:\Program\MSN Apps\ST\01.02.3000.1002\en-xu\stmain.dll

O2 - BHO: Related Page - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB56.dll

O2 - BHO: MSNToolBandBHO - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\sv\msntb.dll

O3 - Toolbar: Related Page - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB56.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NAV Agent] C:\Program\NORTON~1\navapw32.exe

O4 - HKLM\..\Run: [AdaptecDirectCD] "C:\Program\Adaptec\Easy CD Creator 5\DirectCD\DirectCD.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] C:\Program\Delade filer\Real\Update_OB\realsched.exe -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [ElbyCheckElbyCDFL] "C:\Program\Elaborate Bytes\CloneCD\ElbyCheck.exe" /L ElbyCDFL

O4 - HKLM\..\Run: [KAZAA] "C:\Program\Kazaa Lite K++\kpp.exe" "C:\Program\Kazaa Lite K++\Kazaa.kpp" /SYSTRAY

O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\sv\msnappau.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program\Logitech\Video\ISStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\Program\SymNetDrv\SNDMon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O8 - Extra context menu item: Open Picture in &Microsoft PhotoDraw - res://C:\Program\MICROS~2\Office\1053\phdintl.dll/phdContext.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .mid: C:\Program\Internet Explorer\PLUGINS\npqtplugin.dll

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

O16 - DPF: {00B71CFB-6864-4346-A978-C0A14556272C} (Checkers Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/msgrchkr.cab31267.cab

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?url=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/beta/vet_install_popup.pl?1&4&04.00.05.04&http://62.3.133.18/SE/24_3d_view_my_car_pop.jsp

O16 - DPF: {14B87622-7E19-4EA8-93B3-97215F77A6BC} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsPAClient.cab30149.cab

O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://www.stop-sign.com/pub/download/scandl_cnry.cab

O16 - DPF: {2917297F-F02B-4B9D-81DF-494B6333150B} (Minesweeper Flags Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MineSweeper.cab31267.cab

O16 - DPF: {30000273-8230-4DD4-BE4F-6889D1E74167} - http://download.abetterinternet.com/download/cabs/LOT64106/thin.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {67B15B0B-160C-4579-95AF-858169659092} (IELoaderCtl Class) - http://freeload.cc/secure/ieloader.cab

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2003080601/housecall.antivirus.com/housecall/xscan53.cab

O16 - DPF: {83873F92-B99B-400A-9E36-52B5F4970FB7} (FileSharingCtrl Class) - http://appdirectory.messenger.msn.com/AppDirectory/P4Apps/FileSharing/sv/filesharingctrl.cab

O16 - DPF: {8A0DCBDA-6E20-489C-9041-C1E8A0352E75} (NN_BarDummy Class) - http://download.getmirar.com/875529/files/installer.cab

O16 - DPF: {8E0D4DE5-3180-4024-A327-4DFAD1796A8D} (MessengerStatsClient Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/MessengerStatsClient.cab31267.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {B8BE5E93-A60C-4D26-A2DC-220313175592} (ZoneIntro Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/ZIntro.cab30149.cab

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bundler/CAB/RealArcadeRdxIE.cab

O16 - DPF: {C1C2AC28-5E4B-4228-B7A0-05E986FFCE14} (TIBSLoader Class) - http://directplugin.com/tl4000.dll

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} - http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe'>http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE54} - http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup.cab

O16 - DPF: {F6BF0D00-0B2A-4A75-BF7B-F385591623AF} (Solitaire Showdown Class) - http://messenger.zone.msn.com/binary/SolitaireShowdown.cab31267.cab

O23 - Service: IMAPI CD-Burning COM Service - Roxio Inc. - C:\WINDOWS\System32\ImapiRox.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect - Symantec Corporation - C:\Program\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service - Symantec Corporation - C:\Program\DELADE~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service - Symantec Corporation - C:\Program\Delade filer\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

 

 

 

Det är lättare att fördöma än att vara ett föredöme.

 

Link to comment
Share on other sites

 

 

Scanna med Hijack bocka i följande rader stäng Web-läsaren och alla andra öppna fönster och klicka FIX checked

 

O1 - Hosts: 207.44.240.65 rad.msn.com

O1 - Hosts: 216.93.174.28 view.atdmt.com

O1 - Hosts: 216.93.174.28 ad.doubleclick.net

O2 - BHO: Related Page - {9A9C9B69-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB56.dll

O3 - Toolbar: Related Page - {9A9C9B68-F908-4AAB-8D0C-10EA8997F37E} - C:\WINDOWS\system32\WinNB56.dll

O15 - Trusted Zone: http://awbeta.net-nucleus.com (HKLM)

O16 - DPF: {03F998B2-0E00-11D3-A498-00104B6EB52E} (MetaStreamCtl Class) - https://components.viewpoint.com/MTSInstallers/MetaStream3.cab?ur

l=http://www.viewpoint.com/cgi-bin/beta/vet_install_popup.pl?1&

4&04.00.05.04&http://62.3.133.18/SE/24_3d_view_my_car_pop.jsp

O16 - DPF: {2119776A-F1AD-4FCD-9548-F1E1C615350C} - http://www.stop-sign.com/pub/download/scandl_cnry.cab

O16 - DPF: {30000273-8230-4DD4-BE4F-6889D1E74167} - http://download.abetterinternet.com/download/cabs/LOT64106/thin.c

ab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {67B15B0B-160C-4579-95AF-858169659092} (IELoaderCtl Class) - http://freeload.cc/secure/ieloader.cab

O16 - DPF: {8A0DCBDA-6E20-489C-9041-C1E8A0352E75} (NN_BarDummy Class) - http://download.getmirar.com/875529/files/installer.cab

O16 - DPF: {B942A249-D1E7-4C11-98AE-FCB76B08747F} (RealArcadeRdxIE Class) - http://games-dl.real.com/gameconsole/Bundler/CAB/RealArcadeRdxIE.

cab

O16 - DPF: {C1C2AC28-5E4B-4228-B7A0-05E986FFCE14} (TIBSLoader Class) - http://directplugin.com/tl4000.dll

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE53} - http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe'>http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe

O16 - DPF: {C68AE9C0-0909-4DDC-B661-C1AFB9F5AE54} - http://ads.onwebmedia.com/dlver/1_5.exe

O16 - DPF: {E7DBFB6C-113A-47CF-B278-F5C6AF4DE1BD} - http://download.abacast.com/download/files/abasetup.cab

 

 

Starta om datorn och ny Hijack logg.

 

Link to comment
Share on other sites

Archived

This topic is now archived and is closed to further replies.×
×
  • Create New...